Uppesittarkväll i Arcadas bibliotek

16.04.2018

Vi bjöd på dryck och tilltugg för att hålla orken under kvällen för både studenter och personal. @Ann-Kristin Åvall

Den 13 mars ordnades en skrivverkstad där Arcadas studenter hade möjlighet att få hjälp med examensarbetet eller annan mer omfattande skrivuppgift. Då höll biblioteket öppet till 20 och på plats fanns förutom studenter även personal från språkavdelningen, biblioteket, IT-avdelningen, studievägledare och amanuenser. Även matematik – och SPSS-experter bidrog med sin insats.  

Personalen erbjöd hjälp med följande: 

  • informationssökning, referenser och källhänvisningar, källkritik, hur man laddar upp arbeten i Theseus 

  • hur man skriver sammandrag (svenska/finska), abstract (engelska) och mognadsprov 

  • presentationsteknik och opponentskap 

  • frågor om IT och digital kompetens (t.ex. problem med Word eller Excel) 

  • matematik och statistik (SPSS) 

  • planering, motivation, stresshantering, dyslexi och andra inlärningssvårigheter 

Vi bjöd också på fetaostrullar, snittar och frukt, samt kaffe och juice för att hålla orken under kvällen för både studenter och personal.  

Branding 

Tillfället i mars var den tredje upplagan av Uppesittarkvällen. Första gången ordnades evenemanget i april 2017.  

Upplägget har varit detsamma allt sedan början. Vår tanke är att inte variera alltför mycket för att studenterna och examensarbetshandledarna ska veta vad man kan förvänta sig att få hjälp med. Evenemanget kan dock kompletteras med nya stödformer om vi märker att något saknas.  

Skrivverkstaden är igång
Behovet versus deltagande 

Vi vet av erfarenhet att det finns behov av handledning, men deltagandet har varit mindre än väntat under de gånger evenemanget ordnats. De som har kommit har dock varit mycket nöjda med den hjälp som de fått. Vi hoppas att ordet sprids och att konceptet blir mer känt med tiden, vilket förhoppningsvis leder till ökat deltagande. 

Att hitta den perfekta timingen för skrivverkstaden har varit svårt då de olika utbildningarnas praktikperioder inte är synkroniserade. Starttiden för examensarbetsprocessen varierar också vilket gör det näst intill omöjligt att erbjuda hjälp "on demand" för alla ifall man inte har möjlighet att ordna workshopen oftare än en eller två gånger per termin. 

Alla studenter som deltog ombads fylla i en responsblankett där de fick besvara frågor om hur de fick höra om uppesittarkvällen, vad de behövde hjälp med, om de fick den hjälp de behövde - förutom bakgrundsfrågor om vad de studerar och vilket år de började studera vid Arcada. Dessutom fanns utrymme för förbättringsförslag/ris & ros/övriga kommentarer. 

De studenter som har kommit har varit mycket nöjda med den hjälp de fått.

Respons från några av de studenter som deltog:  

Snabbt, effektivt, lätt. Tummen upp 

Jättebra att det ordnas tillfällen som detta  

Tack för en jättebra kväll! Redan bara att det fanns en specifik tidpunkt var motiverande för en som skriver examensarbete, och dessutom var hjälpen bra, kvällen trevlig och kaffe & tilltugg gott. TACK!!! 

Helt härligt! Jag skulle gärna göra detta en gång om månaden Supergoda fetaostrullar!! 

Tillfället hjälpte mig vidare med arbetet 

Responsblankett.

Marknadsföring av jippot 

Professionellt marknadsföringsmaterial beställdes av kommunikationsavdelningen i god tid. Detta bestod av banderoller på studenternas intranät, reklam på infoskärmar i huset och posters att hänga upp på toaletter och hissar. Allt material fanns både på svenska och engelska.  

Personalen informerades via intranätet. Dessutom bokades jippot in i berörda studenters scheman; både bachelor och masterstudenter bjöd in. Allt detta gjordes två veckor innan evenemanget. En påminnelse twittrades ut ett par dagar före eventet. Trots detta blev inte deltagarantalet så stort som vi hoppats på.  
 

Evenemangets framtid? Vi efterlyser erfarenheter från andra bibliotek 

Nästa upplaga av Uppesittarkvällen ordnas i höst. En möjlighet som diskuterats är att tidigarelägga serviceverkstaden till t.ex. kl. 15-18 för att se om det skulle öka uppslutningen. 

Vi är nyfikna på vad andra yrkeshögkolebibliotek har för erfarenheter av liknande evenemang. Berätta gärna era bästa tips på hur marknadsföra jippon! Kommentera artikeln eller kontakta oss om ni har goda råd och idéer att komma med. 

 

Text:   Ann-Kristin Åvall, Arcada

Bilder:  Ann-Kristin Åvall, Arcada; Birgitta Eriksson-Karumaa, Arcada

Kommentit

Jätä kommentti