Pääkirjoitus: Korona-exit ja verkostojen valta

10.10.2021

Krunnin lyysi ja Perämeri syksyllä.

Korona-exit etenee ja kampukset herävät henkiin; opiskelijat palaavat ja kuhina täyttää käytävät. Elämme uutta arkea, josta on kohta kaksi vuotta tehty skenaarioita. Samalla pitkään vireillä olleet kehityskohteet etenevät. Meneillään oleva syksy on siis monella tapaa hienoa aikaa.

Korona-ajan aiheuttamista muutoksista on kansainvälisesti tehty paljon selvityksiä. Iso-Britanniassa tehdyn kyselyn mukaan jopa 85 prosenttia vastanneista ei halua palata täysin ”edelliseen normaaliin” vaan haluavat jatkaa oman arjen kehittämistä korona-eristyksen tuomien muutosten kanssa. Sitran korona-ajan tarkastelussa megatrendien valossa Ihmiset toivovat muutosta työtapaan, etä- ja konttorityön suhteeseen, työn ekologisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Rajoitusten osittainen purkaminen ei tunnu kuitenkaan heti tuovan kovin erikoisia muutoksia: etätyömahdollisuus on laajempi kuin ennen poikkeusaikaa, verkko-ohjaaminen ja webinaarit ovat vakiintuneet osaksi työelämää ja johto ehkä seuraa herkemmällä korvalla työntekijöiden hyvinvointia. Siirrymme hitaaasti kohti avointa yhteiskuntaa ja samalla olemme taitekohdassa. Tämä on hyvä hetki miettiä organisaation arvoja. Samalla keräämme nyt pitkän – ja paikoin kiihkeän kehittämisen – etätyöjakson hedelmiä.

Tänä syksynä alkavat edetä monet pitkään työstetyt kehityskohteet. Theseuksen käyttörajattu kokoelma avattiin elokuun lopussa. Ensimmäisessä aallossa oli mukana kahdeksan ammattikorkeakoulua ja alun ongelmakohtien selvittelyn jälkeen palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuodenvaihteen jälkeen lähtee seuraava pilottiaalto palvelun käyttöönottoon.

Theseus-toimisto odottaa kansallisen tekijänoikeuslain uudistusta. EU-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DMS-direktiivi) tulee sisällyttää osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä viimeistään vuonna 2021. Tekijänoikeuslain muutokset ovat parhaillaan lausuntokierroksella, lausuntojen määräaika on 31.10.2021. Tekijänoikeuslain muutokset tuovat mukanaan seuraavia parannuksia kirjastojen näkökulmasta:

  • Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi tekijänoikeuden rajoitus, joka sallii kappaleiden valmistamisen teoksesta tiedonlouhintaa varten.
  • Rinnakkaistallennusoikeus on tulossa kirjoittajalle kustantajan linjauksista huolimatta.
  • Teosten opetuskäyttöä koskevia rajoitussäännöksiä laajennetaan etäopetuksen tarpeet ja digitaaliset käyttömuodot huomioon ottaviksi. Tekijöille ehdotetaan säädettäväksi korvaus aineiston sisäisestä eli rajatusta käytöstä oppimisympäristöissä tai luokassa.
  • Samalla parannetaan oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia oikeuksiensa harjoittamiseen verkkoympäristössä.

Uudistus mahdollistanee toteutuessaan muun muassa laajemmin tiedonlouhinnan ja PlanS:n vaatimukset heti avoimista julkaisuista.

Avoin oppiminen etenee. Kansallisesta Finnasta on kohta vuoden ajan voinut hakea AOE:n avoimia oppimateriaaleja. Useampi ammattikorkeakoulu on tänä vuonna tuonut avoimia oppimateriaaleja tarjolle omaan Finnaan.  Omaan Finnaan oppimateriaaleja voi nostaa esille kahdella tapaa: aineistona perushakuun tai erillisenä välilehtenä. Tämä on hieno mahdollisuus tehdä tunnetuksi avoimia oppimateriaaleja ja samalla edistää avointa oppimista omassa korkeakoulussa.

Horizon Europe -ohjelman rahoitushakujen alku on tänä vuonna tuonut myös ammattikorkeakouluissa enemmän tarvetta datahallinnan konsultoinnille. Horizon Europessa avoimen tieteen merkitys syvenee: Vaaditaan varhaista aineistojen ja ideoiden jakamista. Hakuvaiheessa luodaan lyhyt aineistonhallintasuunnitelma ja kun rahoitus on saatu, kuuden kuukauden sisällä täysi aineistohallintasuunnitelma, joka elää koko hankkeen ajan. Uutena suosituksena on mahdollisimman avoin ja varhaisen vaiheen jakaminen ennakkorekisteröinnillä tai ennakkojulkaisuilla sekä vaatimukset kansalaistieteestä. Ammattikorkeakoulujen tukipalveluille Horizon-hakujen tukeminen ja aineistonhallintasuunnitelmien kommentointi on varsin uutta, tähän voisi olla järkevää rakentaa yhteistyötä.

Avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke tulee päätöksen lokakuussa. Hankkeen työtä jatkaa Avoin TKIO -verkosto. Verkoston postituslistalle ja uutiskirjeen saajaksi on ilmoittautunut jo 75 avoimen TKI:n, oppimisen ja kirjastopalveluiden asiantuntijaa.

Parhaillaan on kommentoitavana avoimen tieteen seurantamallin luonnos 1.11.2021 asti. Luonnoksessa on hienoa se, että se pohjautuu jatkossa pitkälti Tiede- ja tutkimus -portaalin kautta mitattaviin tuloksiin. Luonnosta lukiessa tulee väistämättä mieleen, että ammattikorkeakouluilla on paljon tehtävää tulosten osoittamiseksi ja siinä vertaistuen ja -oppimisen kanavana voi toimia juurikin Avoin TKIO -verkosto.

Avoimen TKI:n ja oppimisen verkostolaiset eivät ole toimintamallissaan yksin. Verkostojen merkityksen on myös Sitra havainnut: yksi viidestä Sitran megatrendista on Verkostomainen valta voimistuu -megatrendi. Se kuvaa, kuinka yksittäisistä vallan navoista siirrytään kohti verkostojen valtaa, jossa vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Tieto syntyy ja kulkee samanmielisten verkostoissa. Verkostossa opitaan toisilta, tehdään yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen, selvitään alati muuttuvassa maailmassa. Valta on vuorovaikutuksessa ja siitä voi olla vaikeampi saada otetta kuin perinteisessä hierarkkisessa toiminnassa. Olemme siis yhtä vahvoja tai heikkoja kuin verkostomme ovat. Kyllä, juuri tästä Avoin TKIO -verkostossa on kyse.

Hyvää ja innostavaa syksyä!

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti