Yhdessä - ja pala kerrallaan

09.04.2021

Kuva: Veera Minkkinen. Kuva on osa oppimateriaalista.

Avoimet oppimateriaalit tiedonhankinnan opetukseen -yhteiskehittämisprojektin tuloksia esiteltiin 19.3.2021 järjestetyssä webinaarissa. Webinaari keräsi yli 80 kiinnostunutta osallistujaa. Tässä kooste työskentelystä.

 

Projektissa oppimateriaalien työstäminen on tapahtunut neljässä teemaryhmässä: Avoin tieto ja tutkimusaineisto, Lähdekritiikki ja tiedonkäyttö, Plagiointi, tekijänoikeudet ja lähdeviittaukset ja Alakohtaiset aineistot. Mukana on ollut eri vaiheissa 15-20 amk-kirjastolaista eri ammattikorkeakouluista. Osallistujia on yhdistänyt halu kehittää tiedonhankinnan opetusta ja ohjausta. Kuluneen vuoden aikana tehtyä kehittämistyötä voisi kuvata ensimmäisenä tuotantokautena, jolle on jatkoa tulossa.

Ensikurkistus tehtyihin oppimateriaaleihin

Webinaarissa jokaisen ryhmän vetäjä kertoi oman ryhmänsä kuulumiset ja näytti esimerkkejä tekemistään materiaaleista. 

Tuotettavan aineiston muotoa ei rajoitettu etukäteen, vaan ryhmät ovat voineet päättää sen itse. Moni teemaryhmä oli valinnut materiaalin muodoksi infograafin. Digivälineinä hyödynnettiin mm. Canvaa, Piktochartia, ThingLinkiä ja Powerpointia. Ryhmät testasivat eri välineitä ja valitsivat käyttöön sopivimmat alustat. Sisällön ja välineiden rakentamisessa ja hiomisessa pidettiin koko ajan tavoitteena materiaalin monikäyttöisyyttä ja soveltuvuutta eri tilanteisiin. 

Materiaalien saavutettavuus mietitytti paljon. Projektin aikana saatiin vahvempaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea on otettava huomioon saavutettavuuden suhteen. Esimerkiksi infograafien saavutettavuus aiheutti päänvaivaa, jopa ahdistustakin, kun mietimme, miten erilaiset visuaaliset elementit toimivat ohjausmateriaaleina verkossa. Keskustelut ja yhdessä pähkäileminen edesauttoivat ratkaisujen löytymisessä.

Osallistujien palautteet olivat positiivisia. Materiaalien monipuolisuudesta pidettiin. Ne koettiin selkeinä ja visuaalisina. Erityisesti Thinglink-sovelluksella tehty materiaali herätti kiinnostusta. Thinglinkin avulla toteutettuun materiaaliin oli saatu sisällytettyä paljon tietoa visuaalisesti kiinnostavassa muodossa.

Ideoita tuleville tuotantokausille

Valmiit aineistot tulevat kevään aikana saataville Avoimien oppimateriaalien kirjastoon (AOE). Projektissa tuotettu aineisto tagitetaan löytyvyyden helpottamiseksi. Tavoitteena on myös, että niistä voidaan jatkossa luoda kokoelma AOE:n sisälle. 

Yhteinen tekeminen avoimien oppimateriaalien parissa on koettu arvokkaana ja tärkeänä. Tätä työtä halutaan myös jatkaa. Webinaarissa kerättiinkin ideoita jatkoa varten. Kommenteissa nousi esille materiaalitarpeita esimerkiksi avoimeen dataan ja informaatiolukutaitoon liittyen. Lisäksi tarvitaan kieliversioita (swe+eng) eri materiaaleista. 

Kehittämisryhmän tapaamisissa uusina aiheideoina on ollut esillä mm. Google Scholar, mikä on viitekehys, miten tunnistan tieteellisen artikkelin ja kirjallisuuskatsauksen laatiminen. 

Yleisesti toivottiin, että tieto materiaaleista saataisiin laajalti amkit kentälle. Tiedotamme materiaalien valmistumisesta ja käyttömahdollisuudesta amk-kirjastot -listalla, jotta materiaalien olemassaolosta tiedetään ja niitä otetaan käyttöön.

On kiinnostavaa saada seurantatietoa, miten materiaaleja jatkossa hyödynnetään eri kirjastoissa. 

Luottamus tukee oppimista

Koko projekti on ollut valtava oppimismatka avointen oppimateriaalien maailmaan. Sen mukaansatempaava innostus, vertaistuki ja yhteinen tekeminen kantavat meitä osallistujia haasteellisessa korkeakoulukirjastomaailmassamme. Uudet ajattelumallit auttavat ymmärtämään paremmin opiskelijoidenkin toimintaa erilaisten oppimistapojen viidakossa. 

Luottamus ryhmän sisällä on mahdollistanut sen, että kysymyksiä, pulmia ja tekemiseen liittyviä ongelmia on voinut tuoda avoimesti esille ja niihin on saanut apua ja tukea ryhmältä. Ryhmään on syntynyt avoin yhdessä tekemisen ja jakamisen henki. 

Jos kiinnostuit ryhmän toiminnasta, mukaan mahtuu. Ota yhteyttä kirjoittajiin.

Kirjoittajat

Leena Elenius

informaatikko

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Riitta-Liisa Karjalainen

kirjaston johtaja

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Eerika Kiuru

informaatikko

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Arja Kunnela

informaatikko

Jyväskylän ammattikorkekoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Elina Laineenoja

tietoasiantuntija

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Mari Mäkynen

tietoasiantuntija

Tritonia, Vaasan yliopisto

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Anne Mikkanen ma toukok. 03 11:38:28 2021

... "uusina aiheideoina" ... "miten tunnistan tieteellisen artikkelin" ...
Tämä olisi hyödyllinen infograafin aihe! Yllättävän usein opiskelija kysyy: Onko tämä tutkimuslähde, käykö väitöskirja lähteeksi, mikä on vertaisarvioitu? Nämä on varmasti käsitelty opintojen aikana, mutta kun on aika valita lähteitä omaan opinnäytetyöhön, niin epävarmuus iskee.

Leena E ti kesäk. 08 15:39:45 2021

Anne, kiitos kommentistasi. - Tiedon arviointiin, luotettavan ja soveltuvan tiedon tunnistamiseen tarvitaan välineitä. Infograafi tai muu kätevä kiteytys auttaisi varmasti ydinasioiden oivaltamisessa.

Jätä kommentti