Yrittäjyys yhdistää – keitaista eläviin lainoihin

14.04.2016

Kuva 3. Lutakon kampuskirjaston uuden oppimisen tila on Entre

Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK Kirjasto ja yrittäjyyspalveluja tarjoava JAMK Generator ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä. Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet muun muassa Yrittäjyystiedon keitaat ja viimeisin yhteistyömuoto on Yrittäjyyden elävä kirjasto.

Yhteistyö sai alkunsa vuonna 2014 järjestetystä yhteisestä opiskelijoille suunnatusta tapahtumasta, jossa kirjaston ja Generatorin lisäksi oli mukana myös Jyväskylä Entrepreneurship Society JES ry. Tapahtuma sai nimen Yrittäjyysviidakko.

Tapahtumassa haastettiin opiskelijat ja henkilökunta ideoimaan yrittäjyyskirjastoa yhdessä. Toiveiden ja tarpeiden perusteella päätettiin perustaa yrittäjyysaineistoista koostuvat erilliset palvelupisteet Lutakon kampuskirjastoon ja Pääkampuksen kirjastoon. Runsaista ehdotuksista nimeksi valikoitui Yrittäjyystiedon keidas – Entrepreneurship Oasis.

Yrittäjyystiedon keitailla asiakkaillemme tarjotaan yrittäjyyttä käsitteleviä kirjoja ja lehtiä sekä printteinä että sähköisesti. Kirjaston materiaalin lisäksi keitailla on jaossa esitteitä ja tietoa JAMK Generatorin toiminnasta ja palveluista. Lisäksi keitailla järjestetään yrittäjyysaiheisia tapahtumia.

Yrittäjyyden elävä kirjasto
JAMK Generatorin kanssa yhteistyö on jatkunut ja yhteisiä projekteja on koko ajan mietinnässä - viimeisimmäksi meitä kirjastolaisia pyydettiin mukaan Elävään kirjastoon.

Yrittäjyyden elävä kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, paitsi että paperisten kirjojen sijaan elävästä kirjastosta lainataan oikeita yrittäjyyden parissa työskenteleviä ihmisiä keskustelua varten.

Generatorin yrittäjyyskoordinaattori Heidi Mikkola ja projektikoordinaattori Marja Kämppi kertovat, että ajatuksen yhteisestä yrittäjyyden elävästä kirjastosta toi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Niina Helin toimijoiden yrittäjyysbrunssille.

Yrittäjyyden elävässä kirjastossa ovat mukana JAMK, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä – eläviä kirjoja saa lainata yli oppilaitosrajojen. Kirjastoon ovat lainattaviksi lupautuneet mukana olevien oppilaitosten yrittäjyyden asiantuntijat. Elävän kirjan voi kuka tahansa lainata ja varata omaan käyttöönsä yrittäjyyttä tukeville opintojaksoille tai vaikkapa opettajien kokoukseen. Kuva 1. Opettajat yhteistyössä - kirjasto ja GeneratorJAMKin kirjasto kuuluu elävän kirjaston kokoelmiin. Liiketalouden informaatikko Birgitta Kurvinen on esimerkki elävästä lainasta. Häntä lainataan esimerkiksi Generatorin järjestämän JAMK Esihautomon valmennuksiin kertomaan yrittäjyyteen ja liiketoimintaympäristöön liittyvistä tietolähteistä, esimerkiksi markkina-analyysiä varten. Birgitan vinkkejä voivat olla vaikkapa Fonectan yritystietokanta, kansainvälinen Passport-tietokanava sekä TEMin toimialaraportit. 

Osuuskuntatoiminta ja kirjasto
Kiinnostus yrittämistä kohtaan on selvässä nousussa opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoiden toiveiden pohjalta lähdettiin perustamaan myös IT-instituuttiin alan opiskelijoista koostuvaa osuuskuntaa. Osuuskunta Dynamit perustettiin keväällä 2015. Perustamisvaiheessa jäseniä oli kolmetoista. Nyt määrä on kasvanut seitsemääntoista.

Osuuskuntaa perustamassa ollut hallituksen jäsen Roni Palva-aho toteaa, että osuuskunta tarjoaa hyvän ja turvallisen alustan oman ammattitaidon kehittämiseen. Osuuskunnassa pääsee työskentelemään itsenäisesti, mutta saa kuitenkin yhteisön tuen. Osuuskunta opettaa toimimaan yrittäjämäisesti ja Palva-aho uskookin, että kynnys yrittäjäksi ryhtymiseen on matalampi osuuskuntatoimintaan osallistumisen jälkeen.

 Kuva 2. Osuuskunta Dynamitin hallituksen jäsen Roni Palva-aho

Osuuskunnalle, jolla ei ole toimitiloja, kirjasto on tarjonnut myös hyvän tilan kokoontumiseen ja palavereille. Viime Kreodissa oli artikkeli: Tulevaisuuden oppimisen olohuone – kirjastosta oppimisympäristöksi, jossa kerrottiin Lutakon kampuskirjaston erillisestä muunneltavasta ns. Uuden oppimisen tilasta. Tila on kaikkien jamkilaisten varattavissa.

Tila sai viimein nimen, Entre. Entren suosio on yllättänyt meidät ja sitä varataan ahkerasti kaikenlaisiin opetuksiin, tiimipalavereihin, neuvotteluihin, tapahtumiin – tilassa on pidetty kirjailijavierailuja ja jopa jumppatuokioita aamulla. Siis monitoimitila.
Kuva 3. Lutakon kampuskirjaston uuden oppimisen tila on Entre

Heidi Mikkola on aktiivinen kirjaston käyttäjä ja toteaakin: Kirjasto on tänä päivänä aktiivinen toimija, joka jalkautuu sinne missä tarvitaan. Kirjasto on myös oman työtilan jatke ja kohtaamispaikka.

Kommentit

Jätä kommentti