Twittrar vi för döva öron? Hur nå ut med bibliotekets budskap

16.04.2019

Att hålla studenterna á jour om vad som är aktuellt i biblioteket har alltid varit en utmaning.  Vi bestämde oss för att ta reda vad studenterna anser om vår kommunikation.

Några dagar på språng i studentkorridorerna gav oss ledtrådar, men också en chans att synliggöra våra informationskanaler.

 

Arcadas bibliotek informerar om sin service, evenemang och annat som är på gång genom olika kanaler både i bibliotekets utrymmen och elektroniskt. Vi upplever att det är svårt att nå ut med vår information. Många gånger, och trots att vi tutat ut informationen genom flera kanaler, har det visat sig att studenter -även flitiga biblioteksbesökare- inte nåtts av budskapet.

För att ta reda på om biblioteket använder sig av rätt informationskanaler gjorde vi en kort enkät där vi frågade studenterna vad de anser om bibliotekets kommunikation.

Vi ville att det skulle vara enkelt och snabbt att ge respons, så vi gick in för två huvudfrågor och en bakgrundsfråga.

Huvudfrågorna gällde: 1) vilka av bibliotekets kanaler studenter vet om att vi använder, 2) vilka kanaler de tycker att vi borde använda. Här fick de ge förslag på kanaler vi ännu inte använder.

Som bakgrund ville vi veta hur ofta studenten besöker biblioteket.

 

På språng i Arcadahuset

Vi använde oss av gratisversionen av enkätprogrammet SurveyMonkey på en iPad. För att nå också sådana studenter som inte är stamkunder i biblioteket gick vi runt i Arcadahusets andra våning där det förutom biblioteket finns stora öppna utrymmen för studenter att studera och umgås i.

Målet var att få en snabb idé om vad studenterna tycker. En annan orsak att genomföra enkäten var ett intresse att prova på SurveyMonkey som verktyg. Utöver det är enkäten ett försök att få upp studenternas ögon för våra informationskanaler. Undersökningen är på inget sätt vetenskaplig eller systematisk utan kan på sin höjd anses vara riktgivande.

Nu blev enbart de studenter som vistas på Arcada tillfrågade, bl.a. HYH-studenterna uteslöts p.g.a. enkätens upplägg. En annan faktor att beakta är gratisversionens begränsning på maximalt 100 svar på en enkät. Då taket var nått bytte vi till den engelska versionen. Den gav ett likartat resultat.

 

Viktig information versus “kul grejer”


Vi fick totalt 100 + 30 stycken svar. Enkäten fanns i två olika språkversioner: svensk och engelsk. Svar samlades under veckorna 9 och 10.

Största delen av de studenter vi nådde är flitiga biblioteksbesökare. Ca 2/3 besöker biblioteket minst en gång i månaden. Flera kommenterade att det är svårt att besvara frågan eftersom deras besök inte är regelbundna utan är mer frekventa antingen i slutet eller i början av studietiden.

Diagram 1. Hur ofta besöker du biblioteket? (svarsalternativ: aldrig, några gånger i året, varje månad, varje  vecka, nästan varje dag)
 

Diagram 2. Biblioteket informerar om sin service, sitt material och annat aktuellt på olika sätt. Vilka av bibliotekets informationskanaler vet du om att vi använder? (Du kan välja flera alternativ)
 

Diagram 3. Vilka informationskanaler tycker du att biblioteket borde använda för sin information? (Du kan välja flera alternativ och ge egna förslag)

Den absolut kändaste och populäraste kanalen var studenternas intranät, Start.arcada.fi. Informationen via Start når också dem som inte vistas på campus. Nackdelen med att använda start är att det är en kanal för viktig information och används av alla på Arcada; där vill man inte lägga ut lättsamma och “kul grejer”. De behöver andra kanaler. Bloggen kan vara en sådan, liksom Twitter.

Vi lärde oss att även posters på olika platser i biblioteket, och våra stora skärmar fyller sin funktion och når dem som är på plats.

Intressant var att studenterna inte kände till att vi twittrar. Det kan bero på att vårt Twitterflöde integrerats i flera av våra e-tjänster såsom Arcada Finna, Libguiderna och på bibliotekets publika sidor (https://www.arcada.fi/sv/bibliotek). Det kan noteras att få studenter följer oss på Twitter.

Vi har valt Twitter som kanal just p.g.a att den är enkel att integrera, och vi slipper uppdatera informationen på flera plattformar.

Tyvärr var det inte många som kom med egna förslag på informationskanaler. De kanaler som nämndes flest gånger var Instagram och Facebook.

 

Vad lärde vi oss?

Resultatet ger vid handen att det kunde vara värt att ta in Facebook eller Instagram som ny kommunikationskanal. Posterna kan sedan delas vidare via Twitter. I det här skedet är vi inte beredda att skippa någon kanal då flera kanaler kombinerat når fler än någon enskild kanal, och de dessutom har lite olika syften.

Avslutningsvis kan sägas att Surveymonkey är enkel att använda, och det var lätt och snabbt att få svar. Nästan alla tillfrågade ville svara. Vi erbjöd dem inget som motprestation förutom ett “Tack!”.

 

Dela dina bästa idéer med oss

Kommentera gärna här nedan, eller mejla oss om du vill dela era best practices med oss!

 

 

Text och diagram: Ann-Kristin Åvall, informatiker, Yrkeshögskolan Arcada

Bild: Tomas Rönn, systemplanerare, Yrkeshögskolan Arcada

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti