Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

Syysnumero 3/2015

Pääkirjoitus

 • Hanna-Riina Aho  - 14.10.2015, 16:21

  OMASTA PÄÄSTÄ

  Tässä lehdessä on taas paljon monipuolisia juttuja. Kyllä me olemme taitavia ja monenlaisia asioita osaavia kirjastoja ja niiden henkilöstöä. Sitä ei voi kuin taas kerran ihmetellä, että mistä tämä jatkuva innostus ja jakaminen kumpuaa.

Artikkelit

 • (photo: )
  Anne Mikkanen ,  Kari Huttunen  - 14.10.2015, 18:44

  Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksella avattiin helmikuussa 2015 omatoimikirjasto

  Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksella avattiin helmikuussa 2015 omatoimikirjasto. Kirjastoon tulija ei tarvitse kulkuavaimia, –kortteja tai –koodeja. Kun kampus on auki, myös kirjasto on auki.

 • Ritva Laaksonen  - 14.10.2015, 13:27

  Kohtaamisia kirjastossa

  Tein opinnäytetyöni Oppimiskeskus Fellmannian (nykyisin FellmanniCampus) asiakaspalvelun palvelumuotoilun onnistumista World Design Capital -vuonna 2012.  Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksen perusteella nousivat kehittämiskohteiksi tilojen varausmenettelyt, verkkosivustojen parantaminen, digitaalisten aineistojen käytön helpottaminen sekä painettujen aineistojen löytyvyyden parantaminen. Mitä on tehty näiden asioiden parantamiseksi WDC-vuoden jälkeen?

 • Minna Marjamaa ,  Tiina Tolonen ,  Anna-Liisa Holmström  - 14.10.2015, 17:35

  Avoin tiede ja ammattikorkeakoulut - AMKIT-konsortion ja Theseuksen kehityssuuntia

  Tänä syksynä ammattikorkeakouluissa on herätty avoimen tieteen tärkeyteen muuallakin kuin kirjastoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii jatkossa avoimen toimintakulttuurin edistämistä tavalla, joka voidaan näyttää toteen. Tästä ensimmäinen osoitus on keväällä 2015 julkistettu OKM:n selvitys korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudesta: selvityksestä havaittiin, että monessa korkeakoulussa asian eteen ei vielä oltu tehty juuri mitään. Syksyllä OKM:n ATT-hanke käynnisti avoimen tieteen koulutukset. Alkoi kuhina siitä, mistä tässä oli kyse ja mitä pitäisi tehdä jatkossa. Mitä voisi olla AMK-yhteistyö?  

 • (photo: )
  Eija Mustonen  - 14.10.2015, 18:44

  Maksuton kaukopalvelu kokoelman jatkeena : case: TAMK

  STKS:n Aineiston saatavuus –työryhmä järjesti 20.5.2015 seminaarin Kaukopalvelusta kohti yhtä kokoelmaa . Yhtenä aiheena oli kaukopalvelun maksuttomuus. Seminaarissa kuultiin puheenvuoro TAMKin kirjastosta ja esiteltiin TAMKin maksutonta kaukopalvelua. Aihe herätti paljon keskustelua ja sitä tullaan jatkamaan syksyn aikana AMK-kirjastonjohtajien kokoontuessa yhteen. Savu ei siis aiheen ympäriltä ole vielä hälvennyt. Toivottavasti koonti seminaariesityksestä tukee laajemminkin jatkokeskustelua ja –ideointia kaukopalvelujen maksuttomuudesta.

 • (photo: )
  Marjo Pekola  - 14.10.2015, 17:34

  Porkkanaa vaan ei keppiä – Centria-ammattikorkeakoulun julkaisutiedonkeruun kehittäminen

  Opetus- ja kulttuuriministerin velvoittama julkaisutiedonkeruu on Centria-ammattikorkeakoulussa ollut kirjaston vastuulla vuodesta 2006. Päädyimme monen muun ammattikorkeakoulun tavoin tallentamaan julkaisujen viitetiedot aineistotietokanta Colibriin, jonne tehtiin julkaisurekisterin nimellä kulkenut lisuke. Vaikka julkaisurekisterin tulostus- ja tallennusoptioissa on toivomisen varaa, paljon julkaisevat henkilöt ovat olleet tyytyväisiä siitä, että heidän julkaisunsa ovat olleet helposti löydettävissä.

 • Kirsi Laasasenaho  - 14.10.2015, 18:44

  JAMKin kirjasto kävi RFID-kaupoilla. Kaupanpäällisiksi tuli monta muutakin uudistusta.

  Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksen kirjastossa ja Lutakon kampuskirjastossa uudistettiin kirjastoautomaatio ja siirryttiin RFID-aikaan kesällä 2015. Samalla otettiin käyttöön omatoimikirjasto, jonka myötä aukioloajat opiskelijoille ja henkilökunnalle laajenivat ja tilankäyttö tehostui. Uudistunut automaatio mahdollisti myös asiakaspalveluvuorojen uudelleen organisoinnin. Uudistukset ovat edelleen sisäänajovaiheessa, mutta kokemukset ovat olleet hyviä.

 • Tiina Mäntylä ,  Annamari Pudas ,  Marjatta Puustinen  - 14.10.2015, 13:27

  Itsepalvelutunnit – palvelua sekin - Kokemuksia Lapin AMKin kirjastosta

  Asiakaskyselyissä ja palautteissa kirjastojen toivotaan usein olevan auki aikaisin aamulla ja myöhään illalla. Monen toiveena on päästä kirjastoon opiskelemaan kellonajasta riippumatta. Pitkien välimatkojen Lapissa monet opiskelijat tulevat kaukaa ja haluaisivat ennen ja jälkeen oppituntien käyttää kirjastoa. Palautteisiin haluttiin tarttua, ja yhtenä keinona päätettiin kokeilla itsepalvelutunteja.

 • (photo: )
  Pirjo Pohjolainen ,  Sirpa Warteva  - 14.10.2015, 13:27

  Tulevaisuuden oppimisen olohuone – kirjastosta oppimisympäristöksi

  JAMKin (Jyväskylän ammattikorkeakoulun) Lutakon kampuskirjasto koki täydellisen muodonmuutoksen kesän 2015 aikana, kun kirjaston tilat uudistettiin ja RFID-järjestelmä otettiin käyttöön. Kirjaston uudistettuja tiloja voi nyt käyttää oppimiseen, ohjaukseen ja oleiluun aiempaa joustavammin. Toiveita ja tarpeita kartoittamalla tehostettiin monipuolista tilankäyttöä erilaisilla sermi- ja akustiikkaratkaisuilla. Näin saatiin kirjastotilaan hiljaisen työskentelyn tiloja ja tiimi- ja projektioppimisen tiloja sekä koneita ja lähteitä tiedon etsintään ja opiskeluun. RFID mahdollisti omatoimikirjastoon laajemmat aukioloajat, ja uudistetut upeat tilat ovat vetäneet asiakkaita kirjastoon aikaisempia vuosia enemmän – kirjastossa on nyt sykettä. Erillinen muunneltava Uuden oppimisen tila on suosittu ja kovassa käytössä.

 • (photo: )
  Kari Mikkonen  - 14.10.2015, 13:27

  Kanta-Hämeen keskussairaalan tietopalvelusta tieto-taitokeskus

  Kanta-Hämeen keskussairaala koostuu kahdesta erikoissairaanhoidon yksiköstä, jotka sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.  Henkilökuntaa sairaalassa on lähes 2 000.  Sairaalan tietopalvelu on Hämeenlinnassa, ja sitä hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulun informaatikko puolikkaalla henkilötyövuodellaan.  Riihimäen yksikköä palvellaan Hämeenlinnan kautta.

Matkakertomuksia

 • (photo: )
  Marjatta Puustinen  - 14.10.2015, 11:51

  Henkilövaihdossa Kingstonin yliopistossa – yhteisiä laitoksia ja palvelusopimuksia Englannissakin

  Kesäkuun 2015 alussa osallistuin viiden päivän ERASMUS-vaihtoon Englannissa. Kuljin mm. Florence Nightingalen jalanjälkiä Kingstonin yliopiston Kingston Hill -kampuksella, jonka oppimiskeskus on nimetty sairaanhoidon esikuvan mukaan. Ohjelmaan kuului myös vierailu St. George´s -yliopistossa, koska näillä kahdella yliopistolla on yksi yhteinen tiedekunta, ja sitä kautta jonkin verran myös kirjastoyhteistyötä.

 • (photo: )
  Liisa Tiittanen  - 14.10.2015, 11:51

  Tutustumista tutkimuspalveluihin ja ideoita markkinointiin – viikko Valenciassa

  Osallistuin Universitat Politècnica de Valèncian (UPV) järjestämälle Erasmus-henkilökuntaviikolle viime huhtikuussa keväisessä Espanjassa. Sain mahdollisuuden tutustua kahteen erilaiseen kampukseen, UPV:n laajoihin kirjastopalveluihin sekä uusiin kollegoihin eri puolilta Eurooppaa. Kotiinviemisiksi lähti paljon uusia ajatuksia.

 • Hanna-Riina Aho ,  Tanja Ojakangas  - 14.10.2015, 11:51

  KINE 2015: Työn muutos ja kirjastot tilallisina yrityshautomoina

  Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät pidettiin Lahdessa 1.-2.10.2015. Tapahtuma on tarkoitettu eri kirjastosektorien johtajille ja päälliköille. Siksi ohjelman rakentaminen on haasteellinen tehtävä, koska erilaisilla kirjastoilla on aina erilaisia haasteita ja kehittämiskohteita työnalla. Liian yleinen ohjelma ei oikein pure ja liian spesifistä aiheesta ei synny keskustelua. Tällä kertaa päivien molemmat keynote-puhujat osuivat ja upposivat aiheissaan ja juttua syntyi niin salissa kuin ulkopuolellakin.

 • (photo: )
  Mikael Salo  - 14.10.2015, 11:51

  Jytinää Norjassa : koulutusraportti Oslon Staff Mobility Weekilltä 17.- 20.5.2015

  Osallistuin Oslo and Akershus University College of Applied Sciencesin (HiOA) ja Oslo Universityn (OU) yhteistyössä järjestämälle Staff Mobility Weekille Oslossa toukokuussa.  Oslon kolmipäiväisestä International Staff Training -osuudesta ensimmäinen puolisko järjestettiin HiOAn Pilestredet-kampuksella lähellä pääkatu Karl Johans Gatea ja toinen puolisko Oslon Yliopiston Blindern-kampuksella. Viikolle osallistujat oli jaettu kolmeen eri ryhmään, Summer School Trackiin, Employability Trackiin ja Library Trackiin. Jokaisessa ryhmässä oli kymmenkunta osallistujaa ja niiden päiväohjelmien sisällöt oli pääsääntöisesti räätälöity erilaisiksi, poikkeuksena aloitus- ja lopetustilaisuudet sekä mahdolliset iltaohjelmat.

 • (photo: )
  Asta Ojala  - 14.10.2015, 11:51

  IFLA WLIC 2015 - Tunnelmia Kapkaupungista

  Osallistuin IFLA WLIC 2015 -konferenssiin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa ainoana ammattikorkeakoulukirjastolaisena. IFLA-ensikertalaisena en tuntenut muita konferenssin osallistujia entuudestaan, en suomalaisia, enkä muun maalaisia, joten matkaan lähdin avoimin ja jännittynein mielin. IFLA -konferenssin lisäksi matka Afrikan mantereelle oli minulle ensimmäinen laatuaan, joten seuraavat ajatukset Kapkaupungista ja IFLAsta ovat muotoutuneet tuplaensikertalaisen silmin.

Ihmiset

 • (photo: )
  Pauliina Isomäki  - 14.10.2015, 17:33

  Kuvataidetta kirjastossa

  Rebekka Muntola on kuvataiteilija, joka valmistui Turun Taideakatemialta keväällä 2015. Antero Paavola on piirtäjä ja kuvataiteen lehtori, joka on opettanut piirustusta Taideakatemialla 24 vuotta. Paavola on järjestänyt opiskelijoiden töistä näyttelyitä Turun AMK:n kirjaston Linnankadun yksikössä, Turun Taideakatemiaa palvelevassa kirjastossa. Mukana on ollut myös Muntolan töitä. Miten kuvataiteen opiskelija ja opettaja näkevät yhteistyön kirjaston kanssa?

 • (photo: )
  Kirsti Karttunen  - 14.10.2015, 11:51

  Työ on kesken

  Voisiko muutos lähteä sinusta, minusta? Oletko jarruhenkilö vai voisitko olla aktiivinen muutoksen tekijä? Näin avasi Ritva Ohmeroluoma Mikkelin kesäpäivät. Ne järjestettiin nyt 36. kerran.  Tämä on kuudes perättäinen kerta, kun saan olla vetämässä Kesäpäiviä, kertoi Timo Harakka . Tilaisuus on ainutlaatuinen sisällöltään. Päivä on kansainvälisen tason seminaari, jolla on laaja skaala. Täältä saa joka ikiselle työpaikalle inspiraatiota. Täällä syntyy aitoa keskustelua.

Toimitus

Kolumnit