TIEDON VISUALISOINTI - Viesti perille kuvana ja tarinana

19.06.2014

Amk-kirjastopäivät alkoivat Tiedon visualisoinnin työpajalla. Työpajan vetäjinä olivat Markku Tähtinen ja Päivi Keränen Metropolia ammattikorkeakoulusta. Aamupäivällä Keränen kertoi yleisesti mistä visualisoinnissa on kyse. Mitä tahansa tieto voidaan visualisoida mutta visualisoitu data itsessään ei ole kuva. On hyvä tuntea lainalaisuuksia, jotka liittyvät hahmottamiseen, jotta vältetään pahimmat virheet.

Keskeistä on kuitenkin tarina ja sanoma, joka halutaan välittää. Keränen esitteli koko joukon hyviä esimerkkejä hyvistä visualisoinneista. Moni totesikin kuinka paljon helpompi on muistaa hyvä tarina ja siihen liittyvät yksityiskohdat, kun visualisointi ja tarina tukevat toisiaan. Ihan yksinkertainen ruokareseptikin on seikkaperäisempi ja havainnollisempi visualisoituna kuin pelkkänä tekstinä palasteluineen ja vatkaamisineen. Esimerkin voi katsoa vaikka: http://www.theydrawandcook.com/recipes/vegetarian-borscht-by-podlaska-dorota

Yleisö kohahti kuullessaan perinteisen visualisoinnin pylväsdiagrammin olevan jo 1700-luvulta peräisin. Ympyräkaaviotkin ovat 1800-luvulta. Ruusudiagrammit ovat Florence Nightingalen käsialaa vuodelta 1856 alkaen. Aikajana on toimiva ja hyvä visualisointi, kun kuvataan kronologisia tapahtumia. Yksi parhaita esimerkkejä on C.J. Minardin Napoleonin joukkojen kulkukartta. Siitä selviää helposti, miten Napoleonin joukot kutistuivat matkan edetessä, ja mikä merkitys jokien ylityksellä oli miesvahvuuden laskuun. Eli ei visualisointi mikään uutuuden hömpötys ole. Mutta silmämme ja aivomme toki etsivät uutta ja visuaaliset ärsykkeet muuttuvat.

Kartat ovat perinteisiä visualisointeja. Uusista visualisoinneista hyvä esimerkki on Helsingin sanomien juttu lobbauksesta.

Työpajassa käytimme datana tieteellisten kirjastojen yhteistilastoa. Osa teki harjoituksia tieto edellä ja osa kuva edellä. Piktochart-ohjelma antoi hyviä vinkkejä ja pohjia visualisointiin. Oleellista on kuitenkin se tieto mitä visualisoidaan ja halutaan kertoa.

Työpaja innosti osallistujia kovasti ja KirjastoMove tulokset on tässä Kreodissa tehty visualisoimalla.

 

Hanna-Riina Aho

Kommentit

Jätä kommentti