Saavutettavuushattu päähän!

16.11.2020

Photo by Pedro Ribeiro Simões Creative Commons License
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi 23.9.2019. Ne koskevat myös ammattikorkeakouluja ja niiden kirjastoja. Tässä artikkelissa kerromme saavutettavuudesta verkossa ja Metropoliassa tehdystä työstä saavutettavuuden hyväksi.

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Kaikille tulisi olla mahdollisuus käyttää ja ymmärtää sähköisiä palveluja kognitiivisista, fyysisistä tai motorisista rajoituksista riippumatta. Saavutettavuus koskee yhtä hyvin liikuntavammaisia, kuulovammaisia, näkövammaisia kuin henkilöitä, joilla on kognitiivisia ongelmia. Saavutettavuus koskee myös esimerkiksi vieraskielisiä, senioreita, mobiilikäyttäjiä ja henkilöitä, joilla on vaikkapa jokin väliaikainen rajoite kuten väsymys.

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi ja 1.4.2019 voimaan astunut kansallinen lainsäädäntö vaativat julkisia laitoksia tekemään digitaalisista palveluista saavutettavia.

Saavutettavuus Metropolian kirjastossa

Metropolian verkkosivut uudistuivat vuoden 2020 alussa. Uusista sivuista haluttiin tehdä saavutettavat. Koska laajojen sivustojen sisällöntuottajamäärä on suuri, sivujen ylläpitäjille ja muille sisällöntuottajille järjestettiin saavutettavuuskoulutuksia. Ulkoasun ja rakenteen uudistamisen lisäksi myös julkaisualusta vaihtui. Muokkausoikeudet uuteen järjestelmään sai vasta, kun oli käynyt sekä saavutettavuus- että ohjelmistokoulutuksen.

Kirjaston henkilökuntaa on kannustettu tutustumaan saavutettavuuden perusasioihin, osallistumaan Metropolian yleisiin koulutuksiin ja katsomaan verkossa olevia erilaisia koulutustallenteita. Kirjaston sisällöntuottajille on järjestetty myös oma työpaja. Tavoitteena on ollut varmistaa henkilöstön osaaminen. 

Kirjastossa tuotetaan paljon sisältöä verkkoon melkoisen hajautetusti, eli sisältöä tuottaa suuri määrä kirjastolaisia. Tässä mallissa hyvän saavutettavuuden saavuttaminen voi olla haastavaa.

Kirjaston verkkopalvelujen saavutettavuus on pitänyt tutkia ja korjata. Sivuja onkin jouduttu muokkaamaan melkoisen paljon. Työ on saanut pohtimaan verkkosisältöjä taas vähän uudesta näkökulmasta ja muuttamaan omaa ajattelua. Käytämme omiin palveluihimme alustoja, kuten LibGuides ja Finna, joiden saavutettavuutta voimme parantaa omilla valinnoillamme, mutta joiden kaikkiin pulmiin emme pysty suoraan vaikuttamaan. Uskomme kuitenkin, että ajan kanssa nämäkin pulmat selvitetään.

Kirjaston välittäjärooli puolestaan tarkoittaa saavutettavuusnäkökulmasta sitä, että emme pysty takaamaan kaikkien välitettävien palvelujen saavutettavuutta. E-aineistopalvelut ja tietokannat valitettavasti elävät saavutettavuusasioissa omaa elämäänsä meistä riippumatta.

Alla kerromme siitä, mitä olemme itse tämän prosessin aikana oppineet saavutettavuudesta. Esittelemme myös pari työkalua, joista on ollut meille hyötyä.

Verkkosaavutettavuuden neljä periaatetta

 1. Havaittava: Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

 2. Hallittava: Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

 3. Ymmärrettävä: Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

 4. Lujatekoinen: Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.


WCAG 2.1 -ohjeistus, saavutettavuusdirektiivi.fi

Saavutettava teksti

Saavutettavuudeltaan hyvä teksti on selkeää ja ymmärrettävää. Erikoistermejä ja ammattikieltä kannattaa välttää.

Kappaleiden tulisi olla lyhyitä niin, että teksti on helposti silmäiltävää. Kielen olisi hyvä olla aktiivista passiivisten ilmaisujen sijaan. Esimerkiksi otsikossa aktiivinen tekeminen tarkoittaa verbien käyttöä substantiivien sijaan (esim. Tule kirjastoon vrt. Kirjastoon tuleminen). Lauseenvastikkeita kannattaa välttää.

Kun luetellaan asioita, kannattaa käyttää listoja. Tämä helpottaa luettelon hahmottamista.

Saavutettavuuden elementit

Rakenna sisältö niin, että otsikot ja kappaleet muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Ruudunlukijalla otsikkoja selaileva saa otsikoita selaamalla tietoa sivun sisällöstä. Käytä otsikoissa otsikkoelementtejä (h1, h2 jne.). Älä hyppää otsikkotason yli (h2-otsikon alle h4-otsikko). Muista, että saavutettavuuden näkökulmasta otsikko ei ole vain visuaalinen elementti.

Vältä linkkien laittamista lauseen sisälle. Nimeä linkki niin, että siitä käy ilmi, minne linkki vie. Vältä tekstejä ”Lue lisää” tai ”Klikkaa tästä”. Sen sijaan kuvaa linkin tekstissä, mihin linkki vie. Jos linkki ohjaa toiselle sivustolle, kirjoita myös kohdesivusto linkkitekstiin (esim. Celian Saavutettavasti.fi -sivut). Älä jätä sivun url-osoitetta näkyviin. Kirjoita tiedostomuoto suluissa linkkitekstin sisään, jos linkki sisältää tiedoston (esim. Tiedonhaun ohje (PDF)).

Saavutettavuus ja värien käyttö

Värien käytöllä voidaan vaikuttaa siihen, että myös heikosti näkevät pystyvät lukemaan sivun sisältöä hyvin. Huomioi värien suunnittelussa myös värisokeat.

Vältä tiettyjä värejä, esim. punaista ja vihreää ei ole hyvä käyttää, silloin kun värit olisi hyvä erottaa toisistaan. Varmista, että tekstin ja taustan kontrasti on riittävä.

Älä sisällytä tärkeää tekstiä kuvaan, vaan kirjoita aina sisältö tekstinä. Laita kuvalle tekstivastine (alt-teksti), joka kertoo kuvan sisällön lyhyesti ilman tulkintaa. Jos kuva sisältää paljon tekstiä (esim infografiikka), kirjoita sen keskeinen sisältö alt-tekstiin. Älä aloita alt-tekstiä sanoilla ”Kuva” tai ”Kuvassa”. Jos kuvalla on vain koristeellinen arvo, ei alt-tekstiä tarvita.

Saavutettavuuden tarkistaminen

Saavutettavuutta verkkosivuilla voi tarkastella monilla työkaluilla. Alla esittelemme niistä kaksi.

Wave-työkalulla voit etsiä verkkosivun saavutettavuusongelmia. Työkalu listaa erikseen selkeät virheet ja kontrastivirheet sekä antaa huomautuksen pienemmistä saavutettavuusongelmista. Sen avulla voi myös helposti tarkastaa sivun otsikkorakenteen. WebAIM Wave

WebAIM on työkalu kontrastin tarkistamiseen. Palvelu kertoo kontrastisuhteen lukuna. Riittävä kontrasti on normaalissa tekstissä vähintään 4,5:1 ja suuressa tekstissä 3:1.   WebAIM Contrast Checker

Saavutettava video ja audio

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että videot tekstitetään. Jos tekstitystä ei ole, videon yhteydessä on oltava sisältöä vastaava tekstisisältö. Myös äänitteen (esim. podcastin) sisältö pitää esittää myös tekstimuodossa.

Saavutettavuus dokumenteissa (ppt, doc)

Saavutettavuusdirektiivi koskee myös asiakirjatiedostoja. Alla tiivistetysti muutamia vinkkejä asiakirjatiedostojen saavutettavuuden parantamisesta. Lisää vinkkejä löydät Celian saavutettavasti.fi -sivuilta.

Word

 • Muista käyttää tyylejä (otsikkotyylit, tekstikappaleet, listat jne.)
 • Kirjoita ymmärrettävästi ja selkeästi
 • Merkitse asiakirjan kieli
 • Nimeä tiedosto niin, että siitä selviää asiakirjan sisältö (esim. asiakirjan pääotsikko)
 • Muista kuvien alt-tekstit

PowerPoint

Jos teet PowerPoint-tiedostoa esityksen tueksi:

 • Käytä suurta fonttikokoa, jotta myös takana istuvat näkevät esityksen (suositus vähintään koko 32)
 • Jos et saa asiaa mahtumaan yhdelle dialle, jaa se useammalle sen sijaan, että pienennät tekstiä
 • ÄLÄ KÄYTÄ ISOJA KIRJAIMIA, jos se ei ole välttämätöntä. Isoja kirjaimia on vaikeampi lukea.
 • Varmista tekstin ja taustan kontrasti, vältä haaleita värejä tekstissä ja tummia taustassa.

Kun PowerPoint on tehty verkossa ladattavaksi:

 • Varmista dokumentin saavutettavuus
 • Varmista, että sisältö myös ilman puhetta
 • Laita jokaiselle dialle otsikko ja varmista saavutettavuustarkastuksen avulla, että se on tehty otsikkoelementtinä.
 • Varmista dian elementtien lukemisjärjestys, sillä ruudunlukuohjelma lukee elementit kerrotussa järjestyksessä.
 • Muista kuvien alt-tekstit.

Excel

 • Tee sarakkeista ja riveistä riittävän väljiä
 • Käytä tarpeeksi suurta fonttikokoa (väh. 12)
 • Aloita sisältö solusta A1
 • Tee mieluummin enemmän rivejä kuin sarakkeita
 • Jos käytät värejä, muista kontrastivaatimukset.

Hyödynnä ohjelmistojen omia työkaluja saavutettavuuden tarkastamiseen. (File > Check for issues > Check accessibility).

Ja vielä vinkki kontrastin tarkastamiseen: tarkasta asiakirja mustavalkotulostuksen esikatselunäkymässä. Jos et tahdo saada jostain osasta selvää, muuta väritystä.

PDF

Kun teet asiakirjasta PDF-version:

 • Älä tulosta, vaan käytä Vie-toimintoa.
 • Varmista, että tallennuksen asetuksissa on aktivoitu kohdat:
  • Sisällytä tulostumattomat tiedot: Asiakirjan ominaisuudet
  • Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten

Saavutettavuustyö ei lopu koskaan

Saavutettavuustyön parissa meillä on tänä syksynä vierähtänyt tunti jos toinenkin. Työ opettaa tekijäänsä, ja on ollut kiva oppia saavutettavuudesta koko ajan lisää. Vie kuitenkin aikaa ennen kuin saavutettavuusnäkökulma on automaattisesti aina mukana. 

Käytännön sisällöntuotantotyössä saavutettavuusnäkökulma saattaa helposti unohtua, kun samaan aikaan pitää miettiä muitakin asioita. Siksi verkkopalvelujen sisältöjä pitää aina välillä käydä läpi saavutettavuushattu päässä.

Verkkopalvelujen hyvä saavutettavuus on tärkeää. Siitä hyötyy, vaikka ei olisi saavutettavuusdirektiivin tarkoittamia rajoitteita. Mitä runsassanaisemmin selitämme, sitä vaikeampi sisältöä on ymmärtää. Kaikki hyötyvät, kun asiat esitetään mahdollisimman selkeästi ja havaittavasti.

 

Lue lisää / lähteet

Aluehallintoviraston Digi kuuluu kaikille -sivut

 

Celian Saavutettavasti.fi -sivut

 

Valtiovarainministeriön Saavutettavuus-sivu

 

Saavutettava kirjasto — ESOK

 

Kirjastokaistan videot saavutettavuudesta

 

 

 

 

Kirjoittajat

Päivi Karhumetsä

Informaatikko

Metropolia

Kirjoittajan muut artikkelit

Päivi Ylitalo-Kallio

Informaatikko

Metropolia

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti