Puheenjohtajan kynästä: Yhdessä olemme vahvempia ja rohkeampia

11.11.2013

Ammattikorkeakoulukirjastojen vahvuus on aina ollut monitahoinen yhteistyö, josta ovat kummunneet tiiviit siteet kirjastojen välille. Teemme paljon yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa, mutta olemme saaneet paljon aikaan myös omin voimin. Meillä on omaleimainen amk-kirjastojen ilme ja henki toiminnassamme.

Toteutuneita hankkeita ja yhteistyötä
Olemme upottaneet yhteiset järjestelmät Voyagerit ja Nellit osaksi omaa palvelutuotantoamme ja luoneet yhteisen opinnäytetyörekisterin Theseuksen. Hankintaosaamista olemme kehittäneet yhteisillä painetun aineiston kilpailutuksilla sekä osallistuneet e-aineistojen hankintayhteistyöhön. Olemme tuottaneet luetteloinnin perehdyttämiskurssin Metadatan mestariksi. Kirjaston käyttäjille meillä on sama kyselylomake ja keräämme tilastoja yhteiseen, avoimeen järjestelmään.

Entä nyt?
Tällä hetkellä meneillään olevia asioita ovat Finnan ja Melindan käyttöönottaminen, jossa kirjastot ovat eri vaiheissa. Keväälle on suunnitteilla amk-kirjastojen Finna-päivä, jossa on mahdollisuus jakaa yhteisiä kokemuksia. Toinen iso asia on uuden kirjastojärjestelmän suunnittelutyö, johon osallistumme asiantuntijaryhmien kautta.

Vielä tämän vuoden puolella on tulossa Theseuksen ilmeen kirkastaminen, kun etusivu ja tallennussivu saadaan uudistettua. Samalla odotamme sujuvuuden lisääntyvän julkaisujen tallentamisessa. Theseuksen yhteyshenkilöiltä sekä Theseuksen Facebookista saa tarkempaa tietoa. Muutoksesta tiedotetaan myös amk-kirjastojen yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteinen verkkolehtemme Kreodi on uudistunut kuluneen vuoden aikana ja sen lukemiskokemusta kehitetään edelleen sisältöä, kuvitusta ja vuorovaikutteisuutta lisäämällä. Meillä on kaikilla mahdollisuus tehdä lehdestä meidän näköisemme kirjoittamalla juttuja omasta arjestamme tai kommentoimalla kollegojen juttuja.

Amk-kirjastojen yhteisessä wikissä on jo iso joukko kirjastojen tuottamia huikeita videoita, mutta vielä on tilaa uusille videoille. Suunnitteilla on myös kuvapankki, johon kerätään amk-kirjastojen ja niiden toimintaa ilmentäviä kuvia. AMK-kirjastojen yhteisten www-sivujen uudistaminen on parhaillaan meneillään. Näistä saa tietoa osallistumalla Viestivän amk-kirjaston Facebookiin.

AMK-kirjastopäivät kesällä 2014
Parhaillaan suunnitellaan amk-kirjastopäiviä, jotka toteutetaan Arcadan Arabianrannan miljöössä kesällä 2014. Täällä on mahdollisuus tavata kollegoja sekä vaihtaa vinkkejä ja kuulumisia kuohuvan Vantaankosken rannalla samalla kun sulattelee ohjelman antia. Päivien yhteyteen on suunniteltu visuaalisen tiedon työpajaa sekä kirjastokorttien näyttelyä. Minkälainen tarina kätkeytyy teidän kirjastonne korttiin?

Haluatko mukaan yhteistyöhön?
Muistatko vielä Ota selvää –kampanjan vuosien takaa? Pitkään aikaan ei ole tehty yhteistä amk-kirjastojen kampanjaa. Olisiko nyt jo aika? Olisitko kiinnostunut osallistumaan e-kirjoja kampanjoivan toiminnan ja materiaalin suunnitteluun ja toteutukseen?

Kun yhteisjalkaa alkaa vipattaa, niin pohdi ja keskustele esimiehesi kanssa, miten voisit osallistua yhteiseen toimintaan. Kiinnostavatko sinua valokuvaaminen, piirtäminen, videoiden tekeminen, kommentointi sosiaalisessa mediassa, juttujen kirjoittaminen, yhteisten kampanjoiden ideointi tai suunnittelu, osallistuminen työryhmien toimintaan tai yhteiseen toimintaan vaikuttaminen?

Paljon on tehty yhdessä, mutta paljon on vielä meneillään ja tulollaan. Olemme luoneet yhdessä amk-kirjastojen hengen ja sitä on hyvä puhaltaa edelleen. Toivon, että otat minuun yhteyttä, kun sinulla on idea yhteisestä toiminnasta, tai kun haluat saada lisätietoja tai ilmoittautua toimintaan mukaan. Pienikin lisä yhteiseen hyvään saa aikaa mahtavia asioita. Yhdessä olemme vahvempi amk-kirjasto käyttäjiä varten.

 

AMKIT-konsortion viestinnästä tietoa
Facebook
Theseus

Viestivä amk-kirjasto

AMKIT-konsortion Wiki Viestintä

Hanna Lahtinen
AMKIT-konsortion puheenjohtaja
etunimi.sukunimi/at/laurea.fi

Kommentit

Jätä kommentti