Seinäjoen korkeakoulukirjaston muutto väistötiloihin

02.04.2017

Jaana ja Paula hyllyttävät uudistuneissa tiloissa

SeAMKissa käynnistynyt Uudistuva Kampus -hanke keskittää ammattikorkeakoulun toimintoja Framin Kampukselle. Muutoksista konkreettisin on Uudistuva Kampus -hankkeen uudisrakennus ja Kampustalon remonttityöt siten, että ne vastaavat kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Rakennustöiden takia Kampuskirjasto joutui siirtymään väliaikaisiin tiloihin.

Muutto – kokoelmapoliittinen näkökulma

Rakennustöiden takia Kampuskirjaston palvelut ja kokoelmat siirrettiin Frami A:n väistötiloihin. Urakka aloitettiin jo 2016 alkuvuodesta suurilla kokoelmapoistoilla. Kokoelmien vanhempien teosten poistaminen on tuttua monissa amk-kirjastoissa. Myös lakkautettujen tutkinto-ohjelmien käyttämää aineistoa jouduttiin poistamaan. SeAMKin kaikkien kirjastojen osalta viime vuonna poistettiin kaiken kaikkiaan 12 000 kirjaa.

Kirjaston käyttöön suunnitellut väistötilat saatiin yhdistämällä kolme luokkatilaa. Kokonaisuudessaan tilat pienenivät, joten vain osa kirjaston kokoelmista saatiin mukaan. Mukaan otettavien kirjojen valinta ei ollut helppoa. Kurssikirjat ja uudet teokset olivat selviö. Tietopalvelusihteerin kokemuksen perusteella otettiin mukaan usein kysyttyä ja paljon lainattua aineistoa. Informaatikoiden näkemystä opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheista tarvittiin myös. Mukaan valikoitui vain 7000 kirjaa. Uuden tilan hyllyille jätettiin tilaa kevään palautuksille ja uusille hankinnoille.

Onneksi Kampustalosta saatiin käyttöön välivarastot, jotka täytettiin tehokkaasti. Varaston hyllyjen täyttöasteesta kertoo se, että 360 metriin ahdettiin 24 000 kirjaa. Asiakkaat voivat tehdä varastojen kirjoihin hyllyvarauksia, joten sekin kokoelma on käytettävissä. Kirjoja kuljetetaan kaksi kertaa viikossa. Asiakkaiden tekemät varastopyynnöt ovat kirjastolle mielenkiintoista tietoa kirjojen ja lehtien käytöstä.

Muutto – fyysinen ja henkinen näkökulma

Muuttourakka kesti kaksi viikkoa ja siihen osallistuivat kaikki kirjastolaiset. Muut työt jätettiin minimiin. Opiskelijat ja SeAMKin henkilökunta kaipasivat palvelujamme, mutta olivat huomaavaisia tiedusteluissaan ja toiveissaan.

Muutto vietiin läpi todella tehokkaasti. Tehokkuuden mahdollisti hyvä etukäteissuunnittelu. Kaikki hyllyt oli laskettu metrien tarkkuudella, siirrettävät ja varastoitavat kalusteet inventoitu ja aikataulutus mietitty tarkasti. Kahteen viikkoon ei sisälly odottelua. Nopeaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa tarvittiin silti, sillä kaikkea ei osattu ennakoida. Hyvä yhteistyö ja viestintä kuljetusfirman kanssa on tällaisessa projektissa a ja o.

Projektissa auttaa henkilökunnan rentous, joustavuus ja muuntautumiskyky. Urakka etenee parhaiten, kun ei jäädä vatvomaan vaan tsempataan ja viedään hommaa yhdessä eteenpäin. Tällainen yhteinen kökkä (lue: talkoot) nostaa henkilökunnan me-henkeä.

Paluu uudistuneisiin tiloihin 2018

Uudistuva Kampus -rakennushankkeen valmistuttua kesällä 2018 Kampuskirjaston ja Terveyskirjaston kokoelmat ja palvelut yhdistyvät Kampustaloon yhdeksi kirjastoksi. Muuttotyö siis jatkuu. Samaan aikaan SeAMKin sosiaali- ja terveysalan opetus siirtyy kokonaisuudessaan Framin Kampukselle.

 

Lue lisää muutosta kirjaston Plarattua-blogista ja seuraa SeAMKin Uudistuva Kampus –hankkeen etenemistä.

Kommentit

Jätä kommentti