Open Networked Learning – en nätkurs om nätkurser

03.06.2019

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

“The ONL course continues to fascinate me! When attending the webinar last week, I was so overwhelmed with suddenly having the whole world live at my office. ONL is like a huge international conference, or like doing an international exchange, not in a particular country, but in the whole world at the same time, and still being at home. Going global like this is in your everyday local context is amazing.” Utdrag från min kursblogg 28.3.2019

 

En nätkurs om nätkurser


Under våren har jag deltagit i kursen Open Networked Learning (ONL), som är en öppen nätkurs som initierats av Karolinska institutet, Lunds Universitet och Linneaus Universitet I Sverige. Kursen går två gånger per år och riktar sig till lärare, kursutvecklare och nätpedagoger inom högre utbildning. Kursen har ordnats sedan 2014 och formar idag ett globalt pedagogiskt nätverk. Många ur personalen på Arcada har gått kursen tidigare och rekommenderade den för mig.

 

Kursen är i korthet en nätkurs om nätkurser. Som kursdeltagare får du bekanta dig med en mängd olika teman som berör nätpedagogik och digitala teknologier, t.ex. digitala kompetenser, delande, öppenhet och samarbete online samt design av nätkurser. Kursen är PBL-baserad, vilket betyder att alla deltagare tillhör en egen PBL-grupp och samarbetar kring olika teman. Varje grupp har en egen ”facilitator” och ”co-facilitator” som deltar under gruppmöten, hjälper till att styra diskussionen och kommer med input vid behov.

 

Min PBL-grupp har bestått av åtta deltagare från Sverige, Tanzania, Kenya, Sydafrika, Sri Lanka och Singapore. Alla deltagare har vitt skilda ämnesbakgrunder, men har förenats av ett intresse att lära sig mer om nätpedagogik. Biblioteksvärlden har varit välrepresenterad under den tid som kursen arrangerats, och i min PBL-grupp fanns nu även två andra biblioteksanställda.

 

Problembaserat lärande gav pedagogiska insikter


Under kursens gång har vi behandlat fem olika teman som har presenterats via gemensamma webbinarier för alla kursdeltagare. Utöver det har de enskilda PBL-grupperna haft två onlinemöten per vecka. Under våra onlinemöten har vi diskuterat och delat erfarenheter, läst artiklar och forskning och gjort gemensamma presentationer av våra resultat med olika digitala verktyg. Diskussionen under våra möten har alltid utgått från ett visst scenario, ett pedagogiskt problem, betraktat ur endera lärarens eller studerandes synvinkel.

 PBL-gruppen samarbetar kring gemensam Prezipresentation. 

För att få ett intyg över att man har gått kursen skapar deltagarna egna kursbloggar där man skriver ett inlägg per tema. Deltagarna ska även kommentera varandras bloggtexter. För varje tema har det även arrangerats schemalagda, en timmes långa, tweetchats där alla kursdeltagare har twittrat och delat tankar och länkar sinsemellan. Att delta i ett tweetchat var en intensiv och smått kaotisk upplevelse, men rolig!

 

Att delta i en nätkurs i egenskap av studerande och inte lärare är mycket nyttigt och har gett mig ett värdefullt perspektiv på dagens högskolestudier. Kursen har krävt mycket tid och energi, mer än jag kunde ana när jag anmälde mig. Eftersom ONL är en internationell kurs har all kommunikation gått på engelska. Det har varit frustrerande ibland att inte kunna kommunicera smidigt, men framför allt har språkbarriären tagit mycket tid. Mycket tid har gått åt till att läsa, skriva, förstå och tänka. Det har heller inte varit det lättaste att kombinera studierna med jobb och familjeliv.

 

Som informatiker jobbar jag med undervisning och handledning, men jag har länge tyckt att jag har haft svårt att betrakta mig som en ”riktig” lärare. Kursen har dock bidragit till att jag har blivit mer insatt i pedagogiska teorier och fått en god grund för att utveckla mitt eget pedagogiska och nätpedagogiska arbete. Eftersom alla våra PBL-möten har hållits online har jag också blivit vanare att vistas i virtuella rum och lärt mig strategier för hur man effektivt kommunicerar i sådana. För våra möten har vi använt Zoom, vilket har fungerat mycket bra men naturligtvis har vi även haft en del tekniska problem med mikrofoner, webbkameror och delande av skärmar. För att inte tala om förvirring kring klockslag i olika tidszoner, något som blev ännu värre när en del länder gick över från vintertid till sommartid... En sydafrikansk deltagare i min grupp hade å sin sida ofta svårt att närvara under våra gruppmöten på grund av att blockader i den sydafrikanska elförsörjningen gjorde att hen inte hade åtkomst till Internet. En internationell kurs som denna ger perspektiv.

 

Höra en tupp på Sri Lanka gala och titta på spöregn i Singapore


Det är en speciell känsla att sitta och prata live med en samling människor utspridda på olika platser i världen. Samtidigt som en person sitter i en bil på väg till Nairobi ser man hur det spöregnar utanför fönstret hos en person i Singapore. Och så plötsligt hör man en tupp på Sri Lanka gala. Absurt men fascinerande!

 Internationellt nätverkande fascinerar och berikar.

Att föras ihop med en samling främlingar på det här sättet för att träffas online kunde ju sluta hur som helst, men i vår grupp har vi från start haft en bra disciplin, målmedvetenhet och sammanhållning. Vi har också varit ärliga med varandra kring svårigheter och utmaningar såväl i kursen som i våra arbetsuppgifter. Vi har på något underligt sätt varit ganska lika, och haft samsyn i hur vi bäst jobbar för att nå vårt mål. Vi har strävat till att göra våra presentationer tillsammans, så att alla haft en möjlighet att ge sina kommentarer och åsikter och bekanta sig med det digitala verktyg vi använt för våra presentationer. I slutet av kursen kunde vi konstatera att vår grupp är ganska unik eftersom vi alla hängt med ända till slutet. Det är rätt så ovanligt vad gäller nätkurser, där det är lätt att hoppa av.

 

Nästa omgång av kursen, ONL192, börjar i september. För den som är intresserad att delta är kursen ett utmärkt forum för att nätverka och knyta internationella kontakter kring temat nätpedagogik, samt uppdatera sig om globala trender och nätpedagogisk forskning. Jag kan varmt rekommendera alla med intresse för online pedagogik, digitala verktyg och internationellt samarbete att delta!

 

Länkar

www.opennetworkedlearning.se

https://onl191sarah.home.blog/

 

Kommentit

Jätä kommentti