Tietoa jakamassa takautuvalla tallennuksella

19.02.2018

Kuva: Qimono Pixabay CC0

Tammikuussa 2018 kirjastomme sai yhteydenoton entiseltä opiskelijalta. Terveydenhoitaja-sosionomi Hilkka Nivukoski, joka on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 halusi tietää, onko hänen opinnäytetyötänsä mahdollista tallentaa takautuvasti Theseukseen. Eräs työterveyslääkäri, joka oli kiinnostunut Nivukosken opinnäytetyön aiheesta, oli tiedustellut häneltä voiko sitä lukea verkon kautta.

 Takautuvalle tallennukselle ei mitään estettä ole, jos kyseessä olevan ammattikorkeakoulun kokoelmista Theseuksessa löytyy vielä se koulutusohjelma, josta opiskelija on aikoinaan valmistunut. Tässä tapauksessa sellainen oli edelleen olemassa.

Hilkka Nivukoski teki opinnäytetyönsä vuonna 2004 aiheesta Työpaikalla homealtistuksesta oireilevien ja sairastuneiden sosiaaliturva ja kuntoutus. Hän kertoi kirjastollemme lähettämässään viestissä, että opinnäyte on valmistumisestaan saakka herättänyt kiinnostusta kautta Suomen ja että hän on myynyt sitä omakustannushinnalla useita kymmeniä kappaleita. Hengitysliitto tilasi tämän opinnäytetyön kaikille korjausneuvojilleen vuonna 2009. Opinnäytetyötä oli myös kyselty häneltä sähköisessä muodossa.

Kysyin Hilkka Nivukoskelle sähköpostin välityksellä vielä muutamia tarkennuksia, sillä tämä oli omalla kohdallani ensimmäinen tapaus, jossa näinkin kauan sitten valmistunut työ haluttiin avoimesti verkkoon saatavaksi. Nivukoski kertoi, ettei ollut tiennyt palvelun nimeä, mutta oli siis kuullut että uudemmat opinnäytetyöt löytyvät internetin kautta. Nivukosken mukaan on todella hienoa, että työ on nyt verkon kautta ladattavissa, siitä on ollut paljon hyötyä sekä hänelle itselleen että sadoille muille homesairaille. Hilkka Nivukoski työskentelee nykyisin vapaaehtoisena homesairaiden vertaisohjaajana ja kokemustoimijana.

Hilkka Nivukosken opinnäytetyö löytyy Theseuksesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801091138

 

Kirjoittaja:

Tiina Tolonen, informaatikko Oulun ammattikorkeakoulu

 

Kommentit

Jätä kommentti