Opiskelijat palvelumuotoilevat kirjaston palveluja – INFOtelakka ja digitaalisten palvelujen käyttö

01.10.2019

Moni kirjasto on käyttänyt kehittämistyökaluna palvelumuotoilua, minkä lopputuloksena ehdotetaan uusia ideoita tai täysin uusia tapoja toteuttaa palveluja. Näin kävi myös meille Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kirjastossa, kun opiskelijat – parhaat asiantuntijat ja palvelujemme käyttäjät – pääsivät vauhtiin.


Mistä kysymys?

Kirjasto antoi kaksi toimeksiantoa perättäisinä lukukausina: syksyllä 2018 Porin matkailun koulutusohjelma ja keväällä 2019 Rauman englanninkielinen International Business -koulutusohjelma saivat kirjastolta toimeksiannon muotoilla viiden opintopisteen laajuisilla syventävillä palvelumuotoilun kursseilla kirjaston palveluja. Palvelumuotoilua tehtiin kahdella kampuksella, kahdella kielellä, kahden eri opettajan ohjauksessa ja yhteensä neljän tiimin voimin. Tavoitteena oli INFOtelakka-tiedonohjauspalvelun tunnettuuden vahvistaminen sekä löydettävyyden ja näkyvyyden parantaminen. Lisäksi toivoimme saavamme tietoa viime syksynä Rauman kampuskirjastoon hankittujen älyhyllyjen ja laajennettujen aukioloaikojen tarpeellisuudesta ja omatoimiajan käytöstä.

Miten?

Kurssin alkuvaiheessa opiskelijoille tarjottiin kaikki mahdollinen apu, tuki, data ja muut taustatiedot, jotta palvelujen käyttäjien tarpeet ja motiivit tulisivat ymmärretyiksi. Opiskelijoiden kanssa tavattiin työpajoissa ja haastatteluissa, joissa selvennettiin tehtävänantoa ja tavoitteita. Perusteellisen käyttäjätiedon ja asiakasymmärryksen hankinnan jälkeen opiskelijat aloittivat ideointi- ja suunnittelutyön.

”Opiskelijoiden innon ja luovuuden, sekä syventävän kurssin sisällön yhdistäminen todelliseen asiakasyhteistyöhön poikii parhaimmillaan loistavia kehitysideoita ja oppimiskokemuksia.”
Elviira Tuomi, Managing and Developing Service Design -kurssin opiskelija.

Tuloksena paljon hyviä kehitysideoita


Hyviä ja toteutuskelpoisia kehitysideoita tuli paljon. Porin kampuksella kurssi toteutettiin kokonaisuudessaan kirjaston tiloissa, näkökulmana kirjaston tilat oppimisympäristönä ja INFOtelakan palvelupiste. Lähes kaikkien ryhmien loppuesityksissä ehdotettiin markkinoinnin tehostamista, kirjaston sosiaalisen median kanavien sekä kirjaston tiloissa olevien sähköisten infotaulujen hyödyntämistä palveluista tiedottamisessa. Toivottiin jatkuvasti digitalisoituvaan ympäristöön mobiili-appeja ja lisää video-oppaita, yksi ryhmä jopa toteutti sellaisen meille esimerkiksi.

Rauman kampuksen kansainvälinen opiskelijaryhmä ehdotti INFOtelakka/INFOpoint-palvelun löydettävyyden ja näkyvyyden parantamiseksi nimen muuttamista tai yhtenäistämistä sekä visuaalisen ilmeen päivitystä.  Meillä oli siis yksi palvelu ja palvelulla kaksi nimeä, se antoi opiskelijoille vaikutelman, että palvelut ovat erilaisia. Ryhmän jäsenet suosittelivat uudeksi nimeksi INFOpoint, koska nimi on yksinkertainen ja helppo ymmärtää.

Kehitysidea vaikutti järkevältä ja toteutuskelpoiselta. Palvelun suomenkielinen nimi on kuitenkin jo vuosien varrella vakiintunut ja tunnettu.  Nimen muutos: INFOtelakka - Book a Librarian on nyt myös kansainvälisille ja vaihto-opiskelijoille kuvaava ja informatiivinen. Samalla muuttui myös palvelun logo raikkaan pinkiksi.      

Mikä on INFOtelakka?

Vuonna 2012 lähinnä opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille kohdennetut infot haluttiin saada näkyväksi kirjaston palveluksi ja tietyllä tavalla raameihin kaikilla kampuksilla. Kehykset saatiin ideoimalla nimi ja visuaalinen ilme palvelulle. Nimivaihtoehtoja oli useampia, INFOtelakka-nimi kirjaston palvelulle tuntui parhaalta ja kuvaavimmalta. Rinnalla kulki englanninkielinen palvelu INFOpoint.

INFOtelakka – ask a librarian
Saimme opiskelijoilta kirjastomme käyttöön analysoidut kyselytulokset jatkokäyttöä varten. Meillä on nyt tietoa siitä, miten verkkosivujamme käytetään ja samalla selkeytimme palvelun löydettävyyttä eri kielisillä verkkosivuilla. Projekti innosti meitäkin ajattelemaan uudella tavalla ja tuottamaan uudentyyppisiä markkinointimateriaaleja kuten esimerkiksi uutiskirjeet henkilökunnalle ja uusille opiskelijoille.


Kirjasto on aiemminkin ollut mukana opiskelijaprojekteissa esim. Raumalla markkinointiviestinnän kurssilla opiskelijat tuottivat markkinointivideoita kirjastolle.


Opiskelijayhteistyö koettiin nytkin molemminpuolisesti hyödylliseksi ja arvokkaaksi. Yhteistyölle toivotaan ehdottomasti jatkoa tulevien vuosien vastaavilla kursseilla. Kirjasto on taas kokemuksen verran rikkaampi ja opiskelijat tietoisempia palveluistamme.

”Yhdessä tekemisen meininki oli huikea – oi sitä jännityksen tunnetta, kun kovalla työllä parhaimpaan muotoonsa hiottu kysely oli sähköpostin muodossa lähdössä Rauman kampuksen 1096 henkilölle. Kurssin lopussa yhteinen onnistumisen tunne kruunasi syvän oppimiskokemuksen. Tärkeimpinä tuloksina toimivat mahdollisten uusien kehityskohteiden löytyminen ja niiden myötä uusien opiskelijaprojektien ideoiminen tuleville kursseille, sekä realisoitavissa olevien ratkaisujen löytyminen kirjastolle.”
Elviira Tuomi, Managing and Developing Service Design-kurssin opiskelija.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti