SeAMKin kirjaston johtoon avoimen toimintakulttuurin edistäjä Jaana Latvanen

15.12.2020

Jaana Latvanen ja Tarja Koskimies samassa kuvassa. Kuva: Leena Elenius.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelupäällikkönä aloitti 1.11.2020 YTM Jaana Latvanen. Jaana tunnetaan pitkältä ajalta sinnikkäänä avoimen toimintakulttuurin edistäjänä ja yritystiedon informaatikkona. Kysyimme Jaanalta, millä mielin hän lähtee uuteen tehtävään.

Kirjastonjohtaja Tarja Koskimies jää eläkkeelle 31.12.2020 yli 25 vuotta SeAMKissa jatkuneen työuran jälkeen. Esimiestehtävän vaihto tapahtuu siis saattaen vaihtamalla. Jaana kertoo, että uuden päällikön perehtyminen tehtävään alkoi pikkuhiljaa kesälomien jälkeen.

– Olen saanut Tarjalta hyvän perehdytyksen tehtäviin. SeAMK sinänsä on toki tuttu, olenhan työskennellyt täällä jo vuodesta 1997 lähtien, Jaana kertoo.

Tarja ja Jaana ovat käyneet esimiestehtäviin kuuluvia asioita läpi yhdessä viikoittain. Lisäksi kehityskeskustelut pidettiin Tarjan kanssa yhdessä, minkä kautta syntyi hyvä kokonaiskuva työyhteisön tilanteesta.

– Merkittävää oli myös se, että saimme valmistella yhdessä ensi vuoden talousarvion. Kaikenlaista uutta opittavaa on ollut ja tulee edelleen olemaan, mutta olen kyllä kiitollinen siitä, että siirtyminen tähän uuteen tehtävään saatiin hyvin pohjustettua. Myös SeAMKin keskitettyjen palvelujen, esimiestiimin ja nykyisen esimieheni tuki on ollut arvokasta.

Kollegasta esimieheksi

Tänä syksynä asiantuntijasta ja kollegasta tulee esimies. Miltä uuden tehtävän aloittaminen omassa vanhassa työpaikassa on tuntunut?

– Ihan mukavalta on tuntunut ja on hienoa saada taas uutta näkökulmaa työhön. Täytyy tosin tunnustaa, että aika pitkään kyllä mietin, olenko esimiestyöhön soveltuva. Kollegoiden kannustamana uskalsin ottaa haasteen vastaan ja myös sen takia, että meillä on täällä sitoutunut ja osaava tiimi, Jaana pohtii roolin muutosta.

Avoimuuden edistäminen jatkuu

Monille Jaana on tullut tutuksi ammattikorkeakoulujen avoimuushankkeista. Jaana on toiminut menestyksekkäästi Ammattikorkeakoulujen Avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa (2017–2021) sekä sitä edeltäneessä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa (2015–2016). Kuinka uusi tehtävä vaikuttaa aikaisempiin tehtäviisi, jatkatko yhä hankkeessa ja avoimuuden edistäjänä?

– Jatkan edelleen työskentelyä myös Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Vielä on aika vaikea sanoa, kuinka suuren panoksen siihen voin antaa, mutta parhaani mukaan.

Jaana kokee hankkeessa kehitettävät asiat tärkeiksi ja sellaiseksi, joiden edistäminen on joka tapauksessa tarpeen. On hyvä, että niitä voi vielä tehdä myös hankkeen puitteissa vielä jonkin aikaa.

– Työnkuvaani sisältyy edelleen myös liiketoiminnan ja yrittäjyyden informaatikon tehtävät. Eli monenlaisia palloja on ilmassa, mutta toisaalta esimiestyön näkökulmasta ajatellen on hyvä asia, että on kosketuspintaa erilaisiin sidosryhmiin ja erityisesti opiskelijoihin, Jaana pohtii.

Tulevaisuusvisiot

Mikä on visiosi SeAMKin kirjaston ja ammattikorkeakoulujen tulevaisuudesta?

– Mielenkiinnolla seuraan ensi kevään Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu -keskustelun ja hackathonin antia. Toivon, että ammattikorkeakoulut säilyvät edelleen koulutusjärjestelmämme elinvoimaisena osana ja että myös amk-kirjastojen rooli ja merkitys saadaan viestittyä painokkaasti ja sitä kautta kirjastojen olemassaolo turvattua.

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkönä Jaana näkee erityisen tärkeänä edistää verkostoitumista niin talon sisällä kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin:

– Omassa työssäni SeAMKissa haluan jatkaa ja entisestään edistää mm. verkostoitumista SeAMKin sisällä, koska kaikki kehittäminen lähtee kuitenkin siitä, että tiedämme ja tunnistamme ne tarpeet, joita opiskelijoilla ja henkilökunnalla on. On tärkeää, että kirjasto näkyy.

– Valtakunnallisesta näkökulmasta ajateltuna pidän tärkeänä amk-kirjastojen yhteistyötä ja AMKIT-konsortion sidosryhmäyhteistyötä. Sellaisia konkreettisia kehittämiskohteita, joita haluan edistää ovat tietenkin Avoin TKI ja oppiminen sekä monimuotoistuvan opetuksen ja monimuotoistuvien asiakasryhmien tarpeisiin vastaaminen.

Kiitämme Jaanaa haastattelusta ja toivotamme intoa uuteen tehtävään sekä hyvää yhteistyötä jatkossakin!

Kommentit

Jätä kommentti