Tämä on avoin TKI & oppiminen -teemanumero

16.02.2020

Hiihtolomaviikon tunnelmissa. Kuva: Joona Kotilainen, Kuvia Suomesta. CC0

Vuoden ensimmäisen lehden teema on avoin TKI & oppiminen. Lehdessä tarkastellaan ammattikorkeakoulujen avoimuutta niin avoimen oppimisen, julkaisemisen, aineistonhallinnan kuin OKM:n kypsyystasovertailun kautta. Teemanumerossa on ennätysmäärä asiantuntija-artikkeleita, osa aiheista jotka olivat vielä vuosi sitten vieraita - lehti itsessään kertoo hienosti avoimuuden kehittymisestä ammattikorkeakouluissa.

Kun toimituskunta päätti loppusyksyllä vuoden 2020 ensimmäisen numeron olevan Avoin TKI & oppiminen -teemanumero, olimme autuaan tietämättömiä ammattikorkeakoulujen hienosta tuloksesta avoimuudessa. Kävi kuitenkin ilmi, että olimme liikkeellä kreivin aikaan: OKM julkisti 10.1. toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoselvityksen 2019 raportin. Ammattikorkeakouluilla on aihetta juhlaan: Seitsemän ammattikorkeakoulua saavutti korkeimman kypsyystason opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 avoimuuden kypsyystasoselvityksessä ja suurin osa oli parantanut tulostaan.

Kreodin tässä teemanumerossa näkyy käytännössä ammattikorkeakoulujen avoimen toimintakultuurin osaamisen kasvu. Artikkeleissa arvioidaan kypsyystasoselvityksen taustoja ja haastatellaan kovinta nousijaa JAMKia, kerrotaan ACP-maksujen avoimuudesta ja avoimesta oppimisesta, mittausdatan aineistonhallinnasta, datakirjastolaisuudesta sekä sitä, mikä millainen ammatillinen rooli voi data-asiantuntijuus olla.

Tulos ei kuitenkaan ole tullut ilmaiseksi. Suomen ammattikorkeakouluissa on tehty useamman vuoden ajan systemaattisesti työtä avoimuuden edistämiseksi ja nyt työ alkaa tuottaa tulosta. Itse muistan vielä hyvin ajan, jolloin epäilin alkaako rinnakkaistallentaminen ja julkaisujen avaaminen koskaan ammattikorkeakouluissa. JAMKin kirjastonjohtaja Teemu Makkonen kommentoi kirjaston roolia avoimuuden edistämisessä osuvasti: "Katse kirjaston ulkopuolelle". Olemme tilanteessa, jossa luomme uusia palveluita TKI:lle ja oppimiselle, kirjastoalan ammattilaisuus laajenee ja raja-aidat murtuvat.

Houkuttelemaan kirjoittajia kirjastojen ulkopuolelta

AMKIT-jory antoi toimituskunnalle tehtäväksi vuonna 2017 Kreodin sisällöllisen kehittämisen niin, että lehti kiinnostaisi myös kirjastopiirien ulkopuolella. Vuonna 2020 tavoite laajenee niin, että pyritään houkuttelemaan amk-kirjastojen ulkopuolelta kirjoittajia ajankohtaisista aiheista. Tämä kunnianhimoinen tavoite voidaan täyttää vain tehostamalla ajankohtaisten asioiden löytämistä, nostamalla kirjoittamisen tasoa ja verkostuitumalla.  

Kreodin julkaisupolitiikkaa päivitettiin alkuvuodesta, tavoitteena linjata lehden painopistealueita seuraavasti:
 

Julkaisupolitiikka

Kreodi julkaisee juttuja seuraavista aihepiireistä:
- kirjasto- ja tietopalvelut (laajasti ymmärrettynä, kirjastotyö)
- informaatiolukutaito ja sen opetus
- avoin toimintakulttuuri: avoin TKI & oppiminen, avoin tutkimus, avoin tiede
- tutkimuksen etiikka, tutkimusmenetelmät
- tieto ja tiede
- tiedepolitiikka, ammattikorkeakoulupolitiikka
- julkaisuala


Lehden alustaa kehitetätään parhaillaan LianaTechin asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäiset leiskat ovat näyttäneet lupaavilta. Tulossa on pysyvät tunnisteet jutuille, parempi arkisto, CC-lisenssit jutuille. Graafinen ulkoasu on valittu ja sen tekijä on luottograafikkomme Petra Boije. Tavoitteena on julkaista uusi Kreodi maaliskuussa 2020.

Kevään dealinet ovat seuraavat:

  • 31.1. Kevään viimeinen lehti on teemanumero, teemana avoin TKI & oppiminen
  • 31.3.
  • 15.5.

Toimituskunta onnittelee ammattikorkeakouluja menestyksestä avoimuuden saralla ja toivottaa hyvää hiihtolomaa!

Kommentit

Jätä kommentti