UTOPIA TILAX

11.12.2017

Utopia kirjastotilasta. Photo: Pixabay CC0

Kirjaston tilalle työskentely-, opiskelu- ja oleskelutila? Toteutuuko Lapin ammattikorkeakoulussa käyttäjälähtöinen tilaratkaisu? Tämän oppimisympäristön suunnittelu on osa tekijän opinnäytetyötä.

Opinnäytetyöni nimellä ”Utopia tilax” halusin kuvata sitä, kuinka asiakkaiden toiveista voitaisiin muodostaa fyysinen, todellinen tila, niin etteivät ne jäisi vain haavekuvitelmiksi.

Sohvia, lepohuone, Cafe Sauna ja kahviautomaatti. Muun muassa tällaisia vastauksia saatiin kyselyllä, jolla tähdättiin käyttäjälähtöiseen tilasuunnitteluun. Ideoita kerättiin fläppitaululle neljässä eri pisteessä Lapin ammattikorkeakoulussa keväällä 2017. Tutkimuksella haluttiin selvittää Lapin ammattikorkeakoulun asiakkaiden mielipiteitä siitä, millainen on heidän mielestään viihtyisä ja inspiroiva tila töiden tekoon, opiskeluun ja oleskeluun, sekä mitä siellä olisi.

Vastauksia kertyi yhteensä 93. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin ryhmittelemällä tuloksista muodostui neljä pääryhmää, joita ovat 1. Huonekalut ja sisustus, 2. Toiminnallisuus, 3. Tilakokonaisuudet ja 4. Virvokkeet. Nämä ryhmät kuvaavat samalla tutkimuksen neljää tärkeintä vastauskokonaisuutta.
Photo: Pixabay CC0

Kirjastotoimipisteiden yhdistyminen vapautti tilaa suunnitteluun

Rovaniemellä sijaitsevien Lapin korkeakoulukirjaston Jokiväylän ja Lapin yliopiston kirjastoyksiköt yhdistyvät fyysisesti vuoden 2018 alusta alkaen. Jokiväylän kirjastoyksikkö sijaitsee vielä tällä hetkellä Lapin ammattikorkeakoulussa. Muuton vuoksi tyhjenevä Jokiväylän kirjastotila tarjosi mahdollisuuden tämän tutkimuksen toteuttamiselle, jossa tarjotaan ideoita tilan uudelleenkäyttöön.

Tämän yhtä aikaa toiminnallisen ja laadullisen opinnäytetyön tavoitteena on antaa tilasuunnittelusta vastaaville mahdollisuus ottaa tutkimuksessa esiin tulleet asiakkaiden mielipiteet huomioon oppimisympäristöä suunniteltaessa. Tämä tutkimus on osa toimeksiantajana toimivan Lapin ammattikorkeakoulun laajempaa tilasuunnittelua.

Luovuutta ja hauskuutta vastaamisen vapaudella

Sain idean fläppitaululla toteutettavasta kyselystä vieraillessani Joensuun yliopiston kirjastossa syksyllä 2016, jossa huomasin kerättävän mielipiteitä fläppitauluihin. Idean yksinkertaisuus ja hauskuus jäivät mieleeni.

Neljä fläppitaulua olivat yhtä aikaa esillä eri puolilla Lapin ammattikorkeakoulun tiloja samoilla tutkimuskysymyksillä 4–7 arkipäivän ajan. Kysymysten asettelussa kyselylomakkeessa pyrittiin vapauttamaan vastaajan luovuus mainitsemalla, että ajatuksia voisi ilmaista ilman mitään rajoitteita. Tällä tavoiteltiin mahdollisimman omaperäisiä ja villejäkin ideoita. Vastata sai kirjoittamalla tai piirtämällä.

Edesautoin vastauksien kerryttämistä markkinoimalla kyselyäni olemalla itse paikalla fläppitaulun kanssa ja houkuttelemalla ohikulkevia henkilöitä vastaamaan. Apunani minulla oli kirjaston tarjoamia karkkeja.

Kokeellinen tapa kerätä fläppitauluilla mielipiteitä osoittautui onnistuneeksi. Tämän kaltainen hyvin vapaasti vastattavissa oleva kysely on toimiva, kun pyrkimyksenä on innovaatioiden tuottaminen.

Utopiasta todellisuuteen?

Tutkimukseni tuloksia voisi kehittää edelleen ryhmätyöskentelyssä, jossa tuloksista mallinnettaisiin kolmiulotteisia ja fyysisiä tilakokonaisuuksia. Ryhmätyöllä pyrittäisiin vahvistamaan ideoiden todellista toteutumista etteivät ne jäisi vain paperille. Näiden lisäksi toivoisin, että Lapin ammattikorkeakoulun tilasuunnittelusta vastaavat huomioisivat tutkimukseni tulokset.

Opinnäytetyö on artikkelin kirjoittamisen aikaan vielä julkaisematon, mutta tulee myöhemmin loppuvuodesta luettavaksi valtakunnalliseen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja julkaisuja sisältävään Theseus-tietokantaan Oamkin Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelman kokoelmaan.

Kirjoittaja:

Jenna Ollikainen
Lapin ammattikorkeakoulu

Kommentit

Jätä kommentti