Yli 12 700 vastausta AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyyn

20.09.2017

Käyttäjäkyselyn palkinnon luovutus Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa

Yli 12 700 vastaajaa kertoi mielipiteensä ammattikorkeakoulukirjaston palveluista huhti-toukokuussa järjestetyssä AMKIT-konsortion koordinoimassa AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyssä. Valtakunnallisen AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyn avulla kirjastojen on mahdollista kuulla kirjastonkäyttäjien ajatuksia ja saada arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi.

Kokonaisuutena kaikkien kyselyyn osallistuneiden ammattikorkeakoulujen palvelujen toimivuus sai arvosanan 4,3 asteikon ollessa 1 - 5. Samalla asteikolla kirjaston palvelujen tärkeys sai arvosanan 4,7.

Arvonnassa onni suosi Turun AMK:n vastaajaa

Valtakunnallisen käyttäjäkyselyn kaikkien vastanneiden kesken tehdyssä arvonnassa onni suosi Turun AMK:n vastaajaa.

Musiikkia opiskeleva Noora Karsikas kertoo käyttäneensä erään bussilla tehdyn työmatkansa käyttäjäkyselyyn vastaamiseen, eikä suotta: Noora voitti AMKIT-konsortion arpoman iPad-laitteen.

Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalveluiden kirjastonjohtaja Marja Anttonen ojensi palkinnon Nooralle Linnankadun kampuskirjastossa. Laite tulee hyötykäyttöön: Noora kertoo opettajan sijaisuuksia tehdessään todenneensa, että oppilaat hyödyntävät tabletteja. Nyt hän iloitsee, että saa myös itse työkalun käyttöönsä.
Käyttäjäkyselyn palkinnon luovutus Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa

Noora käyttää kirjastoa usein ja antaa kiitosta hyvästä palvelusta. Hän pitää kirjastoa tärkeänä opiskelijoille ja kertoo lainanneensa paljon nuottiaineistoja opiskelujensa aikana. Myös kirjastotilat ovat musiikinopiskelijoiden ahkerassa käytössä.

- Musiikinopiskelijat käytännössä asuvat kirjastossa! Noora kertoo.

Onnittelut voittajalle!

Teksti Liisa Tiittanen
Kuva Suvi Pukero

Kommentit

Jätä kommentti