Verkkokurssin kertomaa

20.05.2022

Kuva Maicon Fonseca Zanco, Pixabay

Yhä useampi opiskelija suorittaa tutkintonsa nykyään monimuotototeutuksella. Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjastossa päätimme rakentaa oman verkkokurssin tiedonhauntaitojen vahvistamiseen. Haluamme tukea opiskelijoiden tiedonhaun osaamista aivan tiedonhaun alkeista opinnäytetyön valmisteluun asti.  

Tarjoamme nyt opiskelijoille omaehtoista tapaa omaksua tiedonhankinnan taitoja. Kaikki opiskelijat eivät aikataulullisista syistä pääse mukaan tiedonhaun luennoille tai eivät ajattelemattomuuttaan osallistu niille. Nyt kaikilla on samanlainen mahdollisuus osallistua kirjaston tarjoamalle verkkokurssille. Kerran kurssille ilmoittautunut opiskelija voi hyödyntää verkkokurssin sisältöjä koko opiskelujensa ajan. Kirjaston verkkokurssi näkyy opiskelijoiden oppimisalustalla hänen omissa kursseissaan.

Ryhdyimme rakentamaan Kirjasto- ja tietopalvelut -verkkokurssia Diakle-oppimisalustalle noin vuosi sitten. Verkkokurssin sisältö muokkautuu ja näkyy opiskelijoille vaiheittain. Opiskelijat voivat tällä hetkellä suorittaa seuraavat osiot: Tiedonhaun perusteet, Terveysalan tiedonlähteet ja Tieteellinen artikkeli. Työn alla on vielä mm. osiot tilastotiedon hausta, lähdemerkinnöistä ja viitteidenhallinnasta ja tiedonhaun suunnittelusta. Englanninkielinen verkkokurssi  on nimeltään Library and information services. Tällä hetkellä opiskelijat voivat suorittaa osiot: Basics of information searching ja Information searching for thesis.

Kuva: Verkkokurssin etusivun.

Kirjasto- ja tietopalvelut verkkokurssi käytännössä

Tavoitteenamme on luoda monipuolinen kokonaisuus erilaisista tiedonhakua ja kirjaston palveluita käsiteltävistä aiheista. Emme halua pelkästään kirjallisia ohjeita tekstitiedostojen muodossa vaan lisäksi esim. kuvia, videoita ja podcasteja. Tarkoitus on tehdä asiat mahdollisimman ymmärrettäviksi ilman kirjastolaisten ammattislangia. Kurssin osioissa on erilainen määrä Diakle-oppimisympäristöön luomiamme aktiviteetteja, jotka haastavat ja auttavat opiskelijoita testaamaan omaa osaamistaan. Voit mm. tarkistaa asioita check-lista -aktiviteetin avulla, voit jakaa muille vinkkejä keskustelualueella tai tehdä osaamiskokeen opituista asioista. Suunnittelemme verkkokurssin mainostamista myös henkilökunnalle tai erillisen verkkokurssin osion muokkaamista henkilökunnalle, joka vastaisi heidän tiedonhankintatarpeisiinsa.

Kirjaston verkkokurssi avautui opiskelijoille syksyllä 2021, ja tällä hetkellä verkkokurssilla on reilut 600 opiskelijaa. Iso osa verkkokurssia suorittaneista on ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kirjaston tarjoamilla lähiopetustunneilla  on hyödynnetty verkkokurssin sisältöjä ja saatu opiskelijoita tutustumaan verkkokurssin eri sisältöihin sekä kurssin aktiviteetteihin ja testeihin. Tällä hetkellä suomenkielisen verkkokurssit testejä on suoritettu myös samat reilut 600 suorituskertaa.

Taustamateriaalien läpikäymiseen kuluu opiskelijoilta tietenkin erilainen määrä aikaa, mutta opiskelija voi valita osion, minkä itse haluaa käydä läpi. Ehkä tietystä osiosta valitset katsottavaksi videon, ehkä seuraavasta osiosta kuuntelet podcastin. Verkkokurssin sisällön hyöty on, että voi palata aina osioihin tai asioihin, jotka ovat jääneet askarruttamaan.

Verkkokurssin sisällöissä olemme pyrkineet käyttämään aineistoja, joissa on diakilainen näkökulma ja aiheet. Kysymykset käsittelevät sosiaali- ja terveysalaa, kirkonalaa ja tulkkausta. Diakilainen näkökulma tekee opiskelijalle verkkokurssin paljon konkreettisemmaksi. Käytämme tiedonhakuihin tietokantoja, joista tiedämme opiskelijoiden hyötyvän kaikkein eniten.

Verkkokurssin testit

Verkkokurssillä on tällä hetkellä useampi testi. Opiskelija voi testata taitojaan seuraavissa osioissa: Tiedonhaun perusteet ja Tieteellinen artikkeli, Basics of information searching ja Information searching for thesis. Esimerkiksi osion Tiedonhaun perusteet testin kysymyksiin osattiin vastata hyvin. Testin kysymykset olivat kirjastonkäytön perusasioita eli kuinka osaat lukea Diak Finnan ja kansallisen Finnan tietueita. Alla olevassa kuvassa on näkyvissä opiskelijoiden onnistuminen. Testissä oli kymmenen kysymystä.

Kuva: Opiskelijoiden onnistuminen Tiedonhaun perusteiden testissä.​​​​​​​

Suurin osa opiskelijoista onnistui testin suorittamisessa todella hyvin, ja onkin hyvä antaa opiskelijoille onnistumisen tunnetta. Kuitenkaan kaikki opiskelijat eivät saaneet kaikkia oikein, ja tuloksissa oli jonkin verran hajontaa. Jatkamme kuitenkin samoilla testeillä vielä ensi syksyn ja vedämme johtopäätöksiä enemmän sen jälkeen.

Palaute verkkokurssista

Pyysimme opiskelijoilta palautetta verkkokurssin sisällöistä ja kysyimme heiltä myös, mitä olivat oppineet. Palautteen saaminen on tärkeää jatkotoimenpiteiden osalta.  60 opiskelijaa eli noin 10 prosenttia opiskelijoista antoi palautetta koko verkkokurssisn sisällöstä. Pääsääntöisesti verkkokurssin sisällöstä saatu palaute oli positiivista. Joidenkin opiskelijoiden mielestä sisältöä oli liikaa, mutta joidenkin mielestä taas liian vähän. Saamamme palaute ei aiheuta vielä muutoksia verkkokurssin sisältöön, mutta jatkossakin kysymme opiskelijoiden toiveita, ja kuuntelemme, kuinka verkkokurssia voisi kehittää. Vastauksia tuli hyvin laidasta laitaan yhteensä reilussa sadassa palautteessa. Alla olevasta kuvasta näkyy opiskelijoiden kehittämisehdotuksia ja palautteita.

Kuva: Verkkokurssin suorittaneiden kehittämisehdotuksia ja palautteita​​​​​​​

Vaikea kuitenkin tietää, kuinka moni loppujen lopuksi palaa verkkokurssin sisältöihin. Tarkoitus on mainostaa ja viestiä verkkokurssista säännöllisin väliajoin eri viestintävälineissä: Tuudossa, Diakle-oppimisympäristössä, Facebookissa, Twitterissä ja kirjaston sähköisillä tauluilla.

Opiskelijan mielipide omasta oppimisesta

Kysyimme opiskelijoilta myös, mitä he oppivat verkkokurssin aikana. On mukava nähdä palautteesta opiskelijoiden omakohtaisista oppimistuloksista. Alla olevassa kuvassa näkyy opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitä he itse kokivat oppineensa.

Kuva: Opiskelijoiden kommentteja omasta oppimisestaan​​​​​​​

Vielä on kulunut niin lyhyt aika ettei voi sanoa, että oppiminen olisi erilaista kuin ennen verkkokurssin olemassaoloa. Verkkokurssin lisäksi opetamme tiedonhakua lähiopetuksena ja verkon välityksellä. Osittain opiskelijoiden vastauksissa saattoi mennä sekaisin tunnilla pidetty lähiopetus versus verkkokurssin sisältö. Informaatikko opettaa useamman kerran opiskelijoille tiedonhakua. Alkuvaiheen opiskelijoille on kirjastonkäytön perusteisiin liittyvä ORI-jakso. Myöhemmin tulevat ammatillisuuteen painottuva AMM0-1-opetus sekä tutkimukseen ja kehitykseen painottuva KEH-1-luento. Mikäli opiskelija hallitsisivat kaiken  tarjoamamme eri osioiden tiedot ja taidot, niin yhteiskunta saisi todellisia tiedonhaun osaajia.

Kirjoittajat

Markku Hiltunen

informaatikko

Diakonia ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti