Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
 (photo: )
06.11.2014, 14:04

Osallistavaa ohjausta SAMKin kirjastossa

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastossa tiedonhankinnan opetusta uudistettiin tänä syksynä. Uteliaisuus ja halu kokeilla erilaisia toimintatapoja sekä Finna-tiedonhakupalvelun käyttöönotto antoivat sysäyksen tiedonhankinnan opetuksen muutokselle. Isoimmilla kampuksilla tiedonhankinnan opetusta on voinut kuvailla kiihkeäksi jokasyksyiseksi rumbaksi, jossa opettajan ajankäytön hallinta on tullut entistä haasteellisemmaksi. Lisäksi lähiopetustunneilla on saanut jatkuvasti kilvoitella opiskelijan huomiosta Facebookin, Instagramin ja muiden sosiaalisen median välineiden kanssa.

Ideasta toimeen
SAMKin tiedonhankinnan opetusta lähdettiin uudistamaan osallistavampaan suuntaan. Jo muutama vuosi sitten kirjastossa lanseerattiin opinnäytetyövaiheen opiskelijoiden tiedonhankintaa palveleva INFOtelakka (www.samk.fi/kirjasto/infotelakka). INFOtelakka tarjoaa henkilökohtaista tiedonhaun opastusta opiskelijoille ja henkilöstölle ajanvarauksella. Opinnäytetyövaiheen opiskelijat kokevat arvokkaaksi yhteistyön oman tutkimusalansa tiedonlähteiden kartoittamisessa. Opiskelijalle jo pelkästään keskustelu tutkimusaiheesta toisen kanssa on avartavaa ja johdattaa häntä eteenpäin.

Ohjausta kirjastossa
Hyvät kokemukset INFOtelakan ohjauksista kannustivat kokeilemaan samantyyppistä toimintamallia aloittavien opiskelijoiden tiedonhankinnan opetuksessa. Aiemmin tiedonhankinnan lähiopetus on tapahtunut pitkälti tietokoneluokissa, joissa on harjoiteltu tietokantojen käyttöä ja syvennytty tiedonhaun tekniikkaan. Lähiopetusta haluttiin nyt muuttaa osallistavammaksi, jolloin tiedonhankinta on luonteva osa opintojakson essee- tai PBL-tehtävää. Pienryhmät hakevat informaatikon ohjauksessa tietoa tehtäväänsä, rajaavat näkökulmaansa ja miettivät hakusanoja. Tietolähteinä hyödynnetään tietokantoja, e-aineistoja ja painettua materiaalia. Ohjaukset tapahtuvat luokkatilan sijaan kirjastossa. Opettajien kanssa on sovittu ohjauksen ajankohta ja se on merkitty työjärjestykseen.

Tietoiskuja oppitunneilla
Tiedonhankinnan ohjausta on SAMKissa annettu tänä syksynä ainakin matkailun, liiketoiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin koulutusaloilla. Kampuksen informaatikko on tehnyt yhteistyötä opintojakson opettajien kanssa. INFOtelakka-palvelun kautta opintojakson opettaja on voinut tarvittaessa pyytää informaatikon myös oppitunneilleen esittelemään ajankohtaisia tietokantoja.

Opiskelijan olohuone
Kirjaston tiloja on uuden ohjausmallin myötä uudistettu. Näin voidaan tarjota paremmin ryhmäohjaukseen soveltuvia muunneltavia työskentelytiloja. Tiedepuiston, Kanalin ja Kuninkaisten kampuksilla on lähelle kirjastotilaa järjestetty oppijan olohuone, joka on sisustettu rennon kotoisasti säkkituolein, nojatuoleilla, kulmasohvalla ja muilla kotoisilla tavaroilla. Nämä opiskelijan olohuoneet on organisoitu yhteistyössä ammattikorkeakoulun TKIY-toiminnan kanssa.

Lainaksi läppäreitä
Eri kampusten opiskelijoiden olohuoneet ovat saaneet oppijoiden varauksettoman hyväksynnän. Tilojen käyttöaste on korkea ja niistä löytyy myös tietokoneita itsenäiseen työskentelyyn sekä työpöytiä kokouksiin. Syksyn ehdottomaksi hittituotteeksi ovat kuitenkin nousseet kirjaston lainattavat läppärit. Näitä opiskelijat voivat lainata neljäksi tunniksi kerrallaan ja käyttää korkeakoulun tiloissa.

Osallista - opin
Vapaamuotoisten tilojen, lainattavien läppärien ja INFOtelakan ohjauksen kautta tuttuakin tutummaksi on muodostunut kuva, jossa opiskelijat istuvat rennosti sohvalla lainattua läppäriään näpytellen ja samalla toistensa kanssa jutellen. Uuden toimintamallin luominen on vaatinut uusia tiloja, laitteita, laajaa yhteistyötä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamista. Jo Benjamin Franklin on aikoinaan todennut ”Kerro minulle, niin unohdan. Opeta minulle, niin muistan. Osallista minut, niin opin.”

articleRating

voteData

  1. Site comment

    Kokeiluahan tämä syksy on ollut ja hyviä käytänteitä haetaan. Käytännössä ryhmillä on ollut n. 1-1,5 tunnin ohjauksia 2-3 -kertaa. Ensimmäinen ohjauskerta on ollut yleensä yleinen ja sen jälkeen opetusryhmissä (jotka jakaantuneet pienryhmiin) on työstetty opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä. Informaatikko on kierrellyt ja opastanut pienryhmiä työskentelyssä.

  2. Site comment

    Kiitos, Susanna, tosi mielenkiintoisesta artikkelista. Tästä aiheesta lukisi mielellään lisää! Jäin miettimään tuntiresursseja - kuinka paljon aikaa teillä on käytettävissä näiden aloittavien ryhmien kanssa? Mikä on kokemuksenne mukaan sopiva aikaresurssi / ryhmä, jotta osallistava ohjaus onnistuu tavoitteessaan?

leaveReply

Hanna-Riina Aho ,  Nina Britschgi  - 06.11.2014, 13:36

Päivi Jokitalo on somessa koko persoonallaan mukana

Päivi Jokitalo on kirjasto- ja kulttuurialan freelance-työläinen ja yrittäjä, joka on tullut kirjastolaisille tutuksi muun muassa alan kirjojen toimittajana ja kirjoittajana sekä some-koulutusten...

 (photo: Timo Aalto)
Leena Elenius  - 06.11.2014, 15:31

Some ja verkkopalvelut mukana tiedonhankinnan opetuksessa

Tiedonhankintaosaamiseen kuuluu tänä päivänä myös tiedonseuranta- ja verkostoitumistaidot. Erilaiset verkkotyövälineet ja -palvelut ovat käteviä välineitä uuden tiedon seuraamiseen. Tietävätkö...

 (photo: )
Susanna Ruohomäki  - 06.11.2014, 14:04

Osallistavaa ohjausta SAMKin kirjastossa

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastossa tiedonhankinnan opetusta uudistettiin tänä syksynä. Uteliaisuus ja halu kokeilla erilaisia toimintatapoja sekä Finna-tiedonhakupalvelun käyttöönotto...

 (photo: )
Hannele Myntti  - 06.11.2014, 15:06

MISTÄ TYÖNILOA?

Pari vuotta sitten jäin irtisanomisten seurauksena kirjastomme toimipisteen ainoaksi työntekijäksi. Aikaa on kulunut, työtä on tehty ja yhä olen voimissani. Oikeastaan heräsin tähän ajatukseen...

 (photo: Timo Aalto)
Leena Elenius  - 06.11.2014, 15:31

Some ja verkkopalvelut mukana tiedonhankinnan opetuksessa

Tiedonhankintaosaamiseen kuuluu tänä päivänä myös tiedonseuranta- ja verkostoitumistaidot. Erilaiset verkkotyövälineet ja -palvelut ovat käteviä välineitä uuden tiedon seuraamiseen. Tietävätkö...

AMKIT-konsortion järjestelmäryhmä tekee parhaillaan asiakaslähtöistä selvitystä kirjastojärjestelmistä Jussi Kärjen johdolla. (photo: viktorcap@gmail.com)
Jussi Kärki  - 06.11.2014, 15:37

UKJ:sta KiviReki

Vuosien ajan on isoilla kansallisilla hankkeilla yritetty saada aikaiseksi nykyaikaisia kirjastojärjestelmiä, toisinaan joissain hankkeissa on jopa onnistuttu kohtuullisesti. Itsekin olen ollut...

 (photo: )
Susanna Ruohomäki  - 06.11.2014, 14:04

Osallistavaa ohjausta SAMKin kirjastossa

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastossa tiedonhankinnan opetusta uudistettiin tänä syksynä. Uteliaisuus ja halu kokeilla erilaisia toimintatapoja sekä Finna-tiedonhakupalvelun käyttöönotto...