Näin avointa toimintakulttuuria on edistetty Kareliassa

11.06.2018

Kuva: Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulussa on kaksi nimettyä ATT-vastuuhenkilöä. He ovat järjestäneet infotilaisuuksia ja työpajoja Karelian henkilöstölle vuodesta 2016 lähtien, kirjoittaneet lukuisia artikkeleita aiheesta ja tuottaneet monenlaista markkinointimateriaalia avoimesta toimintakulttuurista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

 

ATT-vastuuhenkilöt ja toimintasuunnitelma

 

Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori nimesi meidät, projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvaisen ja kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiaisen, ATT-vastuuhenkilöiksi vuoden 2016 alusta lähtien. Toimintamandaatin saatuamme käärimme hihat ja ryhdyimme toimeen. Aluksi perehdyimme Opetus- ja kulttuuriministeriön kokoamiin ATT-aineistoihin, osallistuimme avoimen tieteen ja tutkimuksen osaajakoulutuksiin sekä laadimme toimintasuunnitelman avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi Kareliassa vuosille 2016-2017. Lisäksi seurasimme tiiviisti ammattikorkeakoulujen yhteisen ATT-kehittämishankkeen toimenpiteitä sekä yhteisten mallien ja toimintatapojen kehittymistä.

 

Infoja ja työpajoja

 

Syksyllä 2016 aloitimme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden avaamisen ja toimintakulttuurin jalkauttamisen Karelian henkilöstölle ja opiskelijoille. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet alusta lähtien vetämämme infotilaisuudet eri henkilöstöryhmien kokouksissa sekä klinikkatyyppiset työpajat.

 

Työpajojen teemoina ovat olleet muun muassa avoimuus TKI-toiminnassa ja -ympäristöissä, julkaisutoiminnan avoimuus, sekä avoimuutta tukevat tietojärjestelmät ja palvelut. Lisäksi työpajoissa on harjoiteltu esimerkiksi aineistonhallinnan suunnitelman tekemistä DMP-Tuuli -työkalun avulla. Työpajoissa on otettu haltuun avoimen toimintakulttuurin toimintatapoja ja periaatteita keskustelujen ja pohdintojen avulla. Olemme havainneet työpajat hyväksi toimintatavaksi, ja olemme järjestäneet vastaavia koulutustilaisuuksia vuoden 2017 loppuun saakka. Olemme hyödyntäneet koulutuksissa myös erityisasiantuntijoita kuten Karelian, Savonian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistä sopimuslakimiestä sekä Karelian omaa TENK-tukihenkilöä.

 

Kari Tiainen ja Helena Puhakka-Tarvainen esittelivät avointa toimintakulttuuria Karelian lukuvuoden avajaisissa elokuussa 2017.

 

Politiikat ja periaatteet

 

Syksyllä 2016 aloitimme Karelian Avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikka-asiakirjojen valmistelemisen johtoryhmän kanssa. Tammikuussa 2017 rehtori allekirjoitti lausuman avoimen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteista sekä päätöksen rinnakkaistallentamisesta Kareliassa. Lausuman keskeiset tavoitteet ovat (1) Avoin toimintakulttuuri osaksi arkipäivää, (2) Vaikuttavuutta avoimella viestinnällä sekä (3) Innovaatioiden edistämistä avoimella TKI-toiminnalla. Lisäksi lausumassa otetaan kantaa avoimen tieteen ja tutkimuksen tukipalveluiden järjestämiseen ja hyödyntämiseen Kareliassa. Rinnakkaistallentamispäätöksessä kuvataan avoimen julkaisemisen prosessi, johon kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet jo vuonna 2009 Arene ry:n yhteisellä päätöksellä.

 

Julkaisut viestinnän välineinä

 

Olemme kirjoittaneet ahkerasti avoimesta toimintakulttuurista sekä Karelian omissa viestintäkanavissa sekä valtakunnallisissa julkaisuissa. Olemme julkaisseet artikkeleita avoimesta toimintakulttuurista Karelia-ammattikorkeakoulun verkkolehti Vasussa ja Karelia.fi-lehdessä. Vasu-verkkolehdessä on tähän mennessä ilmestynyt kymmenkunta kirjoittamaamme artikkelia eri näkökulmista.  Lisäksi yksi yhteinen artikkelimme julkaistiin kokoomateoksessa Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja tki-toimintaa ammattikorkeakouluissa (Laakkonen A, Laakkonen T, Marjamaa M & Montonen N, 2017). Helena Puhakka-Tarvaisen artikkeli Karelian TKI-ympäristöistä ilmestyi UAS Journal -lehden erikoisnumerossa 3/2017, jossa teemana oli avoin innovaatiotoiminta.

 

Avoimesti sinun -kampanja näkyy myös kirjastossa.

 

Avoimesti sinun -markkinointikampanjalla myös opiskelijat mukaan

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa käytettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitusta avoimen toimintakulttuurin edistämiseen vuonna 2017. Rahoitus mahdollisti myös erilaisten tiedotus- ja markkinointimateriaalien tuottamisen. Keväällä 2017 keskityimme erityisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen materiaalien kehittämiseen Karelian tarpeisiin sopivaksi. Tätä edistääksemme hankimme muun muassa LibGuides-julkaisualustan, jonka avulla ammattikorkeakoulujen yhteisen hankkeen luomat aineistot oli helppo muokata myös Karelian käyttöön.  Olemme julkaisseet LibGuides-alustalla julkaisijan ja aineistonhallinnan oppaat sekä aloittaneet artikkelien rinnakkaistallentamisen Theseukseen monien muiden ammattikorkeakoulujen tapaan.

 

Syksyllä 2017 aloitimme myös Karelian opiskelijoiden sitouttamisen avoimeen toimintakulttuuriin. Elokuussa lukuvuoden avajaisissa järjestimme avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän tempauksen. Silloin julkistimme Avoimesti sinun -markkinointikampanjan. Tuotimme tempausta varten henkilöstölle ja opiskelijoille tarkoitetun yleisesitteen, johon on tiivistetty keskeiset avoimeen toimintakulttuuriin liittyvät asiat. Muita Avoimesti sinun -konseptiin sisältyviä markkinointimateriaaleja ja -tuotteita ovat roll up, t-paidat, hiirimatot, kännykänpyyhkijät. Yleisesite ja kännykänpyyhin jaettiin jokaiselle Karelian työntekijälle. Olemme jakaneet esitettä ja kännykänpyyhintä myös opiskelijoille kirjastoinfoissa ja tiedonhankinnan koulutuksissa.

 

Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen jatkuu Kareliassa tänä vuonna. Avoimen tieteen ja tutkimuksen käytänteitä on tarkoitus vakiinnuttaa, prosesseja vastuuttaa ja seurannan periaatteita kehittää. Aineistonhallinnan prosessia pilotoidaan TKI-hankkeissa mm. mittausdatan keruun automatisointia kokeilemalla. Toki me Karelian ATT-matkasaarnaajat julistamme edelleen ahkerasti avoimen toimintakulttuurin sanomaa erilaisissa tilaisuuksissa Avoimesti sinun -t-paitoihin sonnustautuneina.

 

Lue lisää aiheesta:

Puhakka-Tarvainen H & Tiainen K: Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen Kareliassa. Julkaisussa Laakkonen A, Laakkonen T, Marjamaa M & Montonen N (toim.) 2017: Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja tki-toimintaa ammattikorkeakouluissa

Puhakka-Tarvainen H: Karelian TKI-ympäristöt ovat avoinna kaikille. AMK-lehti/UAS Journal 3/2017

Puhakka-Tarvainen H & Tiainen K: Avoimet ovet ympäröivään yhteiskuntaan. Karelia.fi -lehti 1/2017, s. 14–15

 

Kirjoittaja: Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kommentit

Jätä kommentti