Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  3 / 2010 

 Artikkelit


KAVERI verkko-oppijan tuki -hanke aikuisopiskelijoiden asialla 

Juha Pyykönen
Irene Salomäki

  

KAVERI verkko-oppijan tuki -hanke tukee ja kehittää aikuisopiskelijoiden palveluja Kainuun alueella.
Hankkeessa parannetaan verkko- ja lähiopetuksen avulla aikuisopiskelijoiden informaatiolukutaitoja ja opiskeluteknisiä valmiuksia. Hanke edistää myös kirjastohenkilökunnan valmiuksia neuvoa ja opastaa aikuis- ja etäopiskelijoita sekä luoda toiminta-alueelle kirjasto- ja tietopalveluiden yhteistyöverkosto.

Aikuiskoulutuksen merkitys sekä siihen kohdistuvat haasteet kasvavat. Aikuiskoulutuksen tulee joustavasti ja laaja-alaisesti tarjota mahdollisuuksia aikuisväestön elinikäiseen oppimiseen. Aikuiset oppijoina ovat hyvin erilaisia ja erityiset haasteet kohdistuvat opintojen etenemistä parantavien palvelujen kehittämiseen. Palvelujen kehittämisellä opiskelun tuloksellisuus ja joustavuus lisääntyvät.
Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kaksivuotinen KAVERI verkko-oppijan tuki-hanke käynnistyi vuoden 2009 alkupuolella. Hankkeen tavoitteena on perehdyttää Kainuun alueen kirjastojen ja muiden aikuiskoulutusorganisaatioiden henkilökuntaa aikuisopiskelijoille tarjottaviin kirjasto- ja tietopalveluihin sekä etäopiskelussa tarjottaviin työkaluihin ja erityistaitoihin. Hankkeessa parannetaan myös verkko- ja lähiopetuksen avulla aikuisopiskelijoiden informaatiolukutaitoja ja opiskeluteknisiä valmiuksia.

Tukihenkilökoulutusta verkossa

KAVERI-hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Kainuun alueen kirjastojen ja muiden aikuisopiskelijoita opastavien organisaatioiden henkilökunnat. Valmiuksia neuvoa ja opastaa aikuis- ja etäopiskelijoita kehitetään pääasiallisesti verkon kautta tapahtuvalla tukihenkilökoulutuksella. Tukihenkilökoulutus koostuu moduleista, jolloin tukihenkilö voi valita opintojensa sisällön tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on lisätä tukihenkilöiden käytännön tiedonhankintataitoja, opintojen ohjaustaitoja ja kokemusta verkko-opiskelusta käytännössä eli taitoa ohjata verkko-opiskelijaa.
Tukihenkilökoulutuksessa on hyödynnetty Moodle-oppimisympäristöä, Acrobat Connect Pro -verkkokokousympäristöä ja erilaisia sosiaalisen median työkaluja, kuten wiki-alustaa, blogia, Facebookia ja Twitteriä. Laaja-alainen etä- ja verkko-opetus onkin mahdollistanut kustannustehokkaan ja käytännöllisen tavan opiskella huolimatta pitkistä etäisyyksistä ja haasteellisuudesta sovittaa opiskelu varsinaisen työn oheen. Tämä on innostanut osallistujia mukaan tukihenkilökoulutukseen lähes kaikista Kainuun alueen kirjastoista.

Aikuisopiskelijoiden valmiuksia parantamassa

Toinen keskeinen KAVERI-hankkeen toiminto on tukipalvelu, jossa aikuisopiskelijan on ollut ilmoittauduttuaan mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa mm. tiedonhakutaidoissa ja perusohjelmien hallinnassa lähi- tai verkko-ohjauksena. Puhelin- ja sähköpostipäivystyksen lisäksi hanke on toteuttanut Kajaanin ammattikorkeakoululla päivystyspalvelua, jossa tukihenkilö on ollut paikanpäällä käytettävissä ennalta määrättyinä päivinä. Tukipalvelussa on mukana paljon kokonaisia aikuisopiskelijoiden ryhmiä sekä paljon yksittäisiä tukipalvelusta kiinnostuneita aikuisopiskelijoita.
KAVERI-hanke on saanut tukipalvelustaan hyvää palautetta, ei ainoastaan suoraan aikuisopiskelijoilta, vaan myös heidän opettajiltaan. Onkin selvää, että tämänkaltaisille tukitoimille on suurta tarvetta ja tilausta jatkossakin, joten KAVERI-hankkeelle jo suunnitteilla oleva jatko-aika tulee olemaan varmasti toiminnantäytteinen.

Juha Pyykönen, projektipäällikkö
Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto

Irene Salomäki, informaatikko
Kajaanin AMK:n kirjasto & Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto

Kuva: Kajaanin AMK:n kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen
Projektipäällikkö Juha Pyykönen kouluttamassa opiskelijoita Moodlen saloihin 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku