Vihreän saaren valloitus: Erasmus-vaihdossa Dublinissa

11.12.2017

Olin kesäkuussa 2017 Erasmus-vaihdossa Dublinissa. Viikon aikana tuli tutuksi kirjastotilojen suunnittelu, asiakaskokemuksen tutkiminen, erikoiskokoelmien haasteet, dublinilaisten vieraanvaraisuus ja kollegat eri puolilta Eurooppa.   

Osallistuin Dublinissa Erasmus Library Staff Mobility Week -vaihtoon 26.–30.6.2017. Ohjelman järjesti Conul (Consortium of National and University Libraries) ja viikon aikana vierailimme useassa eri yliopistossa. Viikon teemoja olivat: informaatio ja digilukutaidot, kirjastot tilana, kulttuuriperintö ja erikoiskokoelmat, tutkimuksen tukeminen, asiakaspalvelu ja asiakaskokemukset sekä muutos ja tulevaisuuden osaamistarpeet kirjastotyössä.

Osallistujia oli yhteensä 18 kymmenestä eri maasta, Suomesta ei ollut muita osallistujia. Kaikki osallistujat pitivät lyhyen esityksen jostakin viikon teemasta. Oman esitykseni aiheena oli Libraries and Chance and Future Skills ja sain kunnian päättää viikon ohjelman omalla esitykselläni.  

Yliopistot ja colleget, joissa vierailimme viikon aikana olivat: Dublin City University, Dublin Institute of Technology, Mayhooth University, Royal College of Surgeons in Ireland, Trinity College, University College Dublin ja University of Dublin.  

Eväitä omaan työhön 

Viikon ohjelma oli erittäin tiivis ja mielenkiintoista asiaa oli paljon, tässä artikkelissa on joitakin poimintoja viikon annista. Oman työn kannalta mielenkiintoisimpia olivat esitykset, joissa käsiteltiin asiakaskyselyjä ja tapoja kerätä asiakkaiden kokemuksia kirjastoista sekä tiedonhankinnan opetuksen vaikuttavuuteen liittyvät esitykset. Vierailukohteista sai hyviä ideoita tilasuunnitteluun. 

Viikko oli hyvin järjestetty, suurkiitos järjestäjille! Parasta oli tavata kollegoita eri maista, vaihtaa kuulumisia ja hyviä käytänteitä ja todeta, että samojen asioiden ja ongelmien parissa painimme kaikkialla. 

Muunneltavat kirjastotilat ja viidakko kirjastossa 

Viikon aikana vierailimme useassa kirjastossa ja vierailukohteissa oli tilasuunnittelussa panostettu erilaisiin opiskelutiloihin ja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tiloja muokattiin opiskelijoiden toiveiden perusteella. Kirjastoissa oli avointa tilaa, täysin hiljaisia tiloja, rauhallisia opiskelutiloja ja ryhmätyötiloja. Suosituimpia tiloja olivat hiljaiset työtilat ja ryhmätyötilat. Melu koettiin ongelmana kaikissa kirjastoissa, ja melua pyrittiin estämään tekstiilien avulla ja siksi lähes joka kirjastossa oli kokolattiamatto.  

Tilasuunnittelussa lähtökohtana oli tarjota asiakkaille nykyaikaisia oppimistiloja sekä tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Tilojen muunneltavuus oli huomioitu kalustuksessa ja teknisissä ratkaisuissa, esimerkiksi pistorasiat ja sähköjohdot oli usein integroitu kalusteisiin.

Yksi vierailukohteistamme oli Royal College of Surgeons in Irelandin upouusi kampus, joka avattiin opiskelijoille syyskuussa 2017. Rakennuksessa on kymmenen kerrosta, 120 000 m²:ä ja se sijaitsee Dublinin ydinkeskustassa. Kampuksella sijaitsee mm. kirjasto, yli 500-paikkainen auditorio, kuntosali, koripallokenttä, leikkaussalit, potilashuoneet jne.. Rakennus on suunniteltu energiatehokkaaksi. Tilojen kalustusta suunniteltaessa oli pyydetty opiskelijoita testaamaan kalusteita ja antamaan niistä palautetta.

Energiatehokkuus oli huomioitu myös Mayhoothin yliopiston kirjastossa, jossa rakennus reagoi säänvaihteluihin ja säätää automaattisesti ilmastointia tarpeen mukaan. Ikkunoissa on puukaihtimet, jotka avautuvat tai sulkeutuvat automaattisesti, raitis ilma tulee sisälle lattiassa olevista kanavista. Katossa olevilla akustisilla syvennyksillä ehkäistään melua. Kirjaston asiakaspalvelu näyttää viidakolta, koska koko kerros on tulvillaan oikeita viherkasveja.

Mayhoothin yliopiston kirjasto on tenttikaudella avoinna klo 8–02. Kaikki kirjaston tilat eivät ole käytössä yöllä, vaan kirjaston pääaulassa on lasiseinät, joilla tilan voi sulkea. Päivisin lasiseinät taitetaan kasaan ja laitetaan komeroon säilöön, ja koko pääaula on avointa tilaa. Yöllä opiskelijoilla on pääsy osaan lukusaleista, kirjaston kokoelmat ja lainaaminen on suljettu. Mayhooth on pieni kaupunki, joka sijaitsee alle tunnin junamatkan päässä Dublinista. Junia tai busseja Dubliniin ei liikennöi yöllä eikä kirjastossa ei ole myöskään kahvilaa, joka olisi avoinna myöhään, mutta tenttikauden myöhäinen aukioloaika on silti erittäin suosittu.

Itsepalvelua ja tukea opiskelijoille

Kirjastoissa oli kirjaston ja it-tuen yhteinen asiakaspalvelupiste, ja itsepalvelutunnit olivat käytössä kaikissa kirjastoissa. Kirjastoissa oli läppärilainausautomaatteja, joista voi lainata läppärin opiskelijakortilla kirjaston tiloissa käytettäväksi. Kirjastoissa myös neuvottiin opiskelijoita käyttämään omia laitteita kirjaston tiloissa (BYOD = bring your own device). Tulostus, kopiointi jne. tapahtui myös opiskelijakortilla, tulostamisesta perittiin pieni maksu.  

Kirjastot eivät välttämättä ole avoimia kaikille, vaan ainoastaan omille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kirjastoon mennään sisälle ja kirjastosta poistutaan porttien kautta, ja portti aukeaa kirjastokortilla.   

Kirjastoissa oli järjestetty jatko-opiskelijoille oma lukusali. Irlannissa tutkinto-opiskelijoilla ei ole lukukausimaksuja (he maksavat kuitenkin opintojen alussa 4000 €:n rekisteröitymismaksun). Jatko-opiskelijoille lukukausimaksu on 8000–10 000 €, ja kirjasto tukee opintoja järjestämällä vain jatko-opiskelijoille avoimet, ”paremman” opiskelutilat. 

University College Dublinin James Joyce kirjastossa oli järjestetty opiskelijoille suositut math support, writing support ja information skills support -tukipisteet. Kirjasto päivysti tiedonhaun tukipisteessä, muissa laitosten henkilökunta tai jatko-opiskelijat. Kirjaston alakerrassa oli varattu jokaiselle tukipisteellä oma tila, muuna aikana tilat olivat opiskelijoiden käytössä.

Verkkopalvelut ja osaamistarpeet 

Fyysisten tilojen parantamisen lisäksi verkkopalvelujen kehittäminen ja niihin panostaminen nähtiin tärkeänä vierailukohteissa. Kirjaston palvelujen tulee olla saatavissa 24/7, myös etänä. University College Dublinin kirjastossa oli panostettu erityisen paljon verkko-oppimateriaaleihin, jotka ovat saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kirjastossa oli tehty verkkoon erilaisia tukimateriaaleja: videoita, LibGuides -oppaita, interaktiivisia tutoriaaleja, esityksiä jne.. Kirjaston ja yliopiston opetushenkilöstön yhteistyö todettiin oleelliseksi info- ja digilukutaitoja kehitettäessä. 

Mielenkiintoisena esimerkkinä James Molloy University College Dublinin kirjastosta kertoi Beijing-Dublin International Collegesta, joka on University College Dublinin ja Beijing University of Technologyn yhteinen kampus Pekingissä. Aikaero ja erilaiset kulttuurit tuovat haasteita opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen.  

Viikon aikana pohdittiin, miten kirjastoammattilaisten rooli on muuttunut ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Verkkopalvelut edellyttävät teknistä osaamista, mutta myös käyttäjien ohjaamista ja opastamista. Tiedonhankinnan opetus edellyttää pedagogista osaamista. Kirjastotyössä vaaditaan moniosaamista. Tulevaisuuden ennakointi ja uusien palvelujen kehittäminen nähtiin tärkeänä. 

Kansallisaarteita ja historian havinaa 

Maanantaina vierailimme Irlannin kansalliskirjastossa, joka juhlii tänä vuonna 140-vuotissyntymäpäiväänsä. Kirjasto sijaitsee viktoriaanisessa rakennuksessa, joka on suunniteltu alun perin kirjastoksi, mutta joka ei ole ihanteellinen säilytyspaikka kokoelmille. Kirjastossa on aloitettu 4-5 vuotta kestävä projekti, jossa kokoelmat puhdistetaan, luetteloidaan, viivakooditarroitetaan ja kirjaston tilat ja hyllyt järjestetään uudestaan. Kirjasto ei ole ainoastaan säilytyspaikka, vaan tavoitteena on innostaa asiakkaita käyttämään kokoelmia esimerkiksi näyttelyjen kautta sekä digitoimalla kokoelmia. Digikokoelmilla on kymmeniä miljoona käyttäjiä ja suosituimpia verkkokokoelmista ovat kirkonkirjat.  

Keskiviikkona vierailimme Trinity Collegen vanhassa kirjastossa vastapainona uusille tai uudistetuille kirjastoille. Kirjastossa vierailee n. 900 000 kävijää joka vuosi, ja vetonaulat ovat Long Room -lukusali sekä Books of Kells. Long Room on rakennettu vuosina 1712–1732, ja kokoelmassa on 200 000 kirjaston vanhinta kirjaa, sekä yksi kansallisaarteista eli Irlannin vanhin säilynyt harppu. Books of Kells on nahkasta valmistettu, kuvitettu latinankielinen evankeliumikäsikirjoitus, jonka kelttiläiset munkit valmistivat n. vuonna 800. 

Lisätietoa viikon ohjelmasta

http://www.conul.ie/erasmus-library-staff-mobility-dublin-2017-26-30-june/ viitattu 2.10.2017  

Kirjoittaja:

Kirsi Mononen, informaatikko Karelia

  

 

Kommentit

Jätä kommentti