Nätverkande på CKIX2018

17.09.2018

Representanter från de finländska YH-biblioteken. Från väster: Ann-Kristin Åvall/Arcada, Johanna Kiviluoto/LAMK, Riikka Sinisalo/LAMK

Creating Knowledge ordnades för nionde gången i Vingsted, Danmark. Över hundra kolleger från främst nordiska högskolebibliotek samlades för 2½ dagar på Jylland.

 

Årets tema för Creating Knowledge var BEYOND INFORMATION LITERACY: Navigating an Ever-Evolving Library Landscape. Som värd stod FLIP’D - The Forum for Learning, Information, Pedagogy, and Didactics som är en del av DFFU - Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Inom ramen för årets tema fanns tre fokusområden: Nya färdigheter, nya tjänster och nya sätt att bemöta våra studenter och forskare.

 

Vi möttes i ett naturfagert område mitt ute på danska landsbygden. Grönskan var som finast i början av juni. De böljande fälten korsades av Vejle å, och många fina cykel och promenadstråk som slingrade sig fram genom grönskan. Konferensanläggningen (Vingsted Hotel & Conference Centre) var svår att nå med kollektiva färdmedel, men organisatörerna hade ordnat busstransport till och från utvalda flyg- och tågavgångar.

Läget hade en uppenbar fördel med tanke på den konferens FLIP’D velat skapa.

Främja nätverkande

Det var min andra gång på Creating Knowledge. Första gången jag deltog var 2016 då CK ordnades i Reykjavik. Upplägget i år avvek från konferenser jag tidigare varit med om.

CKIX2018 var all inclusive, boende och mat ingick i konferensavgiften. Alla bodde på samma hotell där också själva konferensen hölls.

Tanken var att stärka nätverkandet och skapa en konferens där den sociala aspekten är lika viktig som det akademiska innehållet. Omgivningen och den relativt lilla kretsen av deltagare möjliggjorde en inkluderande och engagerande atmosfär. Arrangörerna ville ta fasta på faktumet att nätverkandet ofta är den största behållningen av en konferens. Även denna gång gav diskussionerna under pauserna och middagarna mig inspiration, nya insikter och bekräftelse att vi är på rätt väg.

Mitt fokus är på olika sätt att främja nätverkande under konferensen snarare än på de enskilda presentationerna. Jag vill ändå vara tydlig med att det akademiska innehållet var av god kvalitet.

Aktivera åhörarna

Under inledningsanförandena satt vi runt 6 - 8 personers bord med bordsplacering. Det var ett bra sätt att bli bekant med dem man delade bord med. Nina Boderup Dohn som var först ut av talarna aktiverade publiken genom att varva med diskussionsfrågor i smågrupper under sitt anförande. Hennes tema var Knowledge in networked worlds.

Frågor som diskuterades var:

  1. Competence demands in a networked world: How do the demands play out in library practice?
  2. What is knowledge and and competence?

Greppet var inkluderande; hennes aktiverande sätt fungerade bra. Här fick man ta upp egna erfarenheter av de teman som diskuterades och få utbyte från andra. Grupperna delade också sina insikter med de övriga i salen.

Open spaces

Under konferensen fick vi också pröva på Open Spaces, som är en slags idéverkstad där deltagarna får bidra med sin kunskap och lära sig av varandra, genom att diskutera i grupp kring ett tema (Harrison 1993). Det går ut på att man sammanför personer med liknande intressen och önskemål. Diskussionerna förs utan en på förhand fastställd agenda men kring ett givet tema. I vårt fall var handlade de frågor vi tog upp om konferensens fokusområden samt medskapande (co-creation) med våra kunder.

Processen började med att alla fick bidra med frågor som de skrev på post-it lappar som fästes på en anslagstavla. Sedan hade vi en genomgång av frågorna och de som väckte störst intresse valdes som teman för diskussionsgrupperna. Man fick själv välja grupp enligt eget intresse. I min grupp diskuterade vi hur man bäst engagerar studenter och får dem att delta i undervisningen i informationskompetens. Annat som lockade till diskussion var bl.a. Hur kan vi använda AI? och Hur kan vi minimera tiden vi lägger ner på möten och samtidigt samarbeta mer med att utveckla våra tjänster?

En lista över frågorna sammanställdes och här fick man med sig hem en hel del ämnen att ta upp till diskussion med sina kolleger hemmavid (http://creatingknowledge.dk/wp-content/uploads/2018/07/CKIX-OpenSpaceSession-questions.pdf) .

Även fritidsaktiviteterna dit bl.a. folkdans på konferenscentret, och ett besök till Trapholt museum för modern konst hörde, bidrog till att främja gemenskap.


Nytt i bagaget

Vad fick jag med mig hem? Förutom inspiration och nya bekantskaper, främst verktyg att använda mig av för att aktivera studenter under egna kurser. Därtill en hel del diskussionsfrågor att ta upp på gruppmöten hemmavid.

Nästa gång hålls konferensen i Tromsö. Välmött i nordligaste Norge!

 

Referens:

Harrison, Owen. 1993. The Open Space Technology: a user´s guide.

 

Text: Ann-Kristin Åvall, Arcada

Bilder: Ann-Kristin Åvall, Arcada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kommentit

Jätä kommentti