Sinustako Kreodin päätoimittaja? Kreodin analytiikkaa kehitetään uuden toimituskunnan työn pohjaksi

18.10.2023

Syksyn lehtiä. Kuva: Minna Marjamaa

Kreodi etsii uutta päätoimittajaa/päätoimittajia ja toimituskuntaa kaudelle 2024–2026. Kreodin nykyisen toimituskunnan kausi päättyy vuoden vaihteessa. Samaa aikaa lehden kykyä selvittää lukijoiden toiveita kehitetään eteenpäin. Tervetuloa innokkaaseen joukkoon luomaan amk-kirjastojen omaa lehteä!

Ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodi on perustettu vuonna 1999. Lehti on ammatillinen julkaisu, jonka artikkelit ovat pääosin tyyppiä D1 (ammatillinen artikkeli) tai E1 (yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli), missä lehti asettuu samaan kategoriaan kuin Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti Signum. Lehti julkaisee hyväksyy juttuja myös perinteisen kirjastomaailman ulkopuolelta: Kreodin teemoja ovat myös avoin toimintakulttuuri, tutkimuksen etiikka, tutkimusmenetelmät, tieto ja tiede, tiedepolitiikka, ammattikorkeakoulupolitiikka ja julkaisuala. Lehdellä on vakiintunut asema omalla kentällään sosiaalisena alustana ja ideoiden jakajana, joka ei kaihda vaikeitakaan aiheita.

Päätoimittajaksi tai toimituskuntaan

Päätoimittaja vastaa lehden linjauksesta, sisällön tuottamisesta, oikeudellisuudesta, eettisyydestä ja journalismin hyvän tavan toteutumisesta. Päätoimittaja tuottaa lehden pääkirjoituksen ja päättää lehdessä julkaistavasta aineistosta yhdessä toimituskunnan kanssa sekä kehittää lehteä yhteistyössä toimittajien, kirjoittajien ja lukijoiden kanssa. 

Toimituskunnan tehtävänä on suunnitella lehden sisällöt, arvioida saapuneet käsikirjoitukset ja antaa kirjoittajille palautetta sekä avustaa päätoimittajaa lehden toimittamisessa. Toimituskunnan jäsen toimii alueellisena yhdyshenkilönä eli kerää aiheita ja kirjoittajia omalta alueeltaan sekä mahdollisesti haastattelee / kirjoittaa juttuja ajankohtaisista aiheista. Toimituskunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa verkkokokouksessa tai livenä.   

Hakemuksia toivotaan eri puolelta Suomea, erilaisista kirjastoista ja erilaisissa tehtävissä toimivilta. Myös nykyiset toimituskunnan jäsenet voivat ilman muuta hakea uutta kautta.

Kreodin analytiikkapalveluita kehitetään

Kreodin seurantaa ja analytiikkaa sekä evästeitä kehitetään tänä syksynä yhdessä palveluntarjoajan LianaTechin ja Evermaden kanssa. Kreodi on jo aikaisemmin luopunut Google Analyticsin käytöstä ja evästedialogi on vanhentunut eikä vastaa enää Traficomin vaatimuksia. Kreodiin otetaan käyttöön uusi analytiikkapalvelu Piwik PRO ja luovutaan kokonaan evästeiden käytöstä. Mistä tässä on kyse?

Google Analyticsin ongelmallisuus liittyy siihen, että Yhdysvalloissa laki sallii valtiolle pääsyn kaikkien amerikkalaisten yritysten dataan. EU:n tietolainsäädäntö ei hyväksy tätä: GDPR:n mukaan dataa ei saa siirtää alueelle, jossa asetus ei ole voimassa eli EU-alueen ulkopuolelle.

Google Analytics kerää henkilötietoja ja data siirtyy EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Nykyisin Analyticsissä voi rajata henkilötietojen siirtoa, mutta se vaatii jatkuvaa järjestelmän kehittämisen seurantaa. Tämän takia moni julkisen sektorin toimija on päättänyt luopua sen käytöstä kokonaan.

AMKIT-konsortion johtoryhmä päätti lokakuun kokouksessa, ettei Google Analyticsiä enää käytetä ja että samalla siirrytään kokonaan evästeettömään seurantajärjestelmään Piwik PROhon.

Evästeetön seuranta, kuinka se on mahdollista? Perinteisesti mittaus verkkosivustoilla tapahtuu analytiikkaevästeiden avulla niin, että käyttäjän laite lähettää dataa verkkosivuston analytiikkatyökalulle. Verkkopalvelu pyytää evästedialogissa käyttäjältä lupaa asettaa analytiikkaevästeitä lukijan laitteelle ja kerää lukijasta tietoja.  Todellisuudessa kuitenkin vain pieni osa lukijoista hyväksyy evästeiden käytön evästedialogissa ja siksi analytiikassa kävijöistä näkyy vain pieni osa. Kun dataa on jäljellä vain vähän, tilastointi ei kuvasta kaikkia lehden lukijoita ja tilastoinnin merkitys ylipäänsä vähenee, vaikka analyysityökalu tarjoaisi kuinka hienoja analyysejä tahansa.

Palvelinpohjainen seuranta eli server-side tracking mahdollistaa tiedon keräämisen täysin anonyymisti. Lehden kävijöiden seuranta toimii ilman käyttäjän suostumusta evästeisiin, koska tietoa kerätään ainoastaan sivustolla tapahtuneista tapahtumista. Käyttäjästä ei kerätä tietoa eikä käyttäjän laitteelle tallenneta evästeitä. Mitään dataa ei identifioida tiettyyn käyttäjään tai edes käyttäjäryhmään. 

Jatkossa kaikki yksilöivä lukijatieto jää pois Kreodin tilastoinnista ja seurannasta. Saamme kuitenkin edelleen paljon tietoa lehden käytöstä. Kaikki yksittäiset tapahtumat, kuten sivukatselut, tiedostojen lataukset ja muut seurantaan määritellyt tapahtumat saadaan selville, vaikka yksittäisten käyttäjien toimia ei seurata. Myös kanavat, joista lehteen löydetään, pystyy näkemään ja päättelemään liikennemäärät sivukatseluiden perusteella.

Lukijakysely

Kreodin analytiikkajärjestelmän kehittämisen lisäksi myös lukijoiden kokemuksia ja toiveita selvitetään. Tänä syksynä rakennetaan Kreodille lukijakyselyä. Jos ammattikorkeakoulussanne kaivataan projektia kyselyn analyysistä, tässä voisi olla opiskelijoille tehtävää.

Näistä lähtökohdista alkuvuodesta 2024 pitäisi uudella Kreodin toimituskunnalla olla hyvät työkalut lähteä kehittämään lehteä uuteen kukoistukseen.

____________

Lähetä lyhyt vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja motivaatiostasi Kreodin päätoimittajaksi / toimituskuntatyöhön viimeistään 31.10.2023 osoitteeseen: mira.juppi@savonia.fi.

 

 

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti