Musiikin oppilaitoskirjastojen työryhmä : musiikkikirjastoammattilaiset opetuksen tukena - tapaaminen Tampereella 6.4.2018

19.02.2018

Kuva: Pixabay CC0

Vuorovaikutus opettajien ja kirjaston välillä on tärkeä osa kirjastotyötä oppilaitoskirjastoissa. Tiedonhakutaitojen opettaminen on perinteisesti kuulunut kirjaston rooliin. Musiikinopiskelijoiden kohdalla tehtävä on usein haasteellinen, koska se edellyttää sekä musiikkiaineistojen tuntemusta, että pedagogisia taitoja. Musiikkiasioihin oppilaitoskirjastoissa saattaa olla perehtynyt vain yksi työntekijä, siksi kokemusten jakaminen on tärkeää.

 

Useiden musiikkia opettavien oppilaitosten kirjastojen tehtäviin kuuluu mm. tiedonhakutaitojen opettaminen musiikinopiskelijoille. Opetustehtävä edellyttää paitsi musiikkiaineistojen tuntemusta myös pedagogisia taitoja. Pedagogiikka ei ole yleensä kuulunut kirjastoammatillisiin opintoihin ja musiikkikirjastonhoitajat ovat joko opiskelleet alaa itsenäisesti tai oppineet työtä tehdessään. Musiikkia opettavien oppilaitosten kirjastot ovat usein myös varsin pieniä yksiköitä, joissa työskennellään yksin tai hyvin pienessä työyhteisössä. Ne voivat myös olla osa laajempaa kirjastokokonaisuutta, jossa musiikkiasioihin on perehtynyt ainoastaan yksi kirjaston työntekijä. Varsinaiset musiikkioppilaitokset kuten myös musiikkia opettavat osastot suuremmissa oppilaitoksissa ovat usein pienehköjä yhteisöjä, joissa vuorovaikutus opettajien ja kirjaston välillä on tärkeä osa kirjastotyötä.

Suomen musiikkikirjastoyhdistys kokoaa musiikkikirjastoalan ammattilaisia yhteen hyvin erilaisista kirjastoista. Niinpä yhdistyksessä syntyi ajatus pienempien työryhmien perustamisesta. Musiikin oppilaitoskirjastojen työryhmä on tässä ikään kuin pilottiryhmä. Työryhmä toimisi keskustelu- ja vertaisryhmänä erityisesti tiedonhaun opetusta ja neuvontaa tekevien musiikkikirjastonhoitajien kesken.

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen kevätseminaarissa 6.4.2018 on varattu aikaa 1–1½ tuntia ensimmäiselle kokoontumiselle, johon ovat tervetulleita kaikki musiikkia opettavissa oppilaitoskirjastoissa työskentelevät ja musiikin tiedonhakua opettavat musiikkikirjastolaiset. Ensimmäisessä tapaamisessa kuullaan muutama puheenvuoro eri tyyppisissä oppilaitoksissa toimivilta musiikkikirjastonhoitajilta. Keskeistä ensimmäisessä tapaamisessa on keskustelu sekä ehdotusten ja ideoiden esittäminen ryhmän tulevasta toiminnasta.

 

Kirjoittajat:

Maaria Harviainen, johtava informaatikko, Taideyliopiston kirjasto

Jaska Järvilehto, kirjastonhoitaja, Helsingin konservatorio

Tiina Tolonen, informaatikko, Oulun ammattikorkeakoulu

 

 

Kommentit

Jätä kommentti