Nyt se on täällä, AMK-kirjastojen historiikki!

11.12.2017

Sirkku Blinnikan ja Iiris Kuusisen kirjoittama AMK-kirjastojen historiikki ”Intoa – tahtoa – yhteistyötä: Ammattikorkeakoulukirjaston kehitys 1991–2016” on ilmestynyt. Teos esittelee ammattikorkeakoulukirjaston syntytarinan, kehityksen ja vahvan roolin koko ammattikorkeakoulukentän menestystarinassa.

Teoksen lähdeluettelo on vakuuttavan pituinen: kirjoittajat ovat käyttäneet teoksen kokoamisessa runsaasti erilaisia menetelmiä kuten kyselyitä ja haastatteluja ja lukeneet lukuisia matkan varrella tehtyjä tutkimuksia, artikkeleita ja kokouspöytäkirjoja. Lähdemateriaalin seulontaa on helpottanut molempien kirjoittajien pitkä työkokemus ammattikorkeakoulukirjastojen johtajina.

Historiikissa korostuu yhteistyön merkitys. AMK-kirjastojen toimintaa on alusta alkaen rakennettu yhdessä, kansallisissa verkostoissa. AMK-kirjastojen keskinäisen yhteistyön lisäksi tärkeää on ollut kansallinen yhteistyö myös muiden kirjastosektoreiden, Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston kanssa.  

Historian lisäksi kirjoittajat visioivat AMK-kirjastojen tulevaisuuden näkymiä. Vaikka aineistot menevät kasvavissa määrin avoimiksi verkkoon, tietoasiantuntijoiden ydinosaaminen säilyttää merkityksensä. Tulevaisuuden osaamisalueiksi kirjoittajat listaavat muun muassa pedagogiikan, julkaisuosaamisen sekä johtamis- ja taloustaidot. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä teknistyvässä toimintaympäristössäkin.

Historiikki on julkaistu Theseuksessa. Historiikin painoversio lähetetään sen ilmestyttyä kaikkiin AMK-kirjastoihin. Hyviä lukuhetkiä!

Kommentit

Jätä kommentti