Uusia näkökulmia maailmalta – vierailuviikko kirjastossa Manchesterissä

18.12.2013

Sain mahdollisuuden tutustua brittiläiseen ammattikorkeakoulukirjastoon Manchester Metropolitan University Libraryyn 4. – 8.3.2013 vierailulla EU:n Grundtvig-ohjelman rahoituksen turvin.

Vierailun suunnittelun kimmokkeena oli kirjastolle tullut vinkki, että Grundtvig-ohjelmasta voi anoa rahoitusta konferenssiin osallistumista tai tutustumisvierailua varten.

Halusin löytää vierailupaikan, jossa voisi solmia kumppanuussuhteita liittyen työpaikkani Turun ammattikorkeakoulun kirjaston ja oman työni painopistealueisiin. Päädyin haravoimaan vierailupaikaksi brittiläisiä korkeakoulukirjastoja, sillä olin tutustunut IFLA2012-konferenssin e-lehtien käyttäjätietoa käsittelevässä paneelissa Jisc:n Lorraine Estelleen ja olin kiinnostunut kuulemaan lisää käyttäjätiedon keräämisestä. Jisc (aiemmin Joint Information Systems Committee) on hiukan FinElibiä muistuttava Ison-Britannian e-aineistohankintoja ja -palveluja tukeva organisaatio.

Yllätyksekseni sain myöntävän vastauksen vierailupyyntösähköpostiini saman tien Manchester Metropolitan Universityn kirjastosta ja ryhdyin täyttämään apurahahakemusta.

Vierailuviikolla tiivis ohjelma
Minulle oli nimetty MMU:n kirjastosta yhteyshenkilö, Fiona, joka huolehti joka käänteessä minusta vierailuni ajan. Fiona laati jo etukäteen monipuolisen ja kattavan vierailuohjelman toiveitteni ja omien työtehtävieni mukaan. Vierailuohjelma sisälsi päivittäin ainakin yhden kirjastovierailun sekä keskusteluja MMU:n kirjaston kirjastopalvelupäälliköiden (library services manager) kanssa heidän vastuualueistaan. Keskustelut olivat erittäin kiinnostavia ja kestivät useamman tunnin, kun kerroimme toisillemme omasta kirjastostamme ja vertailimme Suomen ja Ison-Britannian kirjastoja.

 Sain kuulla kattavasti MMU:n kirjaston kokoelmatyöstä, e-aineistojen käyttöön saattamisesta ja hankinnasta, tiedonhankinnan opetuksesta ja käyttäjäkoulutuksesta, kirjastoyksikköjen keskittämissuunnittelusta ja toteutuksesta, vaikuttavuuden mittaamista ja laadun arvioinnista sekä monesta muusta asiasta.

Manchester Metropolitan University Library
Manchester Metropolitan University Library on osa Learning & Research Information Services (LRIS) -toimintoa, joka puolestaan kuuluu yliopiston Services Group -kokonaisuuteen. LRIS-toiminto koostuu kirjastosta ja IT-palveluista. Kirjastonjohtaja vastaa kirjaston toiminnasta tukenaan kirjaston johtoryhmä, jonka jäseniä ovat kirjastopalvelupäälliköt (Library Services Managers, LSMs). Kullakin LSM:llä on matriisivastuu koko kirjaston tasolla toiminnosta, esim. markkinoinnista, tiedonhankinnan opetuksesta, e-aineistojen hankinnasta jne. 

MMU:n kirjastoyksiköt ja -toiminnot
Kirjastossa on pääkirjasto Sir Kenneth Green Library, joka sijaitsee yliopiston All Saints -pääkampuksella Manchesterin keskustan tuntumassa University of Manchesterin vieressä. Lisäksi kirjastolla on kolme muuta kirjastoyksikköjä, joista terveysalan kirjasto Elisabeth Gaskell Library oli siirtymässä kesällä 2013 osaksi All Saints -kampuksen kirjastoa.  Kauempana sijaitsevat noin 50 kilometrin päässä Crewen kampuksen kirjastoyksikkö ja vajaan kymmenen kilometrin päässä Didsburyn kampuksen kirjasto.

Kirjastoon kuuluu myös North West Film Archive, jolla on lakisääteinen valtakunnallinen tehtävä konservoida, digitoida ja arkistoida sekä tarjota käyttöön luoteis-Englantia koskevaa filmimateriaalia.  Kirjaston verkkopalvelut sijaitsevat tilanpuutteen vuoksi erillään kampuksista lähempänä kaupungin keskustaa.

MMU-kirjasto tilastoina v. 2011-2012

Henkilökunta

186 henkilöä, 135 htv

Asiakaspaikat ja tilat

21 000 m2, 600 lukupaikkaa, 75 asiakaspäätettä, 21 670 hm

Tiedonhankinnan opetus

558 opetustilaisuutta, 14 700 osallistujaa

Painetut kokoelmat

Monografiat: 707 000 sy

Saapuvat lehdet: 2500 nimekettä

Elektroniset palvelut

E-kirjat: 150 000 nimekettä

E-lehdet: 60 000 nimekettä

Tietokannat: 150

Lainat

1 040 000 lainaa

Kävijät

1 382 000 kävijää

 Kirjastopalveluiden keskittäminen voimakasta
Mieleeni jäi erityisesti sopeutuminen niukkeneviin resursseihin. Kuten Suomessakin, brittiläisten korkeakoulujen on pyrittävä yhä enemmän ulkoisen rahoituksen hankkimiseen ja kirjastot joutuvat tarkasti miettimään vähenevien resurssiensa käytön. Palveluiden keskittäminen ja automatisointi vaikutti olevan pitemmällä kuin Suomessa. Silti palveluja suunnitellaan vahvasti opiskelijoiden tarpeiden mukaan: lausahduksen student satisfaction ja student experience kuulin usein keskusteluissa.

Vielä pari vuotta sitten MMU:n kirjastolla oli kirjastoyksiköitä yhdeksän, ja vuonna 2014 MMU:n kirjastoyksiköiden määrä tulee olemaan kaksi (All Saints -pääkirjasto ja Crewen kirjasto). Kirjastoyksiköiden vähentäminen onkin yksi keskeisimmistä kehittämiskohteista viime vuosina ja sen suunnitteluun on varattu resurssia 1 htv, kaksi puolipäiväistä kirjastopalvelupäällikköä.

Kirjastoyksiköiden keskittämisen myötä kirjaston henkilökunnan tehtäväkuviin ja toimintatapoihin on tullut suuria muutoksia, esimerkiksi luettelointia on vähennetty minimiin. Sen sijaan kirjat hankitaan shelf-ready, eli ne on muovitettu, tarroitettu, selkätarroitettu ja luetteloitu. Luetteloinnin sijaan painotus on nykyisin neuvonnassa ja ohjauksessa: päivystyksessä Helpdeskissä.

Sain kuulla, että aluksi henkilökunta vastusti muutosta ja oli huolissaan, miten päivystystiskillä osaa vastata kaikenlaisiin asiakkaiden kysymyksiin, mutta nyttemmin on huomattu, ettei se ole ongelma ja että asiakaspalvelun monimuotoisuus tuo pikemminkin kiinnostavuutta kirjaston henkilökunnan työhön.

Reppuun jäi paljon tietoa ja uusia näkökulmia
Työntäyteinen vierailuviikko vierähti nopeasti. Seuraavana aamuna lähti lento kotimaahan ja oli aika palata omalle työpaikalle vierailukansio täynnä materiaalia ja pää pyörällä kaikesta uudesta tiedosta.

Suosittelen lämpimästi tutustumisvierailuja – maailmalla katse avartuu ja huomaa, että isotkin muutokset ovat mahdollisia!

Lisätietoa

Grundtvig-ohjelma http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig

Jisc http://www.jisc.ac.uk/

Manchester Metropolitan University Library http://www.library.mmu.ac.uk/

Kommentit

Jätä kommentti