Opiskelijat edellä: tilojen markkinointi opiskelijavideoiden avulla

14.04.2016

Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman kampus koki viime kesällä melkoisen muodonmuutoksen. Suurin näkyvin muutos tapahtui kirjastossa. Mitä tehtiin ja miksi? Uudistustyön jälkeen opiskelijat tekivät kurssilla kirjaston esittelyvideoita, joista tuli tosi hyviä.  

Uudistuminen
Syyskuussa 2015 SAMKin Rauman kampuksella saman katon alle muuttivat liiketalouden, tekniikan, merenkulun ja hoitotyön kirjat sekä kokoelmien hoitajat. Mittavan remontin yhteydessä kirjasto laajeni noin neljänneksen.  Kirjaston seinien sisälle oli mahdutettava neljän kirjaston kokoelmat. Huolellisen suunnittelutyön ja painettujen aineistojen kriittisen karsinnan tulos oli kaiketi onnistunut ja saatiin kaikki aineisto mahtumaan. Uudistuneesta kirjastosta löytyy jokaiselle opiskelijalle omien mieltymysten mukainen työskentelypaikka ja aineistot. Lehtilukusali sekä kirjaston olohuone Library Lobby, ovat opiskelijoiden käytettävissä myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Olohuoneen puolella sijaitsevat suuren suosion saavuttaneet ryhmätyöhuoneet, työskentelypaikat sekä mukavat sohvaryhmät. Kirjasto muuttui uudistuksen myöten perinteisestä kirjastosta moderniksi oppimisympäristöksi ja kohtaamispaikaksi.
Tilat ja palvelut tutuiksi
Kampusten ja kirjastojen yhdistämisen myötä Rauman kirjastopalvelujen käyttäjien määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Aloittavat ja jatkavat ja varsinkin vaihdosta tai työharjoittelusta palaavat opiskelijat eivät välttämättä tunne kaikkia mahdollisuuksia, joita uudistunut kirjasto voisi heille tarjota. Käytäväkeskustelusta markkinoinnin lehtorin kanssa syntyi idea - mitä jos opiskelijat kertoisivat liikkuvan kuvan muodossa palveluista ja uudistetuista tiloista opiskelijoille omasta näkökulmasta? Idea tuntui heti toteutuskelpoiselta, sopiva markkinointiviestinnän kurssikin oli juuri alkamassa.

Opiskelijaprojektin toteutus
Markkinointiprojektissa kansainvälisen kaupan ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa 1 – 2 minuutin mittaisen videon kirjastolle.  Kirjaston rooli markkinointimateriaalin tilaajana tässä opiskelijaprojektissa oli esittää videoiden aihepiirit, hankkia tarvittavat sovellukset kuvauslaitteisiin ja tarvittaessa olla neuvonantajana.  Opetushenkilöstön, viestinnän ja markkinoinnin lehtorien tehtävänä oli polkaista projekti kurssin raameissa käyntiin ja seurata projektin etenemistä. Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa sujui erinomaisesti. Ryhmä oli osallistunut syksyllä tiedonhankinnan perusteet kurssille, joten kirjaston käyttö ja tilat olivat jo ennestään tuttuja. Opiskelijat pääsivät soveltamaan käsiteltyjä asioita käytäntöön tutuissa pienryhmissä.

Videoiden ensi-ilta
Yhtenä maaliskuun perjantaiaamuna kirjaston olohuone muuntautui elokuvateatteriksi. Ilmassa oli selvästi ensi-illan jännitystä ja odotusta. Kirjaston isolta infotaululta ensiesitettiin 11 videota kuudesta eri aiheesta. Esitysjärjestyksessä ensimmäisenä oli SAMK-kirjasto Rauman yleisesittely ja kirjaston tilat yhteensä neljällä videolla.  SAMKin FINNAsta sekä aineiston lainaamisesta ja uusimisesta kerrottiin neljässä eri videossa. INFOtelakka palvelua mainostivat kaksi ryhmää. Ainoastaan yksi ryhmä valitsi aiheekseen läppärien ja muiden teknisten laitteiden lainauksen. Esityksen jälkeen jokaisen ryhmän edustaja kertoi työstään ja sai siitä spontaanin pikapalautteen.  Palautteenannon yhteydessä lupasimme palkita parhaan videon, mutta tehtävä osoittautuikin mahdottomaksi. Kirjaston raati päätti palkita kolme yhden sijasta. Videoita tullaan esittämään kampuksen inforuuduilla, kirjaston sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla sekä syksyllä 2016 toteutettavalla tiedonhankinnan verkkokurssilla.

Mitä tästä jäi käteen
Tämän projektin ansiosta opiskelijat saivat hyödyllistä kokemusta ja oppivat uusia asioita monelta eri aihealueelta. Opiskelijat kokivat projektin toteuttamisen mielekkäänä ja mielenkiintoisena, ja se rohkaisi heitä kehittämään uusia oivalluksia tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa.  Voidaan taas todeta, että uteliaisuus palkitsee ja yhteistyö kannattaa aina. Opiskelijaprojekti ylitti positiivisesti kaikki odotukset, sekä tilaajan, opettajien että tuottajien mielestä projekti oli hyvä ja avartava kokemus. Toivomme, että yhteistyö jatkuu, jalostuu ja rohkaisee myös muita samantapaiseen toimintaan.

Parhaat videot:

 

 

 

Informaatikko Katrin Kippasto, SAMK      

Kommentit

Jätä kommentti