Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  2 / 2011 

 Ajankohtaista


Jyväskylän kirjastot ja kaupungin opetuspalvelut yhdistivät voimansa taistelussa informaatiolukutaidottomuutta vastaan 

Risto Heikkinen

  


Google-ämpäri vai mikä lie? (Kannen kuva: Tommi Kolehmainen)

Kirjastot voivat kilpailla ainoastaan henkilöstöstä. Muuten saamme tehdä yhteistyötä.  Täällä Jyväskylässäkin tämä on tiedetty jo pitkään. Yksi yhteistyön hedelmä, Jyväskylän kirjastojen tietopalvelustrategia valmistui vuonna 2003. Sen toimenpiteenä päätettiin perustaa kirjastojen yhteistyötyöryhmä koordinoimaan ja kehittämään kirjastojen yhteistoimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Työryhmän toiminta on ollut tuloksellista. On mm. järjestetty vuosittain yhteistä henkilöstökoulutusta ja työnkiertoa kirjastojen välillä. On saatu aikaan Keski-Suomen kirjastoportti, NELLI-portaalin paikallinen hakuliittymä... 

Tällä hetkellä yhteistyöryhmään kuuluvat Jyväskylän kaupunginkirjasto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ao-kirjasto, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto ja Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Yhteistyölle on luotu luontevat uomat, jotka ottavat huomioon kirjastojen profiloitumisen. Itse olen kylläkin sitä mieltä, että yhteistyötä voisi lähteä syventämään kirjastojen perustoimintojen tasolle - niin paljon samoja töitä tehdään eri kirjastoissa. Ehkä julkisen talouden säästöpaineet käestävät tähän jatkossa yhä enemmän.

Tule tule hyvä tieto!

Jyväskylän kirjastojen tietopalvelustrategian uusiminen tuli ajankohtaiseksi, koska kirjastojen ja niiden kehysorganisaatioiden rakenteeseen ja toimintaympäristöihin oli tullut muutoksia. Edellisestä strategiasta oli rajattu pois toisen asteen ammatilliset opiskelijat, ja aikuisväestön osuutta ei painotettu tarpeeksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta. 

Tule tule hyvä tieto -hanke käynnistyi maaliskuussa 2010. Yhteistyöryhmän kirjastojen lisäksi hankkeeseen tulivat mukaan myös Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut. OKM myönsi hankkeelle valtionavustusta 16 000 euroa.

Katja Virolainen ja Juhani Kärkkäinen Jyväskylän kaupunginkirjastosta tekivät suurimman osan työstä. Ohjausryhmä, johon kuuluivat kirjastojen ja opetuspalvelujen edustajat, tukivat ja ohjasivat.

Hankkeen tavoitteeksi määriteltiin informaatiolukutaitoisempi jyväskyläläinen vuonna 2015. Tavoitteena oli suunnitelma siitä, miten Jyväskylän kirjastot yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalvelujen kanssa edistävät asiakkaidensa informaatiolukutaidon elinikäistä kehittymistä.  Näin ollen suunnitelmatyön taustalla oli koko ajan ajatus tiedonhakijan elämänkaaresta. Suunnitelmassa tiedonhallinnan opetusta jäsennettiin elämänkaarelle oheisen kaavion mukaisesti. Koulujen ja kirjastojen roolit sekä vastuut selkenivät tätä kautta:Informaatiolukutaidon opetus elämänkaarella


Mitä pitää tehdä? Keskeisiksi tavoitteiksi suunnitelmassa nostettiin seuraavat asiat:

1. Informaatiolukutaidon opetusta ja opettajien tiedonhallintataitojen päivitystä edistetään voimakkaasti kaikilla koulutusasteilla.

2. Jyväskylän kirjastot lisäävät yhteistä näkyvyyttään - näin eri kirjastosektoreiden osaaminen saavuttaa paremmin kaikki jyväskyläläiset.

3. Jyväskylän kirjastot kehittävät yhteistyötä ja osaamisen jakamista sekä jakelukanavia tiedonhallinnan oppimateriaalien välittämiseen.

Suunnitelma julkistettiin Lainan päivänä 8.2.2011.

Toimeen totiseen
 
Kirjastojen yhteistyöryhmä kutsui huhtikuun 2011 puolivälissä kaupungin opetuspalvelujen edustajat kokoukseen, jossa sovittiin, kuinka suunnitelmaa aletaan toteuttaa.

Kokouksessa todettiin, että peruskoulun oppilaat eivät ole tasa-arvoisia tiedonhallinnan ja kirjaston käytön opetuksen suhteen. Opetuspalvelut ja kaupunginkirjasto päättivät toimia yhteistyössä asian edistämiseksi. Tuloksia saatiin aikaan heti. Kaupungin opetussuunnitelmaa täydennetään jo kevään 2011 aikana kirjasto-osiolla, joka koskee koululaisten informaatiolukutaidon edistämistä.

Opettajien tiedonhallinnan koulutuksista todettiin, että niitä voi hoitaa myös tietoiskuina opettajien kokouksissa tai koulutustilaisuuksissa. Kirjastojen tulisi tuotteistaa koulutustaan tällaisiin tilaisuuksiin markkinoitavaksi paketiksi. Yhteistyöryhmä ottaa asian suunnittelun alle.

Kirjastot ottivat varaslähdön yhteisen näkyvyyden edistämisessä. Jo Jyväskylän kirjastomessuille huhtikuun alkuun tehtiin esite ja rollup-ständi. Molemmat olivat edustavasti esillä messuhalliin ajetun kirjastoauton vieressä.

Jatkossa kaikkien sektoreiden kirjastot tulee saada näkymään samassa painetussa ja elektronisessa kartassa: se jos mikä havainnollistaa asiakkaalle, että Jyväskylä on kirjastojen kaupunki. Kirjastot.fi:n toimijat suunnittelevat kansallista kirjastojen yhteistietokantaa. Mahdollisesti sen käyttämällä sovelluksella saadaan kirjastot näkymään kätevästi samalla kartalla - eli omien virittelyjen sijaan kannattaa odottaa tätä.

Kirjastojen yhteistyö jatkuu yhteisten koulutusten muodossa, seuraavan yhteisen koulutuspäivän aiheeksi on sovittu markkinointi ja viestintä.  Osaamista voidaan jakaa edelleen työnkierrolla, samoin yhteisissä työryhmissä, joita ovat mm. asiakaspalvelu-, verkkopalvelu- ja musiikkityöryhmä.

Tiedonhankinnan oppimateriaalien yhteiskäytössä ja välittämisessä ollaan vielä lähtökuopissa. Materiaalien modulaarinen rakenne voi mahdollistaa joustavan yhteiskäytön

Näin siis suunniteltiin ja sovittiin. Vuoden päästä katsotaan, mihin on päästy.

Linkit:

Jyväskylän kirjastot -esite

Jyväskylän kirjastot -sivusto

Jyväskylän tietopalvelustrategia
(2003)

Keski-Suomen kirjastoportti


Tule tule hyvä tieto! - Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä
 

Risto Heikkinen, kirjaston johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, risto.heikkinen@jamk.fi 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku