Mira Juppi – AMKIT-konsortion uusi puheenjohtaja

09.02.2021

AMKIT-konsortion uutena puheenjohtajana kaudella 2021–2022 aloittaa Mira Juppi Savoniasta. Kyselin Miralta tunnelmia ja odotuksia puheenjohtajakaudelle ja utelin, millä mielillä Mira astuu edellisen puheenjohtajan, Hanna Lahtisen, jättämiin saappaisiin.

Miten päädyit uudeksi puheenjohtajaksi konsortioon?

– Puheenjohtajan paikka oli avoimesti haettavana. Asia nousi myös muissa keskusteluissa esiin ja hetken asiaa harkittuani päätin tarttua tilaisuuteen. Olen varsin tuore kasvo kirjastonjohtajien porukassa, joten ainakin tuon konsortioon uutta verta ja toivottavasti myös uusia ajatuksia, Mira kuvailee lähtökohtiaan ja motivaatiotaan tehtävään.

Hanna Lahtinen oli pitkään puheenjohtajana. Millä mielin astut hänen tilalleen? Oletko saanut häneltä hyviä vinkkejä kaudellesi?

Mira kertoo, että Hanna on ollut todella aikaansaava ja kehittävä puheenjohtaja. Hän on tehnyt valtavan hyvän pohjatyön, joka helpottaa työn jatkamista.

– Pestini alkuvaiheessa teemme paljon yhteistyötä ja saan häneltä hyvän perehdytyksen siihen, mitä kaikkea tähän työhön kuuluu ja mitä on työn alla. Näin emme pudota kapulaa vaihdossa. 

– Haluankin tässä kiittää Hannaa ja myös Montosen Nooraa joka toimi monta vuotta tehokkaana konsortion sihteerinä, Mira kommentoi.

Noora on nyt puolestaan perehdyttänyt Savonian Kirsi Rönnqvistiä, joka toimii sihteerinä nyt alkaneella kaudella. Yhteistyö Hannan ja Nooran kanssaan on ollut helppoa ja mukavaa.

Konsortion tulevaa kautta ohjaa uusi strategia, jota työstetään juuri nyt. Strategia tullaan käsittelemään vuosikokouksessa huhtikuussa, mutta sisällöstä kerrotaan jo verkostopäivien yhteydessä helmikuussa.

Niin, AMKIT-konsortion strategiaa uudistetaan. Millaisia teemoja uudessa strategiassa nostetaan esille?

Mira kuvailee, kuinka strategia pyritään tekemään käytännönläheiseksi työkaluksi, jonka avulla kehitetään yhdessä avoimuutta, oppimista ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että konsortiossa on avoin toimintakulttuuri, jossa on tilaa ajatuksille, mielipiteille ja kokemuksille ja jonka toimintaan kaikki voivat osallistua. Konsortion toiminta on sen jäsenten toiminnan summa ja mitä enemmän me yhdessä jaamme ja teemme, sitä enemmän me kaikki myös saamme.

– Vaikuttavuus on myös tärkeä teema, jota strategiassa tullaan painottamaan. Maailma ympärillä muuttuu. Minkälainen on amk-kirjastojen rooli, mitä meiltä odotetaan ja minkälaista työtä teemme ja kenelle? Kuinka me kuvaamme vaikuttavuuttamme? Näitä asioita ja amk-kirjastojen monipuolista roolia tulisi nostaa esille myös laajemmin. Näinä aikoina ei myöskään voi liikaa korostaa yhtä amk-kirjastojen perustehtävää, luotettavan tiedon löytämistä ja tunnistamista sekä informaatiolukutaidon ja medialukutaidon kehittämistä, Mira pohtii.

Konsortio toimii myös jäsentensä linkkinä kansalliseen kirjastoalan kehittämistoimintaan ja sen vuoksi kumppanuuksien vaaliminen ja hyvässä yhteistyössä toimiminen on tärkeää.

Mikä on mielestäsi AMKIT-konsortion tärkein tehtävä?

AMKIT-konsortion tärkein tehtävä on yhteistyö niin omassa porukassamme kuin ulkomaailmassakin.

– Joukkovoimalla voimme vaikuttaa amk-kirjastojen yhteisiin asioihin tehokkaammin.  AMKIT-konsortion sisäinen yhteistyö ja viestintä on ollut hyvin välitöntä ja sen tuoma kollegiaalinen tuki on oikeasti merkityksellistä työssämme, Mira kuvailee pestinsä alkua.

Mitä konkreettista, jokaista amk-kirjastolaista koskevaa AMKIT-konsortio tekee tai sen tulisi tehdä?

Jokainen amk-kirjastolainen on tervetullut tapahtumiin ja webinaareihin, joita AMKIT-konsortio järjestää. Myös työryhmiin kannustetaan osallistumaan oman mielenkiinnon mukaan. Kreodi on meidän kaikkien amk-kirjastolaisten yhteinen lehti, jossa kaikki voivat julkaista juttuja tai vaikka sarjakuvia. Theseuksen kanssa toimii moni kirjastolainen. Avoimuudesta puhuttaessa yhteinen tiedonhaun verkkokurssi on konkreettinen esimerkki, jossa jaetusta resurssista hyötyvät kaikki.

– Avoin julkaiseminen ja avoin TKIO on monen kirjastolaisen työtehtävissä ja siihenkin voimme löytää yhteisiä työkaluja joilla vastata uusiin haasteisiin, Mira kuvailee uusia haasteita.

Kaikki kehittämisideat ja ehdotukset ovat aina tervetulleita. Tärkeintä olisi aina tehdä vaikuttavia asioita joista on konkreettista hyötyä mahdollisimman monelle jäsenelle.

Aiotko tehdä kaudellasi uudistuksia konsortiossa?

Miran mukaan mitään tarvetta suurille uudistuksille tai kaiken ympäri mylläämiselle ei missään nimessä ole.

– Tukenani taustalla on kokenut johtoryhmä ja konsortion toiminta muutenkin hyvällä mallilla. Tarkoituksenani on lähteä rauhallisesti liikkeelle ja kuunnella myös herkällä korvalla toiveita ja mielipiteitä kentältä siitä, mitä konsortion pitäisi tai kannattaisi tehdä. Haasteita tulee varmasti varsinkin ympäröivästä maailmasta, kuten olemme viimeisen vuoden aikana kaikki huomanneet.

– Haluan puheenjohtajana olla helposti lähestyttävä ja avoin, minulle saa hyvin matalalla kynnyksellä laittaa viestiä tai toiveita, missä konsortio voisi olla apuna. Haluan myös riisua gloorian (jos sellaista on) AMKIT-konsortion ympäriltä. Siellä tehdään ihan tavallista työtä, joka vaikuttaa meihin kaikkiin amk-kirjastoissa työskenteleviin, eikä se tosiaankaan ole vain kirjastonjohtajien keskinäinen kerho.

– Haluan myös vahvistaa yhteistyötä sekä sektorin sisällä että sen ulkopuolella. Kirjastokenttä on Suomessa melko pieni ja voisimme tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä. On myös tärkeää, että mekin olemme osaltamme kantamassa vastuuta kansallisesta tietohuollosta ja siitä että ihmisillä on tasa-arvoinen pääsy tiedon lähteille. Taustastani johtuen minulla on myös lukkarinrakkautta pieniä kirjastoyksikköjä kohtaan ja toivoisin että konsortion ja yhteistyön avulla yhteisiä taakkoja voitaisiin jakaa siellä missä se on kannatettavaa, Mira kuvailee asennettaan työhön.

 

Lopuksi Mira haluaa nostaa esille pari konsortion järjestämää tapahtumaa. Helmikuun 12. päivä järjestetään verkostopäivä, jossa on luvassa mielenkiintoisia puhujia ja erilaisia työryhmiä ja 24.3. pidetään seuraava Theseus-webinaari. 

Joulukuussa AMKIT-konsortio täyttää 20 vuotta ja toivottavasti vihdoin silloin pääsemme mahdollisimman moni juhlimaan ja näkemään toisiamme livenä!

Lämpimästi tervetuloa mukaan tapahtumiin ja olkaa vaan yhteydessä yhteisten asioiden merkeissä!

Kirjoittajat

Noora Kontturi

Tietoasiantuntija

Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti