Tule telakalle! SAMKin INFOtelakka ohjaa ja kouluttaa tietolähteiden käyttöön

17.12.2012

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on jo pitkään autettu tiedonhakijoita henkilökohtaisilla tiedonhaun infoilla. Viime syksystä alkaen palvelulla on ollut myös nimi ja visuaalinen ilme.

Mikä INFOtelakka on?

Elina ja Toni pyörittävät INFOtelakkaa Huittisissa.INFOtelakka on kirjaston palvelu, joka auttaa tiedonhakijaa tiedon pyörteissä. Onpa kyseessä sitten opinnäytetyön tekijä tai perusopiskelija pohtimassa isompaa harjoitustyötä, on opiskelija tervetullut päivittämään tietojaan ja tutustumaan uusimpiin tietolähteisiin henkilökohtaisen opastuksen avulla.   Henkilökunnalle INFOtelakka tarkoittaa räätälöityä tiedonhankinnan perehdytystuokiota, kurssikirjavaihtoehtojen kartoitusta tai vaikkapa sähköisten oppimateriaalien etsimistä yhteistyössä kirjaston henkilöstön kanssa.  Myös tutkimusprojektien henkilöstö on tervetullutta tutustumaan tiedonlähteisiin ja vaikkapa RefWorksin käyttöön tutkimuksensa apuna. INFOtelakka on järjestänyt myös erilaisia tiedonhankinnan aineistokoulutuksia kampuksilla ja työpajoja yhteistyössä Helpdeskin kanssa.

INFOtelakan tarkoituksena on lisätä kirjaston ja muun henkilöstön yhteistyötä ja vuorovaikutusta erityisesti opiskelijoiden ohjauksessa. Yhtenä tavoitteena on myös saada eri alojen asiantuntijaopettajat ja kirjasto toimimaan yhteen ja edistämään informaatiolukutaitoa opintojen osana.  Yhteistyö lisää myös kirjaston henkilöstön tietoisuutta opetussisällöistä ja toisaalta opettajan tietoisuutta kirjaston tiedonlähteistä.

Toimintamallin on haluttu olevan jatkuvasti kehittyvä, vuorovaikutteinen ja joustava.  Siksi toteutustapa muuttuu kampuksittain ja koulutusohjelmittain juuri sen kampuksen toimintaan sopivaksi: tietoa on tarjolla niin merenkulun kuin kuvataiteenkin opiskelijoille ja kaikille nuorista aikuisopiskelijoihin.

INFOtelakan toimintaperiaatekin on hyvin joustava: neuvomme ja ohjaamme niin kirjastoissa ja tapahtumissa kuin puhelimessa, videoneuvotteluissa ja vaikkapa Facebookissa, chatissa tai Skypessä.  Olemme siellä, missä tiedonhakijakin on.  Neuvontaa tehdään kirjaston aukioloaikoina, mutta kirjastojen ilta- ja viikonloppuaukioloajat luovat joustavuutta palveluun. Maiju valmiina henkilöstöpäivän haasteisiin…

Hyötyä myös kirjastotyölle

Maiju Harju Tiedepuiston kirjastosta Porista on tehnyt INFOtelakan neuvontatuokioita syksyn ajan. Näin Maiju kertoo työstään:

 ”Tämän syksyn aikana INFOtelakalla on käynyt toistaiseksi 11 opastettavaa, ja tuntuu, että loppusyksyä kohden tahti on vilkastunut. Kävijät ovat enimmäkseen liiketoiminnan puolelta, mutta kyllä tekniikan opiskelijatkin haluavat tiedonhakuapua. Liiketoiminnan opiskelijoista erityisesti matkailun opiskelijat ovat olleet hyvin edustettuina, ja myös henkilökuntaa on käynyt. Aiheita opiskelijoilla on ollut jos jonkinlaisia: on etsitty tietoa esimerkiksi muutosvastarinnasta, blogeista ja yhteisöllisestä mediasta, tilausten käsittelyprosessista, sähkösuunnitelman dokumentoinnista sekä asiakaspalvelusta sosiaalisessa mediassa. Lisäksi opiskelijat tarvitsevat tietoa myös tutkimuksen tekemisestä, kyselyistä ja esimerkiksi lähdeluettelon laatimisesta.” 

"Mielestäni saan INFOtelakasta monenlaisia hyötyjä omaan kirjastotyöhöni. Kokoelmatyötä edistää se, että näen kantapään kautta, mitä aihetta käsitteleviä aineistoja tarvitaan kirjastoon ja minkä tyyppistä materiaalin pitäisi olla. Näen siis sen, miten kokoelmamme vastaa opiskelijoidemme ja henkilökuntamme tarpeisiin. Olenkin monien tapaamisien jälkeen hankkinut kokoelmiimme kyseistä aihetta koskevia teoksia, kun olen tiedonhakuja tehdessä huomannut, että kokoelmamme ei ole siltä osin täysin ajan tasalla. Pääsen myös näkemään asiakkaidemme tiedonhakua ja kirjaston käyttöä käytännössä ja heidän näkökulmastaan, jolloin osaan myös jatkossa opettaa sitä heille paremmin. Toisaalta myös saan tietoa jonkin palvelun toimimattomuudesta tai vaikeakäyttöisyydestä. Lisäksi kohtalaisen uutena työntekijänä olen myös oppinut paljon eri alojen tietokannoista ja niiden käytöstä, sillä tiedonhakuja tehdessä tulee käytettyä sellaisiakin tietokantoja, joiden käyttö minulla jäisi muuten melko vähäiseksi.”

Kaikissa kampuskirjastoissa ohjaus ja neuvonta ovat aina kuuluneet kirjastojen palvelutarjontaan. Sähköisen aineiston lisääntyessä opiskelijan tarve saada ohjausta on lisääntynyt, samoin ohjausvälineet ovat muuttuneet. Ennen vierihoitona annettu opastus uuden tietokannan käyttöön voidaan nykyään antaa myös sähköisesti eri mahdollisuuksia hyödyntäen.  Tulevaisuudessa INFOtelakka tulee sisältämään yhä enemmän erilaisia ohjaukseen liittyviä palvelumuotoja ja -käytänteitä. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden tarpeet sekä asiakkaiden antama palaute ovat INFOtelakan toiminnan kehittämisen sekä tulevien palveluidemme lähtökohtana.  Nimenä INFOtelakka sisältää kaiken tämän paketoiden sekä vanhat toimivat että uudet kehittyvät kirjaston palvelut yhteisen tuotenimen alle.

INFOtelakan pisteessä riitti hyörinää SAMKin henkilöstöpäivänä.

 

Kommentit

Jätä kommentti