Theseus-kysely 2020: Kerro mielipiteesi palvelusta

16.02.2020

Kuva: Roine Piirainen, Kuvia Suomesta. CC0

Theseus-kysely 2020 on avattu! Tule kertomaan kokemuksesi Theseuksen edellisvuoden suuren uudistuksen onnistumisesta. Vastaamalla vaikutat Theseuksen tulevaan kehittämiseen ja koulutusten järjestämiseen. Kysely on avoinna 5.3.2020 asti.

Kyselyyn pääset tästä.

Theseuksessa toteutettiin vuonna 2019 suuri metadata- ja kokoelmarakenneuudistus sekä avattiin uusi syöttölomake opinnäytetöille ja yhteys Justuksesta (julkaisutiedonkeruujärjestelmä) Theseukseen. Syksyllä avautui myös mahdollisuus tallentaa mp3- ja mp4-tiedostoja streamattavaksi opinnäytetöiden yhteyteen. Metadatauudistuksen toteutuksen jälkeen on hyvä arvioida, palveleeko uudistus kaikkia ammattikorkeakouluja. Vastausten perusteella suunnittelemme kevään webinaareja.

Etusivun nostot metadatan pohjalta - Onko tarvetta?

Kyselyssä tiedustellaan, halutaanko metadatan pohjalta tehtäviä nostoja kunkin ammattikorkeakoulun omalle Theseus-etusivulle. Mistä tässä on kyse?

Ennen uudistusta jokaisella ammattikorkeakouluilla oli oman koulutusrakenteensa mukaiset kokoelmat Theseuksen etusivulla; uudistuksen jälkeen vain kaksi kokoelmaa: julkaisut ja opinnäytetyöt. Samalla luovuttiin vanhasta ammattikorkeakoulukohtaisesta koulutusohjelmarakenteeseen pohjautuvasta kokoelmamallista, ja siirryttiin yhteiseen koulutusalajärjestelmään. Ratkaisu pohjaa Tilastokeskuksen käyttämään ISCED-malliin, jolla ammattikorkeakoulut raportoivat opinnäytetyöt OKM:lle ja Virtaan. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen koulutusalojen metadatamalli, joka mahdollistaa yhtenäisemmän tiedonhaun kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä: Uudessa mallissa voi esimerkiksi hakea kaikkien ammattikorkeakoulujen tietotekniikan tai hoitotyön töitä ja tietokannan sisältö on ymmärrettävämpi satunnaiselle tiedonhakijalle.

Metadatan koulutusalojen pohjalta (dc.subject.degreeprogram -kenttä) jo nyt saadaan faseteissa esille koulutusalat. Kaikki käyttäjät eivät vain käytännössä niitä huomaa ja ihmettelevät, miksi Theseuksesta ei löydy vanhoja koulutusohjelmakohtaisia kokoelmia. 

Tämän ongelman korjaamiseksi ammattikorkeakoulujen omille Theseus-etusivuille voidaan nostaa haluttuja aineistoja metadatan avulla. Kannattaa kuitenkin huomata, että nostoja ei voida kuitenkaan kieliversioida vaan sama sivu näkyy kaikilla kolmella kielillä. Vuonna 2018 valmistuneen metadatauudistuksen pohjalta on tänä syksynä aloitettu ammattikorkeakoulujen Theseus-etusivuille metadataan pohjautuvien nostojen tekoa. Tarkoitus on, että amkit tulevat saamaan esille toivomaansa aineistoa.

Järjestämme alkuvuodesta tarvittaessa webinaarin nostojen teosta, minkä jälkeen amkit voivat halutessaan itse tehdä niitä, tai tarvittaessa pyytää Theseus-asiantuntijoita tekemään niitä valmiiksi. 

Tutkintonimikkeitä koulutusalan lisäksi?

Olemme pohtineet, olisiko koulutusalan lisäksi hyvä kertoa opinnäytetyön tekijän tutkintonimike (sairaanhoitaja (AMK), insinööri (AMK) jne.) Tämä voisi helpottaa alan hahmottamista. Nykyinen tutkinto-ohjelman nimi -kenttä vapaatekstikenttänä (dc.subject.discipline) ei juuri palvele käyttäjiä vapaatekstiominaisuuden vuoksi. 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusalojen esittämisessä on oma ongelmansa: Samasta koulutusohjelmasta saattaa valmistua niin tradenomeja, sairaanhoitajia kuin sosionomeja ja insinöörejäkin. Tästä johtuen koulutusalan esittäminen ylemmille tutkinnoille on usein hankalaa. Tässä ongelmassa on ajateltu tutkintonimikkeiden käyttöönoton auttavan eli samaan aikaan voi hakea niin alan kuin tutkintonimikkeen mukaan. Asiasta on keskusteltu alustavasti muun muassa Diakin ja Metropolian opinnäytetöiden käsittelijöiden kanssa.

Saavutettavuus ja PDF/A

Keskustelua Kansalliskirjaston ja Celian sekä AVIn kanssa on jatkettu yhteisen seminaarin järjestämisestä tänä keväänä koskien opinnäytetöiden saavutettavuutta ja PDF/A-konversiota. Tiedotamme heti, kun asiasta tulee jotain valmista. 

Hakuohjeet

Hakuohjeita päivitetään parhaillaan vastaamaan nykyistä metadataa. Tiedotamme, kun ne ovat käytettävissä. 

Tietoa kirjoittajista

Tiina Tolonen, informaatikko Oulun yliopiston kirjasto

Minna Marjamaa, tietoasiantuntija Laurea

Antti Nyqvist, tietopalvelusihteeri, Haaga-Helia

Kirjoittajat toimivat Theseus-koordinaattoreina 3 x 0,2 htv työajastaan AMKIT-konsortiolle.

Kommentit

Jätä kommentti