Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  3 / 2010 

 Artikkelit


AMK-kirjastolaisille "sosiaalinen kampus"? 

Sinikka Luokkanen

  

E-oppiminen on jo arkipäivää ammattikorkeakouluissa. Itselleni herää aika ajoin kysymys siitä, osaammeko me ammattikorkeakouluissa työskentelevät tehdä itse aidosti töitä verkossa? Kuinka hyvin "eworking" on meillä hallussa? Ja tässä yhteydessä mietin asiaa laajemmin kuin perinteisen yksilön etätyön näkökulmasta. Onko yksi tämän päivän haasteistamme e-yhteistyö -"sosiaalinen kampus verkossa"?

Laaja-alainen ammattikorkeakoulujen yhteistyö on järjestetty AMKIT-konsortion puitteissa. Siksi asiaa on hyvä pohtia ja testata siinä kontekstissa.

AMKIT-konsortion toiminnassa edelleen lienee niin, että suurin osa kokouksista on lähikokouksia, muistiot tulevat viiveellä staattisille verkkosivuille (www.amkit.fi), AMKIT-sivujen foorumilla  (www.amkit.fi/forum/) keskustelua ei juuri käydä vaan keskustelut käydään sähköpostilistoilla.

Kuinka rakentaa amk-kirjastolaisille sosiaalista kampusta, jossa yhteistyön perusmuotona ovat toimintamallit, joissa kaikkien osallistujien ei tarvitse samaan aikaan olla samassa paikassa?

Tänä päivänä on tarjolla paljon erikoistuneita ohjelmistoja verkossa työskentelyyn ja sen organisointiin. Yhden koosteen esitti Timo Trenjeff (Gemilo OY)   Elma  - eOppimissisältöjen liiketoimintamallit:
* Sosiaalinen kampus / T. Trentjeff, Gemilo OY
o Materiaalien moderoitu jakaminen (slideshare / YouTube / Flickr)
o Vuorovaikutus ja keskustelu (Facebook)
o Yhdessä työstäminen / työskentely (MediaWiki / Etherpad)
o Tehtävien ja projektien hallinnointi (Jira, Trac jne.)
o Aikatalut / kalenteri (Google Calendar)
o Seuranta ja aktivointi (Facebook)
(Elma-webbinaari13.2.2010  http://www.slideshare.net/arongas/elma-eoppimissisltojen-liiketoimintamallit)

Mietimme asiaa AMKIT johtoryhmän kokouksessa huhtikuussa ja päätimme lähteä liikkeelle!

Lähdemme liikkeelle "pienesti" = yksi asia kerrallaan. Johtoryhmän päätös oli, että konsortion toiminnassa siirrytään käyttämään mahdollisimman paljon wikiä. Wikissä moni Trentjeffin sosiaalisen kampuksen asioista on toteutettavissa.  Wiki-ohjelmistojakin on runsaasti. Yksi niistä on Confluence. joka on käytössä mm. Helsingin yliopistossa (Nelli- ja FinELib wikit!), Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Metropoliassa.

Confluence-wikin tarjoamat mahdollisuudet sosiaalisen kampuksen tarpeisiin:
* Materiaalien moderoitu jakaminen
o onnistuu, koska sivujen katselu ja muokkausoikeuksia voidaan rajoittaa
* Vuorovaikutus ja keskustelu
o onnistuu, mutta on vielä kömpelöä; saatujen tietojen mukaan seuraavassa ohjelmaversiossa keskustelu toteutuu keskustelutyyppisesti eikä vain peräkkäisinä kommentteina
* Yhdessä työstäminen ja työskentely
o onnistuu hyvin
* Aikataulut / kalenteri
o ovat olemassa
* Seuranta ja aktivointi
o sivujen muutoksista voi tilata itselleen sähköpostiviestit eli automaatti-ilmoitukset muutoksista (RRS syötteet)
o aktivointi... vaatinee aina jonkun henkilön aktiivista toimintaa jossain :).

Käytännössä alustaksi valikoitui HAMKin wiki, koska sinne oltiin jo rakentamassa shibboleth-tunnistukseen perustuvaa käyttäjätunnistusta.  Huhtikuisen kokouksen jälkeen AMKIT-konsortiolle on perustettu oma tila ("space") HAMKin wikiin, shibboleth-tunnistus on saatu käyttöön, kirjastojen johtajilla on testattu tunnistuksen toimivuutta (ja raportoitu havaituista ongelmista!). Joten näinä päivinä pikku hiljaa alamme olla valmiit avaamaan AMKIT-wikin kaikelle kansalle. Sitä ei siis vielä ole tehty, mutta saatte perinteistä sähköpostia amk-kirjastot listan kautta, kun wiki on avattu.

Mutta mitä siten odotan muuttuvan? Millä perusteilla arvioin johtoryhmän puheenjohtajana saammeko amk-kirjastolaisten sosiaalisen kampuksen toimimaan? Olemme onnistuneet, jos
* AMKIT konsortion työryhmien kokoukset lukukausien aikaan ovat pääsääntöisesti etäkokouksina, joihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet eivät siis vain nimetyt työryhmien jäsenet - tarvittaessa tietysti pidetään työseminaareja "in flesh".
* Ei enää esityslistoja eikä pöytäkirjoja sähköpostin liitteinä vaan ajantasaisina aina wikissä.
o Viimeisin tieto samassa paikassa kuin mistä ovat edelliset versiot olleet.
o Ei kuitenkaan luovuta tässä kohtaa vielä staattisista www-sivuista, vaan haetaan kokemuksen kautta hyödyllisintä toimintatapaa kahden välineen kesken.
o Vaikka AMKIT-asioista tiedotetaankin mm. sähköposteilla, niin kaikki tärkeä tieto on myös wikissä.
* "Kaikki" voivat nostaa asioita käsittelyyn niin johtoryhmälle kuin konsortion muille toimijoille/työryhmille.
* Kukin voi tehdä silloin, kun on itselle sopivin aika ja seuraava jatkaa heti siitä, mihin edellinen on jäänyt. Ei enää miettimistä, mikä versio on muistettu jaella jne - jokaisen tekemät muutokset ovat kaikkien nähtävissä samoin tein.

Wikin käyttöönotossa etenemme pienin askelin kokemusta keräten. Nyt työn alla on perusrunko wiki-tilalle ja käyttäjäoikeudet. Lähtökohtana käyttöoikeuksissa on, että kuka tahansa voi kommentoida asioita wikissä, mutta varsinaiset muokkausoikeudet ovat rajoitetut, mutta aina tilanteen mukaan muutettavissa.  Mutta käytännön asioista enemmän, kun saamme AMKIT-wikin avattua. 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku