Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto Leena Eleniukselle, Kaisa Puttoselle ja Riitta-Liisa Karjalaiselle

12.06.2023

TSV:n asiantuntija Ilmari Jauhiainen palkitsee Kaisa Puttosen, Riitta-Liisa Karjalaisen ja Leena Eleniuksen AVOTT-kesäpäivillä. Kuva: Ilpo Vuorivirta.

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto myönnettiin Kaisa Puttosen, Leena Eleniuksen ja Riitta-Liisa Karjalaisen tekemälle Huijataanko minua? Huijaanko minä muita? -oppimateriaalille. Valetiedon tunnistamiseen opastava materiaali on syntynyt AMKIT-konsortion Avoimet oppimateriaalit -työryhmän yhteistyönä. Kysyimme palkituilta kuulumisia tuoreeltaan.

Kaisa, Leena ja Riitta-Liisa ottivat palkinnon vastaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivillä maanantaina 12.6.2023. Ilmari Jauhiainen korosti palkinnonjakotilaisuudessa palkitsemisen perusteena olleen aiheen ajankohtaisuus ja korkeakoulujen yhteistyö. SYL ja Samok olivat mukana vaikuttamassa palkittavien valintaan. Palkittu oppimateriaali löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

– Emme osanneet odottaa palkintoa, se oli täysi yllätys. Olin ihan häkeltynyt, kertoi Leena Elenius tunnelmia AVOTT-päivillä.

– Meitä yhdistää rento, luova ja mukava yhdessätekeminen. Lisäksi meillä oli huoli siitä, missä maailmassa meidän opiskelijamme elävät. Sen sijaan että kerromme, mitä pitää tehdä, halusimme herättää ajattelemaan. Tämä oli myös matka meille itsellemme oppia tunnistamaan valetietoa. Kiitos kaikille yhteistyöstä, kommentoi Kaisa kiitospuheenvuorossa palkinnon saamisen jälkeen.

Huijataanko minua? Ajankohtainen oppimateriaali

Mistä idea materiaalin tekoon tuli?

– Idean lausui ääneen ensimmäisen kerran Kaisa Puttonen. Hän innosti meitä oppimateriaalin tekemiseen. Tunnistimme, että materiaalille on tarvetta, mutta emme osanneet silloin arvata, kuinka tarpeelliseksi se osoittautuisi myöhemmin, Leena kertoo alkuvaiheesta.

Ryhdyttiin tekemään materiaalia, mutta pian huomattiin, että aiheena valetieto kaikenlaisissa erilaisissa ilmentymissään on valtavan kuuma, jopa liian ajankohtainen. Tietoa ja näkemyksiä valetiedosta, faktojen tarkistamisesta, kriittisestä medialukutaidosta alkoi tulvia joka puolelta. Samoihin aikoihin syttynyt sota Ukrainassa lisäsi informaatiovaikuttamista ja propagandaa.

– Meillä oli käsissä iso ja laaja asia, joka oli välttämätöntä ottaa haltuun, opiskella, jäsentää ja rajata.

Oman oppimisen välineeksi ja alustaksi tuli kirjoittaminen. Tekijät julkaisivat teemasta artikkelin Kreodissa, mikä omalta osaltaan jäsensi ajattelua ja oppimista. Sen jälkeen materiaalin tekemistä oli luontevaa jatkaa, kun ajattelu- ja tietoperusta oli yhdessä rakennettu. Materiaalin sisällön rajaamisessa auttoi keskittyminen ammattikorkeakouluopetuksen ja -tutkintojen ympäristöön.

– Materiaalin lähtökohdaksi valittiin opiskelijan näkökulma. Halusimme helposti lähestyttävällä tavalla herätellä tarkastelemaan omaa ajattelutapaa. Teemoiksi valittiin sellaisia, mihin törmää opiskelussa, Kaisa kertoo näkökulman valinnasta. 

– Pohdimme, millaisia tietoalueita esimerkiksi terveysalan, liiketalouden tai vaikkapa tekniikan aloilla on. Millaista informaatiovaikuttamista näillä aloilla voi olla? Millaisia mahdollisia alakohtaisiakin medialukutaidon sisältöjä on tärkeää tunnistaa? Kriittinen ajattelu ja tietoa arvioiva ote on tärkeää, kun vastaanotamme uutta tietoa ja myös kun välitämme sitä eteenpäin. 

Missä yhteydessä oppimateriaali on ajateltu käytettäväksi?

–  Oppimateriaali voi olla osa tiedonhankinnan opetusta ja opiskelua. Se soveltuu taustamateriaaliksi. Sitä on mahdollista käydä läpi itsenäisesti, omaehtoisen opiskelun materiaalina.  

Tekijäverkoston yhteistyössä on voimaa

Materiaali on Avoimet oppimateriaalit -tekijäverkoston tuotoksia. Idean kehittelyssä on ollut mukana muitakin asiantuntijoita, esimerkiksi Eerika Kiuru oli mukana kirjoittamassa Kreodiin artikkelia. Avoimet oppimateriaalit -ryhmä on AMKIT-konsortion peda-ryhmän perustama ja koordinoima ryhmä.

– Ryhmän verkkotapaamisissa prosessin eri vaiheita on ollut esillä, ja niissä olemme saaneet sparrausta ja kannustusta eteenpäin. Tekemisessä on ollut tärkeää yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen ja samalla asioiden pallottelu eri näkökulmista, Riitta-Liisa kertoo yhteisestä työstä.

– Materiaalin tekemisessä erittäin mukavaa on ollut yhdessä tekeminen kollegoiden kanssa eri amk-kirjastoista. Tämä on ollut yhteinen antoisa oppimisen matka, Kaisa summaa yhteistä työtä.

 

Kommentit

Jätä kommentti