Ulrika Wikström: Liten blir stor – många blir få?‎ biblioteken inom yrkesutbildningen – som jag sett dem

13.11.2012

Image 88

I ungefär femton år efter det att jag blivit färdig med min utbildning till bibliotekarie i början av 70-talet arbetade jag vid allmänna bibliotek. På den tiden var murarna mellan de olika typerna av bibliotek starka, och jag hade själv ingen längtan att arbeta med något annat än hela den breda befolkningen som låntagarna vid ett folkbibliotek består av. Det var roligt att vägleda i det skönlitterära fältet, och referensfrågorna, som kunde vara nog så knepiga, skulle få svar, också då Wikipedia och Google inte fanns. Men det fanns böcker, telefon och kreativitet.

Men så stod jag inför en flytt till huvudstaden och såg mig om efter ett jobb, gärna på svenska, och just då sökte Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut sin första professionella bibliotekarie. På den tiden, i mitten av 80-talet fanns det i landet ca 20 utbildade bibliotekarier vid yrkesläroanstalter, de flesta vid sjukvårdsinstitut i huvudstadsregionen.  Vi träffades och utbytte tankar och idéer, vi som jobbade i samma bransch. Jag fick vara med om datoriseringen av biblioteket. Det var stort när den första elektroniska katalogen kom, en dos-version, av programmet PrettyLib. Det fanns inget svenskt ämnesordsregister på den tiden för indexeringen, men katalogen underlättade sökningen enormt.

Som första bibliotekarie på ”HSSI” blev jag uppvaktad av de studerande som upplevt tiden innan, inför examensdagen stod hela gruppen utanför biblioteksdörren med rosor åt mig.  Sällan har jag känt en sådan tillfredsställelse i arbetet. Kontakten med studerande och lärare var oerhört givande. Jag hade hamnat i ett hus där vårdvetenskapen på svenska i Finland utvecklades av tjänstlediga rektor Katie Eriksson. Det var dynamiskt, och många av lärarna skrev läroböcker, det ställdes krav på studerande, också jag fick träffa en del vårdteoretiker, särskilt minns jag den grekiska vårdteoretikern V.Lanara, som det stod en doft av kamfer kring. Det sjöd av utveckling i huset. Men inget är beständigt, HSSI skulle i mitten av 90-talet inte längre fortsätta som en självständig skola, friarna stod på rad, och det blev småningom den nuvarande Yrkeshögskolan Arcada som blev det samlande taket.

När det efter tio år i Helsingfors yppade sig en möjlighet för mig att bygga upp ett gemensamt bibliotek för yrkesutbildningen i Ekenäs tackade jag ja till utmaningen.

Det känns som om biblioteksutvecklingen för yrkesutbildningen då, i mitten på 90-talet tog en rasande start med yrkeshögskolereformen och sedan har det bara fortsatt. Innan vår yrkeshögskola i Sydväst bildades 1996, hann jag vara med om att få till ett bibliotek för den yrkesutbildning som redan fanns i Ekenäs, fyra olika skolor inom handel, hantverk, teknik och vård. Ytterligare fanns skogsbruksutbildningen som inte ingick i Ekenäs yrkesinstitut, utan i Naturbruksinstitutet. I AB Sydväst ingick utbildning både på andra och tredje stadiet. De forna skolbiblioteken var föråldrade, hade inte haft resurser varken för personal eller material, med undantag för vårdutbildningen, där det fanns lärare som engagerat sig så det fanns en mycket god grund att bygga på.

Staden hade beslutat att stå för biblioteksservicen till yrkesutbildningen, och konkret handlade det om att gå igenom de samlingar som fanns på skolan, att gallra det mesta, ta vara på det gångbara och framförallt bygga upp en ny samling i stadsbiblioteket till en egen avdelning för Ekenäs yrkesinstitut. Nordens  första sambibliotek hade uppstått i Ekenäs.

När sedan Ekenäs Yrkesinstitut blev en del av Yrkeshögskolan Sydväst, fortsatte samarbetet med stadsbiblioteket i Ekenäs, medan olika lösningar söktes på alla de 13 (små) enheter som hörde till Sydväst. På alla enheter katalogiserades dock boksamlingarna i samma porgram, PrettyLib.

Sedan dess har organisationen utvecklats och centraliserats så att av tretton enheter finns det i skrivande stund utbildning på 2 enheter(och orter) kvar, i det som tidigare var Sydväst. Varje sammanslagning, varje flytt har inneburit omfattande arbete med biblioteken.

Men som vi vet, det mest beständiga i vår värld är förändring, och Sydväst skulle, om inte begravas, så gå ihop med en av tre finlandssvenska yrkeshögskolor, 1.8.2008 uppstod Yrkeshögskolan Novia ur YH Sydväst och Svenska Yrkeshögskolan. Strukturomvandlingen fortsätter i vårt samhälle. I dag är det mer regel än undantag att yrkeshögskolebiblioteken samarbetar, går samman med universitetsbibliotek, liksom i Vasa, när både Novias och Vasa yrkeshögskolas bibliotek gick in i Tritonia den 1.1.2010.

Som jag redan nämnde var vi ca 20 bibliotekarier som jobbade vid yrkesutbildningsläroanstalter i mitten på 80-talet, idag är vi ca 420 anställda vid yrkeshögskolebiblioteken. Det har varit oerhört intressant att få vara med om den utveckling som skett, att ha arbetat tillsammans med en dynamisk grupp bibliotekarier som satsat mycket på samarbetet, att jobba fram lösningar, först som oorganiserad grupp, från 2001 i ett konsortium med beslutanderätt.

När detta skrivs vet vi att yrkeshögskolorna i vårt land blir tvungna att dra ner på sin verksamhet rejält. De förutsätts samarbeta alltmer, i många fall fusioneras. Det sistnämnda diskuteras just nu livligt när det gäller våra två svenska yrkeshögskolor i Finland, Arcada och Novia. Det skall bli intressant att se var yrkeshögskolorna är om 10 år.

Eftersom jag som ursprungligen folkbibliotekarie alltid hyst en stor kärlek till och tro på skönlitteraturen vill jag avsluta med att citera en text som jag hämtat ur en kolumn i HBL 15.10.99  av Merete Mazzarella, hon i sin tur citerar Leif Alsheimer vid Handelshögskolan i Jönköping, det handlar om en målbeskrivning över en kurs i skönlitteratur: ”Syftet med kursen är att motverka den bristande balans mellan bildning och instrumentell kunskap av övergående natur som är så påtaglig i dagens samhälle, att ge studenterna insikt om betydelsen av att läsa litteratur för den personliga utvecklingen och mognaden samt att lära studenterna att tänka och ge dem tankeredskap för att göra det möjligt att hantera de samhällsförändringar som ständigt äger rum i stället för att vara osjälvständiga och utlämnade till de processer som sker.”

 

Har varit med om att reda upp/flytta/planera

Jakobstad 1

Karis 0

Kristinestad  2

Ekenäs 4

HSSI 1

Ekenäs 4

Sydväst 8

Novia  4

Summa 24

 

Kommentit

Jätä kommentti