Omasta päästä: Ensimmäinen painettu Kreodi ilmestyy ja uutta verkkoalustaa selvitellään

13.11.2012

Tässä lehdessä muistellaan vanhoja, koska lehti ilmestyy AMKIT-konsortion kymmenvuotisjuhliin. Ei tämä pelkkää historiaa ole vaan sopivasti saatiin uutisia ja kertomuksia myös Lappeenrannasta, jossa kirjastoja laitettiin yhteen sekä ulkomaanmatkoista mm. Oulusta. Historia kertoo siitä miten olemme kaikki olleet yhdessä tekemässä uudenlaista kirjastohistoriaa ja vaikuttaneet osaltamme koko kirjastoverkon muotoutumiseen. Kaikissa näissä ammattikorkeakoulukirjastojen jutuissa korostuu voimakas yhdessä tekemisen taito ja yhdessä osaamisen kyky. Ja kuten Sirkku haastattelussaan toteaa, se on se syy konsortion olemassaololle, yhteistyö.

Ensimmäistä kertaa, kenties myös ainutta, Kreodi myös painetaan tällä kertaa. Samaan aikaan Kreodi ilmestyy myös uudella alustalla, uusin ominaisuuksin. Näillä keinoin saamme korjattua niitä Kreodin puutteita, joita siihen on aikain edetessä tullut.

Yhdessä tekeminen on syy myös työssä käymiselle ja työssä viihtymiselle. Olen tätä ajatusta itse hionut mielessäni suuntaan jos toiseenkin. Yhdessä tekemisessä ei aina tarvitse onnistua vaan yhdessä tehden voi välillä myös mokata. Nyt kun ammattikorkeakoulut ovat kovienkin muutosten edessä, yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Yhdessä on huonojakin uutisia helpompi kestää ja yhdessä on hyvä tehdä uusia ja luovia ratkaisuja, jotta kirjastopalvelut saadaan pysymään laadukkaina ja niiden arvo nähdään.

Ammattikorkeakoulujen tilannetta voisi kuvata Jari Lausvaaran termillä kehityskynnys. Organisaation on kehityskynnyksellä ollessaan mietittävä, mikä on se luovuttamaton tehtävä, jota varten organisaatio on olemassa. Kehityskynnyksellä johtajuudella on tärkeä merkitys. Johtamisessa tulisi tavoitteet asettaa selkeästi ja miettiä millaista osaamista tarvitaan. Strategian merkitys kasvaa ja se pitää uudistaa. Lausvaara oli kertomassa mietteitään johtajuudesta kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä viime syyskuussa Espoossa.

Eteen ja taakse katsellen

Hanna-Riina Aho,
Kreodin päätoimittaja, omasta halustaan.
KPAMK, tietopalvelupäällikkö

 

 

Kommentit

Jätä kommentti