Pääkirjoitus: Informaatiosodankäynnin ja viestinnän kevät

21.03.2022

Kevät on alkanut uudenlaisen epävarmuuden ja huolen keskellä Euroopassa. AMKIT-konsortio ilmaisee tukensa ukrainalaisille Venäjän hyökkäyksen johdosta Ukrainaan.

AMKIT-konsortio yhtyy Arenen julkilausumaan solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan. AMKIT-konsortiossa seuraamme ja sovellamme Arenen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta asiassa.

Arene pitää tärkeänä, että korkeakouluyhteisöjen työrauha säilyy kansainvälisestä tilanteesta huolimatta. Ammattikorkeakoulut vahvistavat työ- ja opiskelurauhaa esimerkiksi tarjoamalla tukea opiskelijoille ja henkilöstölle. Moni ammattikorkeakoulukirjasto onkin viime aikoina panostanut erityisesti opetus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. On tärkeää, että kirjasto omalta osaltaan tarjoaa tukea ja ohjausta opiskelijoille tänä aikana.

Informaatiosodankäynti ja usko salaliittoteorioihin on kasvanut ennennäkemättömiin mittasuhteisiin: verkosta löytyy toinen toistaan uskomattomampia väitteitä ja videoita. Materiaali hämmentää: Onko kaikki tämä totta?

Informaatiosodankäynnin keskellä opiskelijat tarvitsevat kykyä tunnistaa valeuutiset ja arvioida tiedonlähteitä. Käänteisen kuvanhaun ja faktantarkistussivujen käyttö on arvokas taito sosiaalista mediaa selatessa. Informaatio- ja medialukutaidon opetuksen tarve konkretisoituu arkipäivässä: nyt jos koskaan edustamiamme taitoja ja opetusta tarvitaan.

Sen lisäksi että tarvitsemme kykyä arvioida viestinnän todenperäisyyttä ja laatua, tarvitsemme työkaluja hallita yhä kasvavaa informaatiomäärää. On tutkittu, että tieteellisten artikkeleiden vuosittainen julkaisumäärä kasvaa joka vuosi yli neljä prosenttia ja julkaisujen määrä kaksinkertaistuu 17 vuodessa. Samalla sähköpostin määrä kasvaa: Statistan tilaston mukaan vuonna 2020 arvioitiin lähetetyn ja vastaanotetun päivittäin noin 306,4 miljardia sähköpostia, luvun odotetaan kasvavan yli 376,4 miljardiin päivittäiseen sähköpostiin vuoteen 2025 mennessä. Hyvällä tahdollakaan asiantuntijan aika ei tahdo riittää kaiken tarpeellisen seuraamiseen.

Tänä keväänä AMKIT-konsortio omalta osaltaan kehittää viestintää. Konkreettisena parannuksena konsortio ottaa käyttöön uutiskirjeen. Tai oikeastaan otetaan käyttöön kaksi uutiskirjettä: Kreodin uutiskirje sekä AMKIT-konsortion yleinen uutiskirje. Uutiskirjeissä kerrotaan kootusti amk-kirjastokentän tärkeistä asioista ja tapahtumista.

Viime syksystä asti on testattu kotimaisen palveluntarjoajan Creamailerin uutiskirjetyökalua. Käyttöönotto tehtiin ensin Avoin TKIO -verkostolle, mikä vaati autentikoinnin lähettävän sähköpostiosoitteen palvelimella. Nyt uutiskirjetyökalun lastentaudit pitäisi olla jo selätetty. Uutiskirjeen voi jatkossa halutessaan perua, mutta koska kumpikin uutiskirje perustuu samaan postituslistaan, perumisen jälkeen ei saa enää tiedotteita ilmestyneestä Kreodi-lehdestä tai AMKIT-konsortion tapahtumista.

AMKIT-konsortio tiivistää myös yhteistyötä konsortion työryhmien kesken. Jatkossa kutsumme työryhmiä mukaan Kreodin tekoon teemanumeroiden ideointiin ja oman osa-alueen hallintaan. Suunnitteilla on myös kirjoittajakoulustusta. Tästä tiedotamme lisää jatkossa uutiskirjeessä.

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti