Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  2 / 2007 

 Artikkelit


Kreodin lukijakyselyn satoa 

Ulla-Riitta Lahtinen

  

Keväällä, lehden numeron 1/2007 ilmestyttyä, järjestettiin järjestyksessään toinen Kreodin lukijakysely. Saaduissa vastauksissa oli aistittavissa tyytyväisyyden kasvu, mistä päätellen lehden kehityssuunta on oikea. Kyselyn jälkimainingeissa tutkittiin Kreodin näkyvyyttä kirjastojen verkkosivuilla, tutkimuksen tulos on esitetty tämän palauteyhteenvedon lopussa.

Kysely oli muotoilultaan ensimmäisen kaltainen eli yleisen palautteen ohella pyydettiin mielipidettä viimeisimmän numeron sisällöstä. Vastauksia saatiin tällä kertaa 49 kpl (vrt. 66 kpl ensimmäisellä kerralla), vapaan sanan kautta palautetta antoi 16 vastaajaa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yleisen palautteen prosenttijakaumat. Lehden ilmestymistiheys on suurimman osan (28/49) mielestä sopiva, mutta n. 40 % (18/49) vastaajista voisi lukea useammankin numeron vuodessa. Artikkelien määrään ollaan tyytyväisiä ja myöskin niiden pituuteen, joskin seitsemän vastaajan mielestä jutut ovat liian pitkiä. Kuvat sisällön elävöittäjinä ovat ilmeisen tärkeitä, sillä vaikka suurimman osan mielestä kuvien määrä on sopiva, niin kuitenkin 16 vastaajaa kaipaa niitä lisää.Kyselyyn vastaajat olivat tutustuneet lehden 1/2007 kirjoituksiin hyvin, jokaisen artikkelin kohdalla "silmäilin" ja "luin" olivat yhteisesti selkeästi ruksatuimmat vaihtoehdot. Kokonaan lukematta aikoi vastaajista jättää jutusta riippuen 0-15 %, myöhemmäksi lukemisen siirsi vastaavasti 2-17 %. Tällä kertaa kaksi artikkelia nousi kiinnostavuudessaan ylitse muiden: RFID Hyvinkään Laurea-kirjastossa ja Tutkimus tietopalvelusihteerin toimenkuvasta.

Vapaassa sanassa esitettiin toivomuksina lisää käytännönläheisiä juttuja, henkilöhaastatteluja ja kirjastojen esittelyjä. Matkakertomuksia pidettiin piristävinä, mutta niiden sisältöön kaivattiin enemmän itse teemaan paneutumista. Useammin ilmestyessään lehti voisi sisältää ajankohtaisempaa aineistoa, tämä tuotiin esiin parissa kommentissa. Kreodia pidettiin tarpeellisena ja hyvänä tällaisenaankin, "OK" ja "hyvä täsmäjulkaisu amk-kirjastoihmisille".

Kuten edelliselläkin kerralla ulkonäköön ja taittoon kohdistui kritiikkiä. Näihin ei nykyisellä alustalla paljoa voida vaikuttaa, ja siksi toimituskunta jatkaa edelleen viime numeron pääkirjoituksessa esiin tuotua uuden julkaisumuodon mietintää.

Ja sitten vielä Kreodin näkyvyydestä eri verkkosivuilla: Kreodi löytyy seitsemän amk-kirjaston kotisivulta ja kahden amk-kirjaston kokoelmatietokannasta, Nelliin sitä ei ole laitettu yhdessäkään. Muista kirjastoista Kreodi löytyy Jyväskylän kirjaston sivuilta. Kartoituksesta kiitos Lohjan Laurean Mirva Moilaselle. Hän tutki sivustoja lokakuun alussa Hanna Lahtisen pyynnöstä.

Kreodin numeron 2/2007 jälkeen linkki löytyy kaikkien amk-kirjastojen sivuilta, eikö vaan!

Lukijakyselyn yhteenvedon koosti
Ulla-Riitta Lahtinen 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku