Pääkirjoitus: Kreodin luotsausvastuu siirtyy – toimituskunnan työ alkaa

20.09.2017

Kuva: marcusroos CC BY-SA 3.0

Kun Hanna-Riina Aho ilmoitti keväällä lopettavansa Kreodin päätoimittajan hommat, alkoi AMKIT-konsortion sisällä kuhina: Mistä saadaan hyvä tyyppi jatkamaan hommia? Kuka tuntisi kenttää voidakseen innostaa erilaisia amk-kirjastolaisia ja ymmärtäisi lehtityöstä tarpeeksi? Hanna-Riina oli vetänyt Kreodia hyvällä otteella pitkään ja ehkä siksi moni arasteli päätoimittajan roolia niin, ettei kiinnostuneita löytynyt monia. Mistä Kreodille löytää karttalehti navigoida uusi suunta?

Valintani Hanna-Riinan jatkajaksi tuli minulle mieluisena yllätyksenä. Vuosien myötä Kreodista on tullut rakas - Olen pitkään toiminut toimituskunnassa, ottanut Newscoop-alustaa käyttöön, kehittänyt sitä HAMKin teknisen asiantuntijan kanssa sekä toiminut Hanna-Riinan apuna. Vihdoin pääsen itse luotsaamaan lehteä.

Meidän lehti!

Vuonna 2013 kehittämispäivässä Kälviällä syntyi lehdelle slogan: ”Meidän lehti!”. Lause kertoo, että Kreodista haluttiin luoda verkkolehti, jonka amk-kirjastolaiset kokevat omakseen ja johon kirjoittamisen kynnys on matala. Samalla lehden haluttiin välittävän ammatilliseen osaamiseen liittyvää tietoa sekä toisaalta myös sitä hiljaista tietoa, joka muuten jää helposti hyllyjen väliin. Kreodin julkaisupisteitä kerryttävä rooli nähtiin myös tärkeänä – Kreodin tulee olla oikea ammatillinen lehti.

Vuonna 2013 luotu slogan on edelleen hyvä lähtökohta, mutta ottaakseen paikkansa amkilaisten omana lehtenä lupaus täytyy lunastaa uudelleen. Median muutos tiedonvälityksen ja graafisten työkalujen demokratisoitumisen myötä on ollut suuri: kuka tahansa voi julkaista ja myös luoda graafisesti näyttävää jälkeä verkossa. Samaan aikaan julkaisemisen tahti kiihtyy ja julkaisunimikkeiden määrä kaksinkertaistuu 10–15 vuoden välein. Kreodin täytyy uskaltaa ja osata uudistua.

Uudistustarpeita on kahtalaisia. AMKIT-jory antoi minulle tehtäväksi Kreodin sisällöllisen kehittämisen niin, että lehti kiinnostaisi myös kirjastopiirien ulkopuolella. Tämä kunnianhimoinen tavoite voidaan täyttää vain tehostamalla ajankohtaisten asioiden löytämistä, nostamalla kirjoittamisen tasoa ja tiivistämällä some-jakamista. Toisaalta keskeinen asia on alustan tekninen ja graafinen kehittäminen: Viime syksynä tehty versiopäivitys vaatii yhä työtä, jotta lehden etusivua saadaan ajanmukaistettua, nostettua lisää artikkeleita esille sekä korjattua some-jako toimimaan.

Mitä perusamkilainen hyötyy tästä?

Kreodin uusi toimituskunta kokoontuu marraskuun alussa Suomenlinnan vanhalle aliupseerikerholle tutustumaan, pelaamaan COCO-peliä ja saunomaan – sekä kilistelemään. Mitä tästä hyötyy tavallinen amkilainen?  Tilaisuudessa aloitetaan lehden julkaisupolitiikan teko ja toivottavasti saadaan toimituskunta innostumaan kirjoittamisesta sekä oman maakunnan uusien juttujen haistelusta. Toimituskunta on järjestäytynyt aluetoimituksiksi ja toivottavasti jatkossa löydämme uudet ideat ja ilmiöt paremmin esille eli osaamme paremmin palvella amkilaisia työllämme.
Suomenlinnan kirkko yöllä.

AMKIT-konsortio kiittää Hanna-Riinaa Kreodin pitkäaikaisena kehittäjänä ja luotsina.


Minna Marjamaa
Kreodin uusi päätoimittaja

Kommentit

Jätä kommentti