Nyyttikesteillä Lontoossa Internet Librarian International 2012 -konferenssi, 30.–31.10.2012 Olympia Conference Centre, Lontoo

06.02.2018

Järjestyksessään 14. Internet Librarian International (ILI) -konferenssi keräsi osallistujia 33 maasta. Suomesta oli tällä kertaa meidän kahden SeAMKilaisen lisäksi mukana kolme osallistujaa Helsingistä. Konferenssin teema Re-imagine, Renew, Reboot: Innovating for Success kannusti tarkastelemaan kirjastojen toimintatapoja uusista näkökulmista ja luomaan rohkeasti uusia palveluideoita. Kahden päivän aikana oli tarjolla kaiken kaikkiaan 30 esitystä.

 “Stop lending, start sharing”

Konferenssin avasi  Syracusen yliopiston professori R. David Lankes kirjastoalan perusrakenteita ravistelevalla “Stop lending, start sharing” -puheenvuorollaan. Lankes korosti kirjastojen roolia oppimisen mahdollistajana ja yhteisöllisen tiedontuottamisen edistäjänä. Kirjaston tehtävä ei ole vain lainata, vaan tehtävänä on auttaa yhteisönsä jäseniä oppimaan, myös toisiltaan, löytämään merkityksiä ja osallistumaan yhteisönsä toimintaan. Kirjasto on toiminta-alusta (platform), ja kirjaston henkilökunta on kirjaston tärkein resurssi, jonka tehtävänä on helpottaa yhteyksien syntymistä ja keskustelua, sillä asiakkaat ovat osa kirjaston tietovarantoja.

Lankes vertasi kirjastojen ideaalitoimintaa nyyttikesteihin, joihin jokainen tuo osuutensa ja kaikille riittää, toisin kuin perinteisissä juhlissa, joissa isäntäväki huolehtii tarjoilusta ja jossa yllätysvieraat sekoittavat systeemin ja tarjottava loppuu. ”The more you lend the less you have - the more you share the more you have”  julisti Lankes. Lankesi ideologiaan sisältyi myös customer, client, patron ja user termien käyttökielto. Näiden sijasta kirjaston asiakkaista tulee käyttää yhteisöllisyyttä korostavaa termiä member, mikä tosin ei saanut kaikkien osallistujien varauksetonta kannatusta.

 Persoonallinen viestintä - personoidut palvelut

Viestinnän ja markkinoinnin merkitys nousi esille monissa esityksissä. Selvää on, että kuvien ja videoiden merkitys viestinnässä tulee korostumaan entisestään, samoin kuin mobiilipalveluidenkin. Ennusteen mukaan vuonna 2016 mobiilidatasta 2/3 tulee olemaan videomuotoista.

Sosiaalinen media luo kirjastoille uusia mahdollisuuksia palvelujen markkinointiin ja viestintään. Viestinnässä keskeistä on tuoda esiin persoona. Asiakkaat eivät halua keskustella instituutioiden kanssa, vaan niissä työskentelevien henkilöiden kanssa. Täten sosiaalisen median välineissä ja verkkosivuilla tulisi näkyä persoona: kuvat, nimet ja persoonallinen tyyli. Uudet välineet mahdollistavat uusia tapoja sisältöjen välittämiseen, myös asiakkaat voidaan osallistaa sisältöjen tuottamiseen.

Yhä enemmän resursseja tulisi suunnata myös personoitujen palvelujen tuottamiseen. Korkeakoulukirjastoissa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aihespesialistit tuottavat vastuualojensa sivustot, vastaavat kysymyksiin chatissa, järjestävät tarvittaessa online-tapaamisia ja välittävät tietosisältöjä sosiaalisen median palveluissa.  Ajatus sinänsä ei ole uusi, tähän suuntaan on jo useissa kirjastoissa kuljettukin. 

 Asiakas on ykkönen

 Matthew Reidsma Grand Valley State -yliopistosta vaatii lisää asiakaslähtöisyyttä kirjaston verkkosivujen ja tietojärjestelmien suunnitteluun. Nettisivut ja järjestelmät on tarkoitettu asiakkaiden käytettäviksi, mutta niitä suunnitellaan usein kirjastoammattilaisen näkökulmasta.

 Reidsma ihmetteli, miksi asiakkaita palvellaan kirjastoissa hyvin, mutta verkkosivuilla huonosti. Verkkosivujen ja järjestelmien tarkoituksena on auttaa asiakasta tiedon löytämisessä, mutta usein ne tekevät tiedonhaun vain vaikeammaksi ja saavat asiakkaan tuntemaan itsensä aloittelijaksi ja tyhmäksi. Eikä ihminen koskaan unohda, minkälaiseksi sait hänet tuntemaan itsensä, muistutti Reidsma.

 Kay Grieves ja Michelle Halpin Sunderlandin yliopiston kirjastosta korostivat myös asiakkaan kuulemista ja osallistamista. He esittelivät kirjaston paljon mainetta niittänyttä laadunhallintajärjestelmää, joka sisältää yhdeksän palvelulupausta. Jokaisella palvelulupauksella on oma värinsä, jota käytetään kampanjoinnissa ja muussa viestinnässä. Tavoitteena on kerätä asiakkailta vaikuttavuustietoa keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta.

Tiedonhakugurut stagella

 Konferenssin tiedonhakuosaamista edustivat gurujen maineessa olevat Phil Bradley, Arthur Weiss ja Karen Blakeman. Kaikki kolme ovat tunnettuja informaatiopalvelualan konsultointi- ja koulutuspalveluja tarjoavia yrittäjiä, joiden erityistä osaamisalaa ovat verkkotiedonhaun ja sosiaalisen median välineet.

 Bradley esitteli uusia verkkotyökaluja ja sosiaalisen median palveluita, Weissin esitys käsitteli Twitterin käyttöä sekä Googlen vähemmän tunnettuja ominaisuuksia ja Blakeman puolestaan esitteli havainnollisesti sitä, miten tiedonhakijan oma sekä hänen kaveripiirinsä toiminta sosiaalisessa mediassa vaikuttaa tiedonhakutuloksiin. Hengästyttävää tykitystä kaikilta kolmelta!

 Tutkijapalvelut ja julkaisutoiminta

 Henk van den Hoogen Maastrichtin yliopiston kirjastosta kertoi tutkijapalveluiden tuotteistamisesta. Kirjastossa oli havahduttu siihen, että tutkijoiden tiedontarpeista ei tiedetä riittävästi, vaikka kyseessä on aivan keskeinen käyttäjäryhmä. Ja toki myös päinvastoin, tutkijatkaan eivät ole tietoisia siitä kaikesta, mitä kirjasto voi tarjota. Käyttäjälähtöisen tuotteistusprosessin tuloksena Maastrictin kirjasto tarjoaa nyt personoidun palvelukonseptin, UML+YOU, kaikkiin tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Miten on, tunnemmeko me amk-kirjastoissa riittävästi organisaatiomme TKI-toimintaa ja olisiko palveluprosesseissa kehittämisen paikka?

Joseph R. Kraus Denverin yliopistosta käsitteli Open Access (OA) julkaisutoimintaa. OA herättää vastustusta ei vain kustantajien, vaan myös tutkijoiden parissa. Myös monet väärinymmärrykset ovat yleisiä. Monet nuoretkin tutkijat ovat sitä mieltä, että tutkimusartikkelin julkaiseminen OA-lehdessä ei ole riittävää meritoitumisen näkökulmasta. Kaikki eivät myöskään ole tietoisia siitä, että useissa OA-julkaisuissa käytetään referee-menettelyä. Tutkijat eivät myöskään yleisesti hyödynnä tai pidä tärkeänä sosiaalista mediaa tutkimustulosten levittämisessä ja tunnettuuden lisäämisessä.

Kuva valtaa alaa myös tutkimuksessa. Julkaisutoiminnan yhtenä tulevana trendinä voidaan mainita tieteelliset videolehdet, joista esimerkkinä JOVE- Journal of  Visualized -lehti. Kuvan avulla tutkimuksen havainnollistaminen on paljon helpompaa kuin kirjoittamalla.

 Tulevaisuuden näkymiä

Päätöspäivän esityksissä käsiteltiin myös alan tulevaisuutta. Vaikka alan tulevaisuudesta on aika synkkiäkin ennusteita, konferenssiesityksistä ja osallistujista paistoi kuitenkin innostus ja usko tulevaan.

Kirjasto- ja tietopalveluala, kuten moni muukin tiedonvälitysala, on melkoisessa murroksessa johtuen julkaisu- ja kustannustoiminnan muutoksista, mediakentän myllerryksestä, teknologian kehityksestä ja tiedonhakutapojen muutoksista. Nyt jos koskaan informaatioalan ammattiosaamisella olisi käyttöä. Tämä tilaisuus on joidenkin mielestä jo hukattu, ainakin osittain,  ja tehtäviä on luovutettu muiden alojen osaajille.

Lopuksi

Internet Librarian -konferenssi anti oli kaiken kaikkiaan erinomainen. Se tarjosi sopivan sekoituksen suuria linjoja maalailevia strategisia puheenvuoroja sekä monenlaisia käytännön työhön liittyviä vinkkejä.

Lontoon kokemiseen turistina jäi niukasti aikaa, mutta ehdittiin sentään tehdä kierros London Eye -maailmanpyörässä iltavalaistusta ihastellen ja kävelypyrähdys läheisessä Notting Hillissä parhaimpaan Halloween-aikaan.

Uusi konferenssi on jälleen tulossa. Jos kiinnostuit, merkkaa kalenteriisi ILI 15.-16.10.2013. Meillä amk-kirjastolaisilla voisi olla jotain annettavaa esiintyjäpuolellakin.Lisätietoa:

ILI 2012 http://www.internet-librarian.com/2012/

ILI 2013 http://www.internet-librarian.com/2013/

The Journal of Visualized Experiments (JoVE). http://www.jove.com/

Kay Grieves and Michelle Halpin. Adventures in Conversation. http://uosinternetlibrarian.wordpress.com/

Matthew Reidsma. Your website is people. http://matthew.reidsrow.com/

UML+YOU - the plus side of your library. Saatavana: http://issuu.com/mauroalex/docs/report_small#

Virtual Dave... Real Blog: News, thoughts, ideas, and more from R. David Lankes http://quartz.syr.edu/blog/

Kommentit

Jätä kommentti