Oppaat apuna avoimen TKI:n ja julkaisutoiminnan jalkauttamisessa

11.06.2018

Photo by Breakingpic from Pexels CC0

Lahden korkeakoulukirjasto on vastannut Lahden ammattikorkeakoulun avoimen toimintakulttuurin edistämisestä ja julkaisutoiminnasta nyt kaksi vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon, muun muassa kouluttautumista ja opitun eteenpäin siirtämistä, kehittämissuunnitelmia, uusi julkaisualusta ja kaksi uutta lehteä sekä joka LAMKilaisen avuksi laaditut oppaat Avoin tiede ja tutkimus ja Julkaisutoiminta. Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti näihin oppaisiin ja siihen, mitä olemme oppaita tehdessämme oppineet.
 

Taustaa

Ajatus oppaiden laatimisesta syntyi hyvin nopeasti vastuun siirryttyä kirjastolle. Tarvittiin kätevästi päivitettävä ja useita päivittäjiä salliva järjestelmä, jossa myös kuvallisuus onnistuu helposti, LAMKin graafista ohjeistusta tietysti unohtamatta. Valinta kohdistui lähes itsestään selvästi LibGuidesiin, joka LAMKissa kulkee nimellä ResearchKit. Kesällä 2015 käyttöön otettu ResearchKit piti jo sisällään paljon tietoa kaikille LAMKin koulutusaloille sekä henkilöstölle, joten myös nämä uudet oppaat sopivat kokonaisuuteen erinomaisesti.
 

Oppaat opettavat myös laatijaansa

Keväällä 2016 kirjasto löysi itsensä uuden ääreltä. Vaikka useampi informaatikko oli jo ehtinyt aloittaa avoimeen tieteeseen perehtymisen eikä julkaisutoimintakaan aivan vierasta ollut, nostivat uudet vastuualueet myös osaamisvaatimukset uudelle tasolle. Perehtyminen LAMKin julkaisutoimintaan, ja sen hieman hajanaisiin käytänteisiin, toi esiin tarpeen paikalle, josta kaikki ohjeistukset löytyisivät kootusti. Samalla kävi ilmi, että ohjeet kaipasivat myös sekä päivittämistä että täydentämistä.  Julkaisijan oppaan laatiminen olikin samalla oikeastaan koko julkaisutoiminnan kehittämisprosessi, kun ohjeita päivitettiin, selkiytettiin ja täydennettiin mm. yhtenäisillä viittausohjeilla. Samalla laadittiin raamit julkaisusarjan kriteereiksi ja tehtiin lista toimittajan tehtävistä. Nämä kaikki ovat sittemmin osoittautuneet hyödyllisiksi niin meille julkaisutoiminnasta vastaaville ja verkkolehtiä toimittaville, kuin myös varsinaisille kirjoittajille. On näppärää antaa kysyjille vastaukseksi linkki oppaaseen sen sijaan, että ohjeita joutuisi aina erikseen kaivelemaan intran syövereistä. Toki valtaisa lisäarvo on myös sillä, että julkaisutoiminnan ohjeistus ja linjaukset ovat nyt avoimesti verkon kautta kenen tahansa luettavissa. Avointa toimintakulttuuria sekin!

Sama oppimisprosessi toistui Avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaan kohdalla, joka täydentyy edelleen sitä mukaa, kun oma osaaminen ja tietämys aiheesta kasvavat. Oppaiden laatiminen auttaa jäsentämään asioita ja poimimaan tietotulvasta oman organisaation kannalta oleellisen: painopiste onkin kuin vaivihkaa siirtynyt enemmän avoimen TKI:n puolelle, joka käsitteenä tunnutaan ottavan ammattikorkeakoulussa avointa tiedettä paremmin vastaan. Oppaasta löytyy nykyään mm. Avoin TKI LAMKissa -välilehti, josta löytyy vuosittain päivittyvä Avoin TKI -kehittämissuunnitelma.
 

Oppaat mukana LAMKin arjessa

Oppaat ovat myös löytäneet lukijansa. Tilastotiedot vuodelta 2017 näyttävät, että avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaalla oli noin 2000 lukukertaa ja julkaisijan oppaalla lähes 3000. Molemmista oppaista on myös englanninkieliset versiot, joskin paikoin hieman suppeammassa muodossa ja samaan oppaaseen yhdistettynä. Tällä oppaalla oli lukukertoja viime vuonna noin 600.

Oppaiden suosio on myös pysynyt melko vakaana (Taulukko 1). Käyttötilastojen ensimmäisiä kolmanneksia vertaamalla Julkaisijan oppaassa ja englanninkielisen oppaan käytössä näkyy kasvua, kun taas Avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaan käyttöluvut ovat hieman taittuneet. Toisaalta, kun avoin toimintakulttuuri arkipäiväistyy, ei tiedontarvekaan ole enää päivittäistä, kun taas julkaisutoiminnan oppaan käsikirjamainen rooli esimerkiksi LAMK viittauskäytänteiden kotipaikkana pitänee suosiota tasaisena. Myös englanninkielisen oppaan kehittäminen ja laajentaminen näkyy lisääntyneenä käyttönä.

Taulukko 1. Oppaiden käyttölukujen vertailua ensimmäiseltä vuosikolmannekselta

Tulevaisuuden suunnitelmia

Oppaat kehittyvät koko ajan osana muun avoimuuskulttuurin ja julkaisutoiminnan kehittämistä, joten sisällötkin muuttuvat ja päivittyvät tarpeen mukaan. Tällä hetkellä valmisteilla on muun muassa avoimesta TKI -toiminnasta “Usein kysytyt kysymykset” -osio, sekä laajennus metriikka- ja vaikuttavuusosioon. Henkilöstön toiveita kuunnellaan myös herkällä korvalla, ja yksi jos toinenkin lisälehti oppaisiin on tullut palautteiden perusteella: esimerkkinä uusimmista lisäyksistä mainittakoon Julkaisijan oppaan Vinkkejä kirjoittajalle. Vaikka oppaat eivät korvaakaan henkilökohtaista vuorovaikutusta ja opastusta, voidaan niiden avulla varmistaa, että kaikilla on helposti saavutettavissa olevat pohjatiedot, näin päästään sitten henkilökohtaisissa kohtaamisissa aina piirun verran pidemmälle kehityksen tiellä.
 

Kirjoittajat:

Johanna Kiviluoto, informaatikko, Lahden ammattikorkeakoulu

Riikka Sinisalo, informaatikko, Lahden ammattikorkeakoulu

 

PS. Haluatko lukea lisää avoimen toimintakulttuurin edistämisestä LAMKissa? Tutustu näihin LAMKpubin artikkeleihin:

Kohti entistä avoimempaa toimintakulttuuria 

Hankkeiden aineistot avoimiksi ja hyötykäyttöön

Tiedeviestinnästä TKI -viestintään

Opetusaineistojen avoimuuden edistäminen osana avointa TKI -toimintaa Lahden ammattikorkeakoulussa

 

Kirjoittajat

Johanna Kiviluoto

Tietoasiantuntija

Johanna Kiviluoto toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Kirjoittajan muut artikkelit

Riikka Sinisalo

Tietoasiantuntija

Riikka Sinisalo toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti