Varjostajia kirjastoissa

19.02.2018

Varjostaja kirjastossa. Kuva: CC0 Public Domain

Miltä tuntuisi, jos joku toinen oma alasi osaaja tulisi sinun työpaikallesi tutustumaan, miten sinä teet arkipäivän työsi? Oulun Eteläisen alueen kirjastot koordinoivat viime vuonna (2017) hanketta nimeltään  ”Pää sisältöön – Oulun Eteläisen kirjastopalveluiden laadun arviointi.”  Hankkeen tavoitteena oli, että mahdollisimman moni työntekijä alueen kirjastoista pääsisi tutustumaan alueen toisen kirjaston työhön ja sen työntekijöihin. Samalla levitettäisiin kunkin kirjaston hyviä työkäytänteitä.


Kirjastovierailu vertaiskehittämisen menetelmänä

Oulun Eteläisen kirjastoihin kuuluu 17 yleistä kirjastoa, kaksi tieteellistä kirjastoa ja yksi oppilaitoskirjasto, joten vaihtoehtoja työvierailupaikoiksi oli aivan riittävästi. Koska joukossa oli kaksi tieteellistä kirjastoa, Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjastot, oli aika luonnollista, että molempien kirjastojen työntekijät tekivät vierailukäyntinsä toistensa kirjastoihin.  Lisäksi Ylivieskan Centrian kirjastoon tutustui yksi Reisjärven kirjaston työntekijä.

Kirjastovierailua voidaan pitää yhtenä työn vertaiskehittämismenetelmänä eli varjostamisena. Siinä kaksi eri työpaikan työntekijää varjostaa eli seuraa ja havannoi toisiaan yhden tai useamman työpäivän ajan. Varjostaminen mahdollistaa hyvien työkäytänteiden levittämisen ja sekä verkostoitumisen toisten kirjastojen kollegojen kanssa. Erityisesti yksin työskentelevät saavat vertaistukea, kun voivat keskustella samanlaisissa tehtävissä olevien kanssa. (Häkkinen 2011.)

Kirjastovierailut pohjustettiin hyvin ja niihin hankittiin jokaisen esimiehen suostumus. Jotta työvierailusta saisi mahdollisimman paljon hyötyä, piti vierailijoiden arvioida kirjastoa myös tilana ja äänimaisemana. Jokaisen vierailijan oli hyvä tutustua oman kiinnostuksensa mukaisesti johonkin osaan ammatillisesta kirjastotyöstä, huomioitava vieraan kirjaston työtapoja ja vaihtoehtoisia tapoja tehdä jotain kirjastotyötä.  Lopuksi vierailusta laadittiin vielä hankkeen vetäjän kanssa yhteinen palaute hanketyöryhmälle ja kirjastolle, jossa vierailtiin.

Hyllyjen tarkastelua

Ylivieskan Centria-kirjasto vierailijoiden silmin nähtynä

 Vierailijat pitivät Ylivieskan Centria-kirjastoa siistinä, valoisana ja toimivana. Vanhat puiset, mutta edelleen tukevat kirjahyllyt ja hyllyjen päätyihin laaditut isot opasteet saivat kiitosta.  Asiakaspalvelutiskin koettiin olevan hyvällä paikalla oven vieressä. Uutuuskirjat pyörivissä telineissään ja muutama erillinen kirjanäyttely toivat hyvin esille uusia kirjoja. Opiskelijoiden vähäiset työskentelytilat hiukan ihmetyttivät vierailijoita. Ilmastoinnin kohina ja viileä ilmavirta koettiin häiritseviksi tekijöiksi. Koska vieraat osasivat katsoa tiloja ammattilaisen silmin, ainakin yksi hyvä muutosehdotus tuli esille: Itsepalvelulainaus kannattaisi sijoittaa lähemmäksi lainaustiskiä, jolloin sen käyttöä voisi helpommin opastaa ja valvoa. Ajatuksena se onkin mitä mainioin, mutta toteuttamista estävät sähköpistokkeiden puuttuminen.

 
Hyllyjen opasteet.

Vierailun hyödyt

 Vierailujen aikana toteutui tavoite keskustella omista töistään samaa työtä tekevän kanssa. Paljon keskustelunaihetta antoivat kirjastoissa käytössä olevat kirjastojärjestelmät ja niissä olevat erilaiset ominaisuudet. Oli mielenkiintoista kuulla, miten varaukset tai erilaiset kirjastomaksut eri kirjastoissa hoideltiin tai miten kirja valittiin ja millainen oli sen matka hankinnasta lainaajan käteen. Keskusteluissa tuli esille myös asiakaspalvelun merkitys ja sille annettu painoarvo eri kirjastoissa. Vieraiden mielestä Ylivieskassa asiakkaita palveltiin ja heitä huomioitiin niin, että asiakkaat uskalsivat tulla kysymään neuvoa virkailijalta.

Vierailupäivä oli mukavaa vaihtelua arkiseen puurtamiseen niin vierailijoille kuin vierailun kohteena olleelle kirjastollekin.  Vierailu antoi myös rohkeutta suunnitella uutta tutustumiskäyntiä johonkin toiseen kirjastoon. Oman ammatti-identiteetin koettiin vahvistuneen vierailujen aikana vertaistuen myötä.

Hankkeen loppuraportissa nousee esille paljon asioita, jotka koskevat yleisiä kirjastoja, koska ne ovat enemmistönä tässä hankkeessa. Mukana on kuitenkin asioita, joita tieteellisessäkin kirjastossa voidaan soveltaa: aineiston esillepanoa, luokituksen syvyyttä tai  tilan viihtyvyyttä. Vierailun jälkeen saattoi itse kukin pohtia ja verrata oman kirjastonsa toimivuutta, laatua ja tehokkuutta toisen kirjaston prosesseihin ja poimia sieltä parhaat käytänteet myös mukaan arkiseen uurastukseensa.

 

Kirjoitaja:

Hannele Myntti, informaatikko Centria

 

Lähteet:

Häkkinen, M. 2011. Työn varjostaminen: vertaiskehittämismenetelmä. eOSMO-hankkeen verkkodokumentti. http://www.eosmo.fi/tyokirja/varjostaminen/index.html

Työvierailut Oulun Eteläisen kirjastoissa 2017 : Pää sisältöön – Oulun Eteläisen kirjastopalveluiden laadun arviointi –hanke.  2017.

Pexellin kuvat:  Creative Commons Zero (CC0) license

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentit

Jätä kommentti