Pääkirjoitus: Ovatko kaikki artikkelit D1-tasoa?

19.02.2018

NULL

Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa Kreodi on hyvin edustettuna, monen mielestä liiankin hyvin: "Hävettää, että Kreodin jutut nousevat ensimmäisenä silmiin Juulin hauissa", kommentoitiin joryn kokouksessa. Kreodin uuden toimituskunnan workshopissa ja joryssä käsiteltiin lehden suunnitelmaa loppuvuodesta. Mikä on Kreodin linja?

Hyväksytäänkö kaikki jutut suoraan Kreodiin? Miksi Kreodissa on vaihtelevantasoisia juttuja? Näitä kysymyksiä on esitetty viime keväästä asti. Toimituskuntalta on vaadittu jonkinlaista portinvartijan roolia nin, että Kreodin kaikki artikkelit ovat D1-tason artikkeleita.

Mitä tarkoittaa D1?

Millaisia artikkeleita ovat oikeastaan D1-tason artikkelit? OKM:n tiedonkeruun käsikirjan mukaan D1-artikkeleita ovat:

  • Ammatillisia artikkeleita ovat artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset ammatilliselle yhteisölle suunnatuissa lehdissä.
  • Tekijällä tulee olla artikkelissa asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön. 
  • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu ammattilehdessä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen. 

Entä mitä vaatimuksia OKM:n Tiedonkeruun käsikirja asettaa toimituskunnalle? "D1-tason aikakauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä." Muita vaateita ammatillisen lehden toimituskunnalle ei OKM aseta.

Meidän lehti – ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisöllinen näyteikkuna

Marraskuun alussa Kreodin uusi toimituskunta kokoontui Suomenlinnaan ja rakensi lehdelle julkaisusuunnitelman, jonka AMKIT-konsortion johtoryhmä hyväksyi. Uuden Kreodin periaate on: Meidän lehti –  ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisöllinen näyteikkuna. Kreodi pitää kynnyksen kirjoittamiseen matalana ja rohkaisee kirjoittamaan.

Kreodin julkaisusuunnitelmassa sanotaan näin:

Kreodi kehittyy laadukkaaksi ammatilliseksi lehdeksi. Kreodi profiloituu yhteisölliseksi alustaksi amk-kirjastojen asioihin niin amk-kirjastolaisille kuin laajemminkin. Lehti kertoo amk-kirjastojen ajankohtaisista ilmiöistä kiinnostavasti ja houkuttelee siksi lukijoita ja kirjoittajia.

Toimituskunta ei pyri siihen, että kaikki artikkelit olisivat D1-tason juttuja vaan pikemminkin lehti kehottaa kolumnien, haastatteluiden ja sarjakuvien tekoon. Tarkoituksena on tuottaa ammattillisia D1-tason asiantuntija-artikkeleita, mutta myös nostaa esille ajankohtaisia aiheita sekä ihmisiä titteleiden takaa. Kreodi tekee D1-asiantuntija-artikkeleiden lisäksi myös lyhyitä haastatteluja ja juttuja ajankohtaisista aiheista - nostaa kissan pöydälle juuri nyt ajankohtaisista kysymyksistä.

Kreodin toimituskunta ei vastaa siitä, että kaikki lehden jutut olisivat OKM:n tiedonkeruussa D1-artikkeleita. Tästä vastaavat ammattikorkeakouluissa julkaisutiedonkeruuta tekevät asiantuntijat ja kirjoittajat itse. Ammattikorkeakoulujen tulee tehdä arviointi itse.

Toimituskunnan työskentely

Millaista toimituskunnan työskentely sitten on? Toimituskunta käy läpi kaikki Kreodiin ehdotetut artikkelit, ohjenuoraksi arviointiin on luotu toimituskunnan check list. Kaikista artikkeleista lähetetään kirjoittajalle palaute ja tarvittaessa ehdotetaan muutoksia, tästä ei kannata pahastua.

Kreodin julkaisusuunnitelmassa luvataan parantaa tasoa sisällöllisesti, toimituksellisesti sekä visuaalisesti. Toiveena on, että sisällön terävöittäminen houkuttelee uutta lukijakuntaa amk-kirjastojen lisäksi niin lobbauskohteistamme ammattikorkeakouluista, ARENEsta, OKM:stä kuin laajemminkin yhteiskunnasta. Jotta tämä saavutetaan, Kreodin toimituskuntan roolina on kouluttaa ja sparrata kirjoittajia tekemään parempia juttuja. Myös kuvien tasoon ja tekijänoikeuksiin kiinnitetään enemmän huomiota.

Haluatko Kreodin ylläpitäjäksi?

Tammikuussa HAMKista ilmoitettiin, että heillä on jatkossa resursseja tarjota Kreodille vain palvelinylläpitoa, ei alustan kehittämistä. Tänä keväänä selvitetään mahdollisuuksia siirtää lehti toiselle alustalle tai löytää uusi kehittäjä Kreodin sisällönhallinnan rakentamiseen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä.

Lehden julkaisuaikataulu

Lehti ilmestyy tänä vuonna kuusi kertaa. Kevään deadlinet ovat:  31.1., 31.3. ja 15.5. Kevään viimeinen lehti on teemanumero, teemana Avoin TKI & oppiminen ammattikorkeakouluissa.
Jos haluat kirjoittaa jutun, kysy omalta aluetoimittajalta tai päätoimittajalta tarkemmin.

Kommentit

Jätä kommentti