Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  1 / 2011 

 Artikkelit


Iris ja Valkoisen Ruusun Ritarikunta 

Ulla-Riitta Lahtinen

  

Tasavallan presidentti myönsi viime itsenäisyyspäivänä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Iris Tahvanaiselle.

Perustelut ansioristin myöntämiselle ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtorin toimiston antamien tietojen mukaan: 'Iris Tahvanainen on vastannut kirjasto- ja tietopalvelujen tuki- ja kehittämispalveluista ammattikorkeakoulusektorin alkuvaiheista lähtien, kehittänyt monivaiheisissa muutosprosesseissa yksialaisesta kirjastosta monialaisen ja laajan toimipisteverkoston omaavan ammattikorkeakoulukirjaston, joka toimii erittäin korkealaatuisesti ja kustannustehokkaasti. Tahvanainen on toiminut myös aktiivisesti valtakunnallisessa kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisessä, mistä yhtenä esimerkkinä on 25 ammattikorkeakoulun AMKIT-konsortion pääkonttorin esimiehenä toimiminen.'

Iris on toteuttanut työelämässään konkreettisesti life long learning -periaatetta ja siirtynyt juohevasti perustutkintonsa, geofysiikan diplomi-insinöörin työtehtävistä tietopalvelun ja kirjastojen työympäristöön ja hankkinut myös pedagogisen pätevyyden. Hän on pisimpään AMKIT-konsortiossa luottamustehtävissä toiminut kirjastonjohtaja. Näihin tehtäviin on kuulunut johtoryhmän jäsenyyttä ja varapuheenjohtajuutta, toimintaa työryhmissä ja erilaisissa kansallisissa yhteiselimissä, kuten FinELibin ohjausryhmässä. Iriksen käytännönläheiset ja usein napakatkin kannanotot ovat tulleet tutuiksi kirjastosektorien tapaamisissa, karjalainen iloisuus on kuitenkin aina kuultanut läpi hänen edesottamuksissaan.

Kuultuaan ansiomerkin myöntämisestä hän sanoo ensimmäisenä ajatuksenaan olleen, että onpa hienoa, kun kirjastot huomioidaan. AMKIT-konsortion työtä ja aikaansaamaa edistystä ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyössä ja toiminnassa koko Suomen kirjastokenttään nähden hän arvostaa suuresti. Niinpä hän nyt siirtyessään "naapurin kentälle" esittää näin Kreodin kautta kiitokset kaikille amk-kentällä kirjastoissa työtään tekeville ja kirjastojen parissa muuten työssään toimiville hyvästä, alati uutta löytävästä ilmapiiristä, jossa on ollut miellyttävää ja inspiroivaa olla mukana."Kiitos myös mitalikukista", lisää Iris vielä hymyssä suin.Onnittelumme Irikselle! 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku