Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  3 / 2010 

 Artikkelit


Poliisiylijohtaja mainitsi maailmanennätyksestä - kuka arvaa missä asiassa 

Kirsti Karttunen

  

Turvallinen Suomi oli otsikkona, kun sekä maavoimien komentaja Ilkka Aspara että poliisiylijohtaja Mikko Paatero olivat äänessä senaattorien kokouksen yhteyteen järjestetyssä Turvallisuusseminaarissa 21.8. Mikkelissä.

Aspara kertoi puolustusvoimien tehtäviksi Suomen kansan ja alueen puolustuksen. Se antaa tukea muille viranomaisille ja osallistuu kriisin hallintaan. Virka-apua pyydetään, jos omat voimavarat ovat riittämättömät tai tarvitaan erikoishenkilöstöä ja -välineitä. Virka-apu voi liittyä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, pelastustoimintaan tai se voi olla apua toiselle valtiolle. Varusmiehiä ei saa käyttää mihinkään vaaralliseen työhön viranomaisavussa, tällöin käytetään henkilökuntaa. Virka-apupyyntöjä tulee noin 500 vuodessa ja maavoimien osuus siitä on noin 400. Erikoisosaamista on mm sukeltajilla, raivaushenkilöstöllä, lääkintähenkilöstöllä, pintapelastajilla ja ilmakuvaajilla. Puolustusvoimilla on sotilaspalokunta ja vedenalaisen etsimisen laitteistoja, öljyntorjuntakapasiteettia. Varusmiehiä voidaan käyttää henkilöetsintään, liikenteen ohjaukseen, alueiden eristämiseen.

Paatero arvioi että virka-aputoiminta on maailman parhaiten hoidettu. Ilman sitä täällä ei olisi niin turvallista. Poliisin tehtävänä on varsinkin rikosten ennalta estäminen ja yhteistyö. Väkivaltarikoksia ei ole entistä enempää, vaikka medioiden uutisoinnin perusteella saattaa siltä näyttää. Liikenne-turvallisuus selkeästi paranee automaattisella seurannalla. Huumausainerikoksia on entistä enemmän, mutta alkoholi on suurin ongelma. Sisäistä turvallisuutta uhkaavat syrjäytyminen, tietoyhteiskunnan haavoittuvuus ja ulkomailta johdettu kova rikollisuus. Syrjäytyminen altistaa rikollisuudelle, aiheuttaa vahinkoja sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kovaan rikollisuuteen luetaan mm huume- ja ihmiskauppa, soluttautuminen talouselämään ja terrorismi. Vastaavasti poliisin käyttämät keinot uhkia vastaan ovat varhainen puuttuminen, koulutus sekä kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö. Facebookissa poliisin kaveriksi on  ilmoittautunut 75000 henkilöä: se on maailman ennätys. Virtuaalinen poliisiasema on rakenteilla nettiin. Nettiin on panostettava jopa katuvalvonnan kustannuksella.

Järjestäytyneen rikollisuuden osalta uhkakuvan luovat huumausaineet ja talousrikollisuus. Ulkomaisten tekijöiden "hit and run" -rikollisuus tarkoittaa törkeitä varkauksia ja asuntomurtoja. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät väkivalta, korruptio, jatkuvuus ja rikosten tekeminen, kaiken tavoitteena saattaa olla poliittisen ja taloudellisen vallan saavuttaminen. Tästä syntyy uhka demokraattisen yhteiskunnan toimivuudelle.
Taloudellisten väärinkäytösten torjunta osa yritysturvallisuutta -otsikolla äänessä oli Ake Turunen PriceWaterhouseCoopersilta. Turunen kertoi olevansa taustaltaan poliisi. Yritysturvallisuudessa on kyse varojen väärinkäytöstä, taloudellisen informaation vääristelystä, korruptiosta ja lahjonnasta. Suorien vahinkojen ohella myös välilliset vahingot voivat olla merkittäviä: työntekijöiden moraali, suhteet liikekumppaneihin, maine ja brändi, suhteet viranomaisiin, osakkeen arvo, vaikutukset muilla aloilla.

Taloudelliset väärinkäytökset tulevat ilmi eri tavoin: sisäinen tarkastus, väärinkäytösriskin arviointi, automaattiset IT-kontrollit, yritysturvallisuustoiminnot, vihjeet, sattumalta, viranomaisen kautta. Toimitaanko yrityksessä lain mukaan vai ovatko noudatettavat vaatimukset tiukemmat? Kun noudatetaan hyvää yritysetiikkaa, harmaa alue jää pieneksi. Jos virkamies tekee toimenkuvaansa kuuluvan asian, ei puhuta korruptiosta. Jos tekee jotain ylimääräistä, voi olla kyse korruptiosta. Eettinen navigointi tapahtuu kentässä: laki, yrityskulttuuri, moraali, maine, talous, etiikka - miten toimitaan.

Turvallisuus Mikkelin strategiassa -puheenvuoro päätti seminaarin ja tämän puheenvuoron käytti kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, joka aloitti Mikkelin visio 2020:lla. Päivän teemaa lähestyttiin yhdistämällä mikkeliläinen Environics ja Kuopion yliopiston Mikkelissä sijaitseva ympäristöteknologian laboratorio, jolloin saadaan aikaan turvallisuus ja materiaaliteknologian keskus, jossa mukana ovat myös LTY ja MAMK. Turvallisuusalan innovaatiokeskus (TIK) on tarpeen koska uhkakuvat ovat globaalistuneet. SAFETY liiketoiminta keskittyy, luodaan yhteistyöverkko ja linkki Eurooppaan. CBRNE-verkostoon viitattiin jo Asparankin puheenvuorossa. Tarvitaan asiakaslähtöinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen ratkaisu tai järjestelmä. Vuoden loppuun mennessä on selvä suunnitelma, sanotaan Miktechistä, kertoi Mikander lopuksi.

...muistiinmerkitsi Kirsti, joka sai kehuja sekä senaatin kokouksen tervetulotilaisuuden puserostaan (Mikkelin torilta) että iltajuhlan pellavamekostaan (kauhajokisen Reetta Sillanpään käsialaa) 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku