Yhteistilaston kehittäminen etenee hitaasti

18.03.2022

Kuva: Elf-moondance, Pixabay CC0

Viime vuoden lopulla Kreodissa lupasimme kertoa tarkemmin yhteistilaston tietojen keräämisestä. Tilanteen kuitenkin venyessä ja paukkuessa, tässä on lyhyt tilannekatsaus.

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastoalustan tarjoaminen Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto julkaistiin toukokuussa 2021. Suunnitelmissa on ollut jatkaa tilaston kehittämistä ja ylläpitoa uudelta pohjalta. Tieteellisten kirjastojen tilastointi -ryhmässä (Titi) on tehty valmistelua ja eri vaihtoehdoista on keskusteltu KITT2 käyttäjien yleiskokouksessa.

Tieteellisten kirjastojen (AMKIT, FUN, Erikoiskirjastot) johtajille järjestettiin yhteiskokous 8.2.2022. Asialista muodostui Titi-työryhmän tekemistä selvityksistä ja esityksistä. Titi-tilastoryhmä toimi vuoden 2020 lopulta alkaen ja selvityksessä oli niin teknisen alustan uudistaminen kuin kerättävien sisältöjen määrittely, jälkimmäistä tehtiin edellisen työryhmän työn pohjalta. Titi-työryhmässä AMK-kirjastoja edustivat Päivi Ylitalo-Kallio (Metropolia), Jarkko Meronen (SeAMK) ja Jussi Kärki (SAMK).  Kokouksessa päätettiin luopua tilastojärjestelmän käytöstä.

Jatkossa kukin kirjasto kerää ja julkaisee omat tilastotietonsa yhteisesti määritellyn formaatin mukaisesti. Tilastojen yhteismitallisuuden ja vertailukelpoisuden varmistamiseksi myös jatkossa päätettiin perustaa asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän nimeäminen tapahtuu sektoreittain ja työ alkaa mahdollisimman nopeasti.                   

Titi-työryhmän esityksestä poiketen samassa kokouksessa päätettiin vuoden 2021 tilastojen osalta, että niitä ei ole kannattavaa kerätä KITT2:n mukaan, vaan valitaan sellaiset määreet, jotka on mahdollista kerätä automaattisesti ja jotka koskevat kaikkia kirjastoja. Titi-työryhmän ehdotusta kerättävistä määreistä käytetään minimitasona vuoden 2021 tietojen tilastointiin, mutta jokainen kirjasto voi kerätä tietoja halutessaan laajemmin. Asiantuntijaryhmä tarkentaa Titi-työryhmän ehdotusta ja myöhemmin sovitaan yhdessä kerättävät määreet.

AMK-kirjastojen edustajat asiantuntijaryhmässä ovat Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolia (KOHA), Jarkko Meronen, SeAMK (Alma), Teuvo Kupiainen, Lab (Alma, yhteiskirjastot).

KITT-yhteistilaston luvut tullaan siirtämään Tietoarkistoon, luvut ovat ladattavissa KITTistä vuoden 2022 loppuun asti.

 

Kirjoittajat

Jussi Kärki

kirjastopäällikkö

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Päivi Ylitalo-Kallio

Informaatikko

Metropolia

Kirjoittajan muut artikkelit

Jarkko Meronen

suunnittelija

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti