Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  2 / 2010 

 Ajankohtaista


Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010 

Jukka Rantasaari

  

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Tieto- ja kirjastopalvelujen vastaava informaatikko Jukka Rantasaari osallistui 16.3.2010 opetusministeriössä järjestettyyn RAKETTI-hankkeen TUTKI-osahankkeen ja JURE-projektin yhteiseen seminaariin, josta pieni raportti seuraavassa.

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on erilaisia julkaisurekistereitä, joihin on koottu tietoa henkilöstön tutkimustoiminnasta. Ongelma on, että nämä rekisterit eivät ole yhdenmukaisia eikä niiden sisältämä tieto kaikilta osin riittävää.

Markku Suvasen (OPM) mukaan nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan yhdenmukaista, vertailtavissa olevaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja tutkimuksen vaikuttavuudesta ja laadusta. Tietoa kerätään ja käytetään tutkimustoiminnan ohjausta, rahoitusta ja kansainvälisiä vertailuja varten. Tiedon tarvitsijoita ovat korkeakoulujen ohella Opetusministeriö ja koko yhteiskunta. Tätä tarkoitusta varten on synnytetty RAKETTI-hanke (Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto), joka on korkeakoulujen ja OPM:n yhteinen hanke tutkimuksen tietohallinnon tehostamiseksi.

JURE-projekti on osa RAKETTI-hankkeen alaista TUTKI-osahanketta, jota vetää Timo Tiihonen Jyväskylän yliopistosta. Tiihosen mukaan TUTKI-hankkeen tavoitteena on "luoda yhtenäinen tapa kuvata tutkimustoiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta sekä tarvittava tietojärjestelmä tiedon keruuseen ja raportointiin". Sen ensimmäisessä vaiheessa (JURE-projekti) suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen rekisteri, johon kootaan tiedot korkeakoulujen ja sektoritutkimuslaitosten tekemästä tutkimuksesta.

Kaikki seminaarin esitykset: http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2010/03/Tutkimuksen_tietohallinto_tutkijan_tukena_-seminaari.html?lang=fi


Vastaava informaatikko Jukka Rantasaari

 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku