Kreodi arkisto


 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 HakuKreodi  2 / 2011 

 Matkalla


Kirjaston tulevaisuuden trendejä antiikin maisemissa 

Katri Rintamäki

  

Ateenassa toukokuussa pidetty QQML 2011 -  3rd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference  kokosi yhteen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisia 55 maasta. Konferenssin nimessä mainitut laadulliset ja määrälliset menetelmät konkretisoituivat konferenssiohjelmassa kiehtovan monipuoliseen aiheiden kirjoon kirjastojen laatutyöstä ja arvioinnista ihmisten johtamisen, opetusteknologioiden ja informaatiolukutaidon kysymyksiin.

Kansainvälisten kirjastokonferenssien uusimpia tulokkaita on vuosina 2009-2010 Haniassa, Kreetalla järjestetty QQML-konferenssi. Kolmas QQML-konferenssi järjestettiin edelleen Kreikassa, mutta tällä kertaa pääkaupungissa Ateenassa 24.-27.5.2011. Konferenssiohjelma sisälsi asiantuntijaluentoja, tapausesittelyjä, työpajoja ja paneelikeskusteluja. Ohjelman ytimenä olivat kaikille yhteiset pääpuhujaluennot sekä yhtäaikaiset vaihtoehtoiset rinnakkaisistunnot, jotka muodostuivat ennen kaikkea konferenssiosallistujien omien kirjastojen tapausesittelyistä.Nuoruudestaan huolimatta QQML-konferenssi oli todellakin kansainvälinen. Osallistujia oli paitsi kattavasti Euroopan eri maista, myös laajasti Aasiasta, Afrikasta sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. Osallistujat ja tapausesittelyt edustivat niin yleisiä ja tieteellisiä kirjastoja kuin arkistoja ja kulttuurihallintoakin. Suurimpana ryhmänä näyttäytyivät yliopistokirjastot. Jälleen saimme iloksemme huomata, että kirjastokieli ylittää kulttuurirajat ja kirjastokysymykset ovat hyvinkin samanlaisia eri puolilla maailmaa. Ugandan yliopiston kirjastot pohtivat samanlaisia tietokantojen käytön lisäämisen, informaatiolukutaidon ja sairaanhoitajien ongelmaperusteiden opetuksen tukemisen kysymyksiä kuin mekin suomalaisissa ammattikorkeakoulukirjastoissa.

Konferenssin ohjelmasta erityisen innostavina mieleeni jäivät aiemmin artikkeliviitteenä tuntemani Tennesseen yliopiston Carol Tenopirin alustus kirjaston tuloksen ja arvon mittaamisesta; Southern Mississippin yliopiston Teresa Welshin alustus informaatiolukutaidosta digaalisella aikakaudella, jossa hän pohti innovatiivisten informaatiolukutaidon opetusmenetelmien kysymyksiä; ja Thessalonikin yliopiston Mersini Moreleli-Cacourisin EMPATIC-hankkeen työpajan alustus informaatiolukutaidosta elinikäisen oppimisen ytimenä, jossa hän loi kiinnostavan katsauksen elinikäisen oppimisen ja informaatiolukutaidon käsitteiden kehityshistoriaan.

Verian yleisen kirjaston johtaja Ionnis Trohopoulos kertoi alustuksessaan "Verian kirjaston tarina, luovuus ja innovaatio: lisäarvopalvelujen tarjoaminen kansalaisille", miten Pohjois-Kreikassa sijaitseva 55 000 asukkaan Verian yleinen kirjasto pyrkii palveluillaan vahvistamaan kansalaisosallistumista ja -yhteiskuntaa. Kreikassa harvinainen kirjastoauto tuo kirjastopalvelut 30 000 Verian ja sen lähiseudun asukkaan luo. Teknologiakuukausi-kampanjoilla edistetään Internetin käyttöä ja annetaan tietokoneen käyttökoulutusta. Kesän lukuohjelmissa on järjestetty tähän mennessä 60 seminaaria luovuudesta ja lukemisesta. Elämyksellisillä lastenkirjastotapahtumilla edistetään lasten yhteistoimintaa ja sosiaalisia taitoja periaatteina uteliaisuus, yllätys ja innostus. Seuraavaksi on suunnitteilla nuorille aikuisille suunnatut digitaalisten projektien tekemiseen tarkoitettu medialaboratorio ja teatteri-, musiikki- ja tanssiesityksille näyttämön tarjoava tapahtuma-areena.

Antiikin Kreikan historiaan sekä kreikkalaiseen kulttuuriin ja vieraanvaraisuuteen pääsimme tutustumaan konferenssin sosiaalisessa ohjelmassa, johon sisältyivät opastettu kierros Akropolis-museossa, tervetuliaistilaisuus, läksiäisillallinen kreikkalaisen ruoan, musiikin ja tanssin merkeissä ja varsinaisten konferenssipäivien jälkeen koko päivän retki Delfoin arkeologisten kaivausten paikoille, jonne ajoimme päätähuimaavien ja silmiähivelevien kauniiden vuoristomaisemien halki.

Neljäs QQML-konferenssi järjestetään ensi vuonna Limerickissä, Irlannissa. Nyt voimme siis jäädä odottamaan Limerickin QQML 2012:n esityshakua ja miettimään, mitä haluaisimme siellä kertoa suomalaisista kirjastoista kansainvälisille kollegoillemme.

Lisätietoa
QQML2011, 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries


Katri Rintamäki, Turun ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Kuvat: Kirsti Karttunen 

 

 
 Etusivu

 Artikkelit

 Lehdet

 Kirjoittajat

 Haku