Verkko-oppimisen sietämätön keveys?

13.04.2016

Informaatikko Arja Kunnelan kokemukset oppimispiiristä ja verkkotyökalujen arvioinnista laajensivat työpöydän Jyväskylästä maailmalle. Susanna Niemilahti-Könkkölä haastatteli Arja Kunnelaa hänen kokemuksistaan ja ideoistaan.

Äiti ja piiskuri
Arjaa naurattaa makeasti, kun hän kuvaa pätevöitymistään ammatilliseksi opettajaksi englanninkielisessä koulutuksessa. Oppimispiiri Dream Team jakoi oppimistehtävissä keskenään vetovastuut ryhmäkohtaisille osioille:

Pedagogisen kehittämishanketehtävän vetäjänä olin välillä äiti, toisinaan taas piiskuri tai kellokalle, kun yritin pitää kansainvälisen tiimimme kaiken karvaisilla verkkoyhteyksillä kasassa ja asiassa. Ainakin opin, miten ryhmä toimii – tai kun se ei toimi!

Informaatikko Arja Kunnela ei arvannut ponkaistessaan pätevöitymään opettajaksi, että hän saisi sydänjuuriaan myöten tuntea ryhmädynamiikan moninaisuuden: jakamisen, monikulttuurisuuden, ystävyyden ja sietämättömän laiskuuden tai kauniisti sanottuna erilaisen priorisoinnin.

Parasta oli kuitenkin toisilta oppiminen ja työpöytäni laajeneminen oikeasti globaaliksi, rajattomaksi. Kaikilla oli pohjana IL-mallit ja oppimisteoriat. Olimme oikeasti samalla viivalla.

Opettajakorkeakoululle ominaisesti opiskelijat olivat taustoiltaan maan ja taivaan väliltä: yksi ryhmäläinen oli Hornet-lentäjä, toinen talousalan yliopisto-opettaja, kansainvälisessä ryhmässä oli myös eri kansalaisuuksia. Yhteensä oppimispiirissä oli kuusi jäsentä, tapaamiset hoidettiin pääasiassa verkossa. Kokousvälineitä (Adoben Connect pro ja Skype) arvioitiin samalla tositilanteissa.

Puutoslistalla laadukkaat verkkotyökalut
Kansainvälisessä oppimispiirissä ryhmäläisiä inspiroi verkossa toimiminen ja oppiminen, osa heistä opetti verkossa jatkuvasti. Pedagogista kehittämishankkeen aihetta ei tarvinnutkaan kauan tällä porukalla kalastella. Kaikkia kiinnosti etsiä laadukkaita verkko-opetusvälineitä ja kriteereitä niiden arvioimiseen.

Arja halusi nostaa erityisesti esille keinot, miten erotetaan laadukkaat, kaikille avoimet materiaalit mitään sanomattomien joukosta. Sivustojen ja aineistojen arvioinnissa on aina lähdettävä liikkeelle opiskelijoiden tarpeista: sisältö, sitouttaminen ja käytettävyys. Jokainen ryhmäläinen sovelsi ja arvioi löydettyjä kriteeristöjä arjen työvälineisiinsä. Arja tutki Optimassa olevaa JAMKin kirjaston Specialized Information Seeking -kurssia ja lisäsi siihen ripeästi keskustelumahdollisuuksia ja vapaasti verkossa olevia materiaaleja.

Oppimispiirin kehittämishankkeen tuloksena syntyi teema-artikkelisarja Perfectmatch.com Welhoja verkossa -lehteen. Tiivistettynä ne käsittelevät verkkoympäristöjen arviointia ja laatua. Lukekaa ja toimikaa, sanoisi Arja.

Teema-artikkelit: 

Sarjaan kuuluu lisäksi viisi muuta oppimispiiri Dream Teamin kirjoittamaa artikkelia.

Lisätietoja: Arja Kunnela, p. 358407717902, etunimi.sukunimi 

Kirjoittajat

Susanna Niemilahti-Könkkölä

Informaatikko

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti