Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  1 / 2011 

 Artikkelit


Theseus-kyselyn tuloksia: Korjauksia toivotaan etusivulle sekä hakumahdollisuuksiin 

Minna Marjamaa

  

Marraskuussa 2010 teimme verkkolomakekyselyn ammattikorkeakoulujen Theseus-yhteyshenkilöille. Kyselylomake sisälsi vain avoimia kysymyksiä. Vastauksia tuli yhteensä 19, kun ammattikorkeakouluja on tällä hetkellä 25. Kyselyssä keskeisiksi kehittämisen kohteiksi nousivat etusivun ulkoasun ja käytettävyyden parantaminen sekä hakumahdollisuuksien kehittäminen. Tässä on lyhyt kooste tuloksista sekä vastaus siihen, kuinka palvelua kehitetään vastausten perusteella. Kiitos kaikille vastanneille!

Tallennuksen nykytilanne
Vastaajista noin puolella suurin osa valmistuvista opinnäytetöistä (yli 60%) menee Theseukseen.
Sähköisen tallentamisen vaihtoehtoja ammattikorkeakouluissa olivat seuraavat:
1.    Ei vaihtoehtoa (4 vastannutta amkia)
2.     Painettu (yleisin vaihtoehto)
3.     Intra
Kahdella vastanneista amkeista oli lisäksi pakollista palauttaa painettu sähköisestä tallennuksesta huolimatta: Harmaasta alueesta kirjastolaisilla ei ollut tarkkaa tietoa. Osa ilmoitti, että harmaalle alueelle jää varmasti töitä.
Missään ei ollut määritelty tahoa, joka seuraisi varsinaisesti asiaa.
Rinnakkaisjulkaiseminen
Vastaushetkellä kahdellatoista ammattikorkeakoululla oli jo tallennettu muitakin julkaisuja kuin opinnäytetöitä. Niillä joilla rinnakkaisjulkaisuja oli tallennettu, julkaisuja oli alle 12 kpl ja ne olivat lähinnä amkin omien sarjojen julkaisuja. Kaikissa vastanneista amkeista asia oli kehitteillä tai toteutusta oltiin käynnistämässä. Amkit vievät lähinnä oman julkaisusarjan töitä. Yhdyshenkilöt odottivat yhteisiä linjauksia ja käytänteitä asiasta, vaikka mandaatti rinnakkaisjulkaisemisesta on jo annettu.

Theseuksen etusivu

Lähes jokainen vastaaja totesi Theseuksen etusivun olevan ongelmallinen. Väritys on tunkkainen, etusivulla on liikaa linkkejä ja siirtyminen DSpacen puolelle hankaloittaa käyttöliittymän ymmärtämistä. Useampi vastaaja toivoi askeettisempaa aloitussivua ja käytettävyyden parantamista. Muutama vastaaja piti rss-feediä uutuuksista turhana. Lisäksi esitettiin toive, että kahden sivun theseus.fi ja publications.theseus.fi sijasta olisi vain yksi sivu www.theseus.fi.

DSpace ja hakukäyttöliittymä

Theseuksen hakuliittymä oli vastaajien mielestä toiminnaltaan sekava. Käytettävyydessä isoimpana ongelmana pidettiin selauksen ja haun kohteiden jatkuvaa muuttumista sekä navigaation yleistä sekavuutta ja kömpelyyttä. Hakija joutuu olemaan tosi tarkkana, että mistä tietuejoukosta toiminto nappasikaan tulosjoukon. Toivottiin laajennettua hakua. Lisäksi toivottiin opinnäytetöiden ja muiden julkaisujen erottamista. Nyt käyttäjälle ei hahmotu, millaista julkaisua hän on lukemassa. Esim. Turun yliopiston palvelun hierarkkinen jaottelu näyttää huomattavasti selkeämmältä.

Toiveita Theseus-rukkasille

Tiedotusta, ohjeistusta, selkeitä toimintatapoja. Toivottiin ongelma- ja virhetilanteiden selkeää tiedotusta sekä raportointia, mm. viime Theseus-päivityksen aikana tiedotusta osa vastaajista piti hieman sekavana. Theseuksen tekniset viat pitäisi korjata nopeasti. Lisäksi toivottiin streamauksen edistämistä ja tiedotusta rinnakkaisjulkaisemisesta.

Toiveita Kansalliskirjastolle

Tilastoja toivottiin paremmin esille, samoin hakukäyttöliittymän kehittämistä ja laajennetun haun mahdollisuutta.


Theseuksen kehittäminen ja tulevaisuus

Theseuksen DSpacen ongelmakotia käydään läpi yhdessä teknisen ylläpidon kanssa Theseuksen etusivu ongelmat on otettu todesta ja toivottavasti vielä tänä keväänä saadaan vielä käytettävyydeltään parempi ratkaisu aikaan. Tiedotusta pyritään terävöittämään entisestään.

Rinnakkaisjulkaisemisessa seurataan asian edistymistä Helsingin yliopistossa ja lähdetään sitten kehittämään yhteisiä käytänteitä ja lobbausta. Tällä hetkellä resursseja ei ole tarkoitusta varten tarpeeksi. 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku